วิธีแก้ปัญหา เกิดข้อผิดพลาด 0x800F081F เมื่อทำการติดตั้ง .Net Framework 3.5 บน Windows 8.1

0

สวัสดีครับ ผมพบปัญหาในการติดตั้ง .Net Framework 3.5 บน Windows 8.1 อีกแล้ว โดยปัญหาที่พบในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจาก ได้แก้ปัญหา Error code: 0x800F090 เสร็จแล้ว จากนั้นผมจึงพยายามทำการติดตั้ง .Net Framework 3.5 ใหม่ ผลปรากฏว่าคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่สามารถติดตั้งได้สำเร็จ แต่มีคอมพิวเตอร์บางเครื่องที่หยุดทำงานเมื่อติดตั้งไปได้ประมาณ 65 – 68% โดยระบบจะแสดงรหัสผิดพลาด Error: 0x800f081f ดังรูปที่ 1

หลังจากเกิดปัญหานี้ ผมได้ดำเนินการตามคำแนะนำของไมโครซอฟท์ใน Microsoft Support – KB2734782 แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ จากนั้นจึงทำการค้นหาจากอินเทอร์เน็ตซึ่งพบว่าไมโครซอฟท์ได้ออกอัพเดตความปลอดภัย (ออกวันที่ 12 สิงหาคม 2557) “MS14-046 Vulnerability in .NET Framework Could Allow Security Feature Bypass (2984625)” เพื่อปรับปรุงช่องโหว่ความปลอดภัยใน .Net Framework ซึ่งมีผลกระทบกับหลายเวอร์ชันรวมถึงเวอร์ชัน 3.5 บน Windows 8.1 ผมจึงสันนิษฐานว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ จากนั้นจึงทำการติดตั้งอัพเดตดังกล่าวนี้เสร็จแล้วทำการติดตั้ง .Net Framework 3.5 ใหม่อีกครั้ง ผลปรากฏว่าสามารถติดตั้งได้สำเร็จครับ

รูปที่ 1

วิธีการแก้ไข Error: 0x800F081F
สรุปวิธีการแก้ไข Error: 0x800F081F มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: ให้ดาวน์โหลดอัพเดตหมายเลข Microsoft Security Bulletin MS14-046 ตามเวอร์ชันและรุ่นของ Windows ที่ใช้งาน แล้วทำการมาติดตั้งให้เรียบร้อย (ต้องทำการเริ่มต้นระบบเพื่อให้การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์)

ในขั้นตอนนี้ ผมใช้ Windows 8.1 64-บิต ไฟล์อัพเดตชื่อ Windows8.1-KB2966828-x64.msu แต่บางกรณีอาจต้องติดตั้งอัพเดตมากกว่าหนึ่งตัว สำหรับรายชื่อไฟล์อัพเดตทั้งหมดดูได้จากเว็บไซต์ที่แสดงไว้ด้านบนครับ

รายชื่อไฟล์อัพเดต (บางส่วน)

  • Windows 7 SP1 32-บิต ไฟล์อัพเดตชื่อ Windows6.1-KB2937610-x86.msu และ Windows6.1-KB2943357-x86.msu
  • Windows 7 SP1 64-บิต ไฟล์อัพเดตชื่อ Windows6.1-KB2937610-x64.msu และ Windows6.1-KB2943357-x64.msu
  • Windows Server 2008 R2 ไฟล์อัพเดตชื่อ Windows6.1-KB2937610-x64.msu และ Windows6.1-KB2943357-x64.msu
  • Windows 8.1 32-บิต ไฟล์อัพเดตชื่อ Windows8.1-KB2966826-x86.msu และ Windows8.1-KB2966828-x86.msu
  • Windows 8.1 64-บิต ไฟล์อัพเดตชื่อ Windows8.1-KB2966826-x64.msu และ Windows8.1-KB2966828-x64.msu
  • Windows Server 2012 ไฟล์อัพเดตชื่อ Windows8-RT-KB2966825-x64.msu และ Windows8-RT-KB2966827-x64.msu
  • Windows Server 2012 R2 ไฟล์อัพเดตชื่อWindows8.1-KB2966826-x64.msu และ Windows8.1-KB2966828-x64.msu

ขั้นตอนที่ 2: คลิกขวาบนปุ่ม Start หรือกดปุ่ม Windows + X จากนั้นคลิก
Command Prompt (Admin) โดยให้คลิก Yes บนหน้า User Account Control (ถ้ามี)

ขั้นตอนที่ 3: รันคำสั่งด้านล่างที่คอมมานด์พร้อมท์ แล้วรอจนการทำงานแล้วเสร็จ หากไม่มีอะไรผิดพลาดจะได้ผลการทำงาน The operation completed successfully ดังรูปที่ 2

DISM /Online /Enable-Feature /FeatureName:NetFx3 /All /LimitAccess /Source:{Drive}:\sources\sxs

หมายเหตุ: Drive คือ ชื่อไดรฟ์ของสื่อที่ใช้ติดตั้ง Windows 8.1 ในตัวอย่างนี้เป็นไดรฟ์ D

รูปที่ 2

วิธีการตรวจสอบผลการทำงาน
สำหรับวิธีการตรวจสอบผลการทำงานทำได้โดยการคลิกขวาบนปุ่ม Start หรือกดปุ่ม Windows + X แล้วคลิก Programs and Features จากนั้นคลิก Turn Windows features on or off หากมีเครื่องหมายจุดสีดำหน้า .NET Framework 3.5 (includes .NET 2.0 and 3.0) ดังรูปที่ 3 แสดงว่าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว ขั้นตอนหลังจากนั้นเราสามารถกลับไปทำการติดตั้งโปรแกรมที่ค้างอยู่ (ถ้ามี) ได้โดยไม่มีปัญหาอีกต่อไป

รูปที่ 3

ข้อมูลอ้างอิง
Knowledge Base Article: 2984625
MSDN – Installing the .NET Framework 3.5 on Windows 8

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.