วิธีแชร์ WiFi ด้วยโน้ตบุ๊ค Windows 8.1

0

สวัสดีครับ วันนี้ผมมีวิธีการเซ็ตอัพ WiFi Hotspot บน Windows 8.1 เผื่อทำการแชร์ WiFi ให้กับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น พีซี หรือสมาร์ทโฟน มาฝาก เพื่อว่าใครตกอยู่ในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องการต่ออุปกรณ์กับ WiFi พร้อมกันหลายตัวแต่ระบบเครือข่ายที่ใช้ไม่รองรับ (ผู้ให้บริการส่วนใหญ่กำหนดให้ใช้ได้ 1 บัญชีต่อ 1 อุปกรณ์) จะได้นำไปประยุกต์ใช้งานต่อไปครับ

อุปกรณ์ที่ใช้แชร์ WiFi ด้วยโน้ตบุ๊ค Windows 8.1
อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการแชร์ WiFi มีดังนี้

  1. [ขอเรียกเครื่องนี้ว่า “โฮสต์” ครับ] เครื่องโน้ตบุ๊ค Windows 8.1 สำหรับใช้เป็นตัว WiFi Hotspot หรือ Access Point เพื่อแชร์ WiFi
  2. ระบบ WiFi และบัญชีสำหรับใช้ล็อกอินเพื่อใช้งาน
  3. [ขอเรียกเครื่องนี้ว่า “ลูกข่าย” ครับ] อุปกรร์สำหรับใช้ต่อกับ WiFi Hotspot ซึ่งอาจเป็นแท็บเล็ต (ผมใช้ Windows) และสมาร์ทโฟน (Android, iOS หรือ WP) ที่รองรับการใช้งานผ่านระบบ WiFi

ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมระบบ
ก่อนลงมือเซ็ตอัพโน้ตบุ๊ค Windows 8.1 ให้เป็น WiFi Hotspot ให้คุณทำการตรวจสอบและเตรียมความพร้อมระบบดังนี้ครับ

  1. เชื่อมต่อเครื่องโน้ตบุ๊ค Windows 8.1 ที่จะใช้แชร์ WiFi เข้ากับเครือข่าย WiFi และตรวจสอบให้แน่ใจว่า (ขึ้นอยู่กับผู้ใช้บริการที่คุณใช้งาน อาจต้องมีการล็อกอิน หรือมีค่าใช้จ่าย) สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้
  2. ตรวจสอบการตั้งค่า Windows Firewall* ให้แน่ใจว่าได้อนุญาตให้ทราฟิก Network Discovery ผ่านได้

*การตั้งค่า Windows Firewall จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งบนเครือข่าย (Network Location) ของเครื่องที่ใช้

วิธีการเซ็ตอัพ WiFi Hotspot บน Windows 8.1
หลังจากระบบพร้อมแล้วให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: สร้าง Virtual Wireless Network
[บนเครื่องโฮสต์] ขั้นตอนแรกให้คุณทำการสร้างเครือข่ายไร้สายเสมือนตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิกขวาบนปุ่มเริ่มหรือกดแป้นพิมพ์ลัด Windows + X จากนั้นคลิก Command Prompt (Admin) โดยให้คลิก Yes บนหน้า User Account Control (ถ้ามี)

2. ทำการสร้างเครือข่ายไร้สายเสมือนโดยการรันคำสั่งด้านล่างที่คอมมานด์พร้อมท์ (ยังไม่ต้องปิดคอมมานด์พร้อมท์ครับ)

netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=SRNTHotspot key=saranitus.com

รูปที่ 1

หมายเหตุ: ให้คุณตั้งค่า ssid และ key ของคุณเอง

3. ถึงขั้นตอนนี้ หากไม่มีอะไรผิดพลาดคุณจะได้เครือข่ายไร้สายเสมือนจากนั้นให้ทำการเปิดใช้งานโดยการรันคำสั่งด้านล่างที่คอมมานด์พร้อมท์

netsh wlan start hostednetwork

รูปที่ 2

ถึงขั้นตอนนี้ คุณได้สร้างเครือข่ายไร้สายเสมือนเสร็จแล้วแต่จะยังออกอินเทอร์เน็ตไม่ได้ โดยจะต้องทำขั้นตอนที่ 2 ต่อ

