วิธีอัพเดต Windows 10 Technical Preview ให้เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเสมอ

0

เนื่องจากไมโครซอฟท์จะออก Windows 10 Technical Preview เวอร์ชัน หรือ Build ใหม่เป็นระยะๆ (เวลาไม่กำหนดแน่นอน) ดังนั้น วันนี้จึงมีวิธีการอัพเดต Windows 10 Technical Preview ให้เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดอยู่เสมอมาฝากครับ

โดยปกติเมื่อมีการออก Windows 10 Technical Preview เวอร์ชันใหม่ ผู้ใช้จะได้รับอัพเดตอัตโนมัติผ่านทาง Windows Update ข้อดีคือผู้ใช้ไม่ต้องดำเนินการขั้นตอนพิเศษใดๆ แต่มีข้อเสียคืออาจต้องรอนานหลายวันกว่าจะได้รับการอัพเดต แต่ถ้าท่านอยู่ในกลุ่มผู้ใช้ที่ใจร้อนที่ต้องการติดตั้งอัพเดตในทันทีที่ออก สามารถทำได้ผ่านทางหน้า PC Settings ตามขั้นตอนด้านล่างครับ

วิธีการอัพเดต Windows 10 Technical Preview
การอัพเดต Windows 10 Technical Preview ด้วยตนเองเพื่อให้ระบบเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดอยู่เสมอ มีขั้นตอนดังนี้

1. แตะหรือคลิกเมนูเริ่ม (Start) หรือกดปุ่ม  Windows บนแป้นพิมพ์ จากนั้นแตะหรือคลิก PC settings

รูปที่ 1

 

2. บนหน้า PC settings ให้แตะหรือคลิก Update and recovery

รูปที่ 2

 

3. บนหน้า Update and recovery ให้แตะหรือคลิก Preview Build จากนั้นแตะหรือคลิก Check now แล้วรอจนการทำงานแล้วเสร็จ

รูปที่ 3

 

4. บนหน้า Preview builds ให้แตะหรือคลิก Download Now แล้วรอจนระบบดาวน์โหลดอัพเดตเวอร์ชันใหม่แล้วเสร็จ ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลานานหลายนาที โดยขึ้นอยู่กับความแรงของเครื่องคอมพิวเตอร์และความเร็วของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

หมายเหตุ: ถ้าได้รับข้อความว่า “No new preview build was found, please try again later” แสดงว่าไม่พบการออกอัพเดตเวอร์ชันใหม่ ให้ดำเนินการขั้นตอนที่ 1- 3 อีกครั้งในภายหลัง

รูปที่ 4

 

5. บนหน้า Preview builds ให้แตะหรือคลิก Install now แล้วรอจนการติดตั้งแล้วเสร็จ

รูปที่ 5

 

6. ทำการเริ่มต้นเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้การติดตั้งอัพเดต Windows 10 Technical Preview เวอร์ชันใหม่เสร็จสมบูรณ์ เมื่อเครื่องพร้อมใช้งานระบบก็จะได้อัพเดตเป็นเวอร์ชันใหม่

ตั้งเวลาอัพเดตให้ Windows 10 Technical Preview
สำหรับผู้ใช้ Windows 10 Technical Preview ที่ยังต้องการติดตั้งเวอร์ชันใหม่ผ่านทาง Windows Update แต่ต้องการเปลี่ยนแปลงเวลาการทำงานใหม่ จากเดิมจะกำหนดไว้ที่เวลา 2.00 AM สามารถทำได้โดย (ดูรูปที่ 3 ประกอบ) จากนั้นบนหน้า Automatic Maintenance ดังรูปที่ 6 ให้เลือกตั้งค่า Run maintenance tasks daily at เป็นเวลาที่ต้องการ เช่น 3:00 AM เป็นต้น

รูปที่ 6

 

สรุป
ผู้ใช้ Windows 10 Technical Preview สามารถทำการอัพเดตเวอร์ชันใหม่ได้ 2 วิธี คือ อัพเดตอัตโนมัติผ่านทาง Windows Update และอัพเดตด้วยตนเองผ่านทาง Preview builds ใน PC settings

สำหรับในความเห็นผม การอัพเดต Windows 10 Technical Preview ด้วยตนเองนั้นทำได้ง่าย (ง่ายกว่าการอัพเดต Windows 8 เป็น 8.1 อย่างเห็นได้ชัด) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีกับผู้ใช้ในกรณีที่มีการออกเวอร์ชันใหม่ทั้งในเวอร์ชันทดสอบหรือเวอร์ชันเต็มในอนาคต

แหล่งอ้างอิง
Windows Blog

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.