วิธีแก้ปัญหา เกิดข้อผิดพลาด 0x800F0906 เมื่อทำการติดตั้ง .Net Framework 3.5 บน Windows 8.1

0

สวัสดีครับ วันนี้ผมมีประสบการณ์ (ที่น่ารำคาญ) เกี่ยวกับการใช้งาน Windows 8.1 มาแบ่งปันครับ โดยเรื่องนี้เริ่มต้นจากผมต้องการติดตั้งโปรแกรมตัวหนึ่งซึ่งโปรแกรมดังกล่าวต้องการ .Net Framework 3.5 ในการทำงาน ซึ่งดูเหมือนว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร คิดว่าเพียงแค่เข้าไปติดตั้งจากแผงควบคุม (Control Panel) ก็น่าจะเรียบร้อย แต่ในความเป็นจริงไม่ได้เป้นเช่นนั้นเลย

นั่นคือ เมื่อผมพยายามทำการติดตั้ง .Net Framework 3.5 โดยใช้เครื่องมือ Turn Windows Features on or off ในแผงควบคุมปรากฏว่าติดตั้งไม่สำเร็จโดยได้รับรหัสผิดพลาดพร้อมกับ Error code: 0x800F0906 ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1

หลังจากค้นหาวิธีการแก้ไขจากอินเทอร์เน็ต ผมสันนิษฐานว่าสาเหตุที่ทำให้การติดตั้ง .Net Framework 3.5 บน Windows 8.1 ในครั้งนี้ล้มเหลวเกิดจากระบบไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลที่จำเป็นได้เนื่องจากการออกอินเทอร์เน็ตผ่านทางพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเว็บไซต์ไมโครซอฟท์ได้แนะนำวิธีการแก้ไขไว้หลายวิธี โดยผมเลือกวิธีที่ (คิดว่า) ง่ายที่สุด นั้นคือการติดตั้งจากตัวติดตั้ง Windows 8.1

วิธีการแก้ไข Error code: 0x800F0906:
วิธีการแก้ไข Error code: 0x800F0906 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ให้ทำการติดตั้ง .Net Framework 3.5 จากดีวีดีหรือยูเอสบีแฟลชไดรช์สำหรับติดตั้ง Windows 8.1 โดยการรันคำสั่งด้านล่างที่พร้อมท์คำสั่งด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลระบบตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: คลิกขวาบนปุ่ม Start หรือกดปุ่ม Windows + X จากนั้นคลิก
Command Prompt (Admin) โดยให้คลิก Yes บนหน้า User Account
Control (ถ้ามี)

ขั้นตอนที่ 2: รันคำสั่งด้านล่างที่พร้อมท์คำสั่ง แล้วรอจนการทำงานแล้วเสร็จ

DISM /Online /Enable-Feature /FeatureName:NetFx3 /All /LimitAccess /Source:{Drive}:\sources\sxs

หมายเหตุ: Drive คือ ชื่อไดรฟ์ของสื่อที่ใช้ติดตั้ง Windows 8.1 ในตัวอย่างนี้เป็นไดรฟ์ D

รูปที่ 2

วิธีการตรวจสอบผลการทำงาน
หลังจากดำเนินการตามขั้นตอนด้านบนเสร็จแล้ว เพื่อความแน่ใจให้ทำการตรวจสอบผลการทำงานได้โดยการคลิกขวาบนปุ่ม Start หรือกดปุ่ม Windows + X แล้วคลิก Programs and Features จากนั้นคลิก Turn Windows features on or off หากมีเครื่องหมายจุดสีดำหน้า .NET Framework 3.5 (includes .NET 2.0 and 3.0) ดังรูปที่ 3 แสดงว่าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว ขั้นตอนหลังจากนั้นเราสามารถกลับไปทำการติดตั้งโปรแกรมที่ค้างอยู่ได้โดยไม่มีปัญหาอีกต่อไป

รูปที่ 3

ข้อมูลอ้างอิง
Microsoft Support – KB2734782
MSDN – Installing the .NET Framework 3.5 on Windows 8

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.