ขั้นตอนที่ 2: คอนฟิกให้ Virtual Network Adapter ออกอินเทอร์เน็ตได้
[บนเครื่องโฮสต์] ขั้นตอนต่อมาให้คุณทำการตั้งค่าเครือข่ายไร้สายเสมือนให้ออกอินเทอร์เน็ตโดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1. เปิด Network and Sharing Center ซึ่งคุณจะสังเกตเห็นได้ว่ามีเครือข่ายไร้สายเสมือนที่สร้างขึ้นในขั้นตอนที่ 1 ในบทความนี้คือ Virtual Wireless โดยมีสถานะ no Internet access

รูปที่ 3

2. คลิกบนการเชื่อมต่อของอะแดปเตอร์เครือข่าย (ตัวที่เป็นอะแดปเตอร์จริง) ตัวที่กำลังเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ในบทความนี้คือ Wi-Fi

3. บนหน้า Status ของอะแดปเตอร์เครือข่ายที่เลือก ให้คลิก Properties

รูปที่ 4

4. บนหน้า Properties ให้คลิกแท็บ Sharing เพื่อให้ใช้การแชร์ WiFi ใช้งานได้ คุณต้องทำดังต่อไป
4.1 ติ๊ก “Allow other network users to connect through this computer’s Internet connection”
4.2 ภายใต้หัวข้อ Home networking connection ให้คลิกเลือกเครือข่ายไร้สายเสมือนที่สร้างในขั้นตอนที่ 1 ในบทความนี้คือ Virtual Wireless
4.3 คลิก Settings จากนั้นบนหน้า Services ให้คุณติ๊กเลือกบริการที่ต้องการอนุญาตให้ใช้งานได้ เช่น Remote Desktop, Secure Web Server (HTTPS) และ Web Server (HTTP) เป็นต้น เสร็จแล้วคลิก OK คลิก OK บนหน้า Properties

รูปที่ 5

รูปที่ 6

หากไม่มีอะไรผิดพลาด ถึงขั้นตอนนี้เครือข่ายไร้สายเสมือนจะสามารถออกอินเทอร์เน็ตได้แล้ว โดยคุณสามารถตรวจสอบได้จากหน้า Network and Sharing Center จะเห็นได้ว่า Virtual Wireless มีสถานะ Access type: เป็น Internet

รูปที่ 7

ขั้นตอนที่ 3: เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับ WiFi Hotspot
[บนเครื่องลูกข่าย] ขั้นตอนสุดท้าย เป็นการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณ เช่น แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน เข้ากับ WiFi Hotspot หรือ Access Point ที่ทำการสร้างขึ้นในขั้นตอนด้านบน สำหรับวิธีการต่อนั้นเหมือนการเชื่อมต่อกับ WiFi ทั่วไป (ดูรูปประกอบด้านล่างครับ) หลังจากเชื่อมต่อสำเร็จคุณก็จะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านการแชร์ WiFi ด้วยโน้ตบุ๊ค Windows 8.1 ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแบ่งปันโฟลเดอร์ได้อีกด้วยถ้าหากต้องการ

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

การปิดการแชร์ WiFi
[บนเครื่องโฮสต์] หลังจากใช้งานเสร็จแล้วคุณสามารถทำการปิดการแชร์ WiFi โดยการรันคำสั่งด้านล่างที่คอมมานด์พร้อมท์ (ต้องใช้สิทธิผู้ดูแลระบบในการรันนะครับ)

netsh wlan stop hostednetwork

ตามด้วยคำสั่ง

netsh wlan set hostednetwork mode=disallow

ข้อควรทราบ:
เนื่องจากเครือข่ายไร้สายเสมือนที่สร้างขึ้นตามวิธีการในบทความนี้จะหายไปเมื่อทำการปิดหรือเริ่มต้นระบบใหม่ ดังนั้นถ้าหากคุณต้องใช้งานการแชร์ WiFi เป็นประจำแนะนำให้ทำการบันทึกเป็นไฟล์แบทช์สำหรับใช้งานในครั้งต่อไปหรือทำการรันโดย Task Scheduler ก็ได้เช่นกันครับ

แหล่งข้อมูล
4SYSOPS

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.