การรีสโตร์ Windows 8/8.1 Boot Options Menu

0

คิดว่าใครที่ทำการติดตั้ง Windows แบบ Multiboot คือ ติดตั้ง Windows หลายตัวบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวเพื่อใช้ทดสอบโปรแกรมหรือทดสอบการทำงานต่างๆ น่าจะประสบปัญหาเมนูตัวเลือกการบูท (Boot Options Menu) เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันกับผม วันนี้ผมจึงมีวิธีแก้ปัญหาดังกล่าวมาฝากครับ

ปัญหา Boot Options Menu เมื่อติดตั้ง Windows แบบ Multiboot
สำหรับปัญหาเมนูตัวเลือกการบูทเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อคุณทำการติดตั้ง Windows รุ่นเก่าหลังรุ่นใหม่ ตัวอย่างเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์มีการติดตั้ง Windows 7, Windows 8.1 และ Windows 10 Preview ซึ่งมีเมนูตัวเลือกการบูทลักษณะดังรูปที่ 1

รูปที่ 1

แต่ถ้าหลังจากนั้นคุณทำการติดตั้ง Windows Server 2008 R2 จะทำให้เมนูตัวเลือกการบูทเปลี่ยนเป็นลักษณะดังรูปที่ 2

รูปที่ 2

ถึงแม้ว่าเมนูตัวเลือกการบูทจะเปลี่ยนเป็นดังรูปที่ 2 แต่ระบบ Windows ทุกตัวยังคงทำงานได้ตามปกติและคุณสามารถใช้งานต่อไปได้โดยไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าหากคุณต้องการกลับไปใช้เมนูตัวเลือกการบูทแบบเดิม (รูปที่ 1) หรือหลังจากทดสอบใช้งานเสร็จแล้วจึงต้องการลบ Windows Server 2008 R2 ออก คุณสามารถทำได้โดยการนำเข้าค่าเมนูต้นฉบับ แต่ในการที่จะใช้วิธีการนี้ได้นั้น คุณจะต้องทำการเก็บค่าเมนูต้นฉบับไว้ก่อนแล้ว นะครับ

สำหรับขั้นตอนการนำเข้าเมนูต้นฉบับนั้นแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: เก็บ Boot Options Menu ต้นฉบับ
ก่อนที่จะทำการทดสอบให้ทำการเก็บค่าเมนูต้นฉบับของเครื่องคอมพิวเตอร์เก็บไว้ก่อน โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิกขวาบนปุ่ม Start หรือกดปุ่ม Windows + X จากนั้นคลิก Command Prompt (Admin) โดยให้คลิก Yes บนหน้า User Account Control (ถ้ามี)

2. รันคำสั่งด้านล่างที่คอมมานด์พร้อมท์ แล้วรอจนการทำงานแล้วเสร็จ หากไม่มีอะไรผิดพลาดจะได้ผลการทำงาน The operation completed successfully จากนั้นให้เก็บไฟล์ไว้บนโฟลเดอร์ เช่น Backup หรือในแฟลชไดรฟ์หรือสื่อเก็บข้อมูลอื่นๆ

bcdedit /export “C:\Backup\bcd backup”

ขั้นตอนที่ 2: รีสโตร์ Boot Options Menu
หลังจากใช้คอมพิวเตอร์ในการทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการรีสโตร์เมนูต้นฉบับที่เก็บไว้ในขั้นตอนที่ 1 โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิกขวาบนปุ่ม Start หรือกดปุ่ม Windows + X จากนั้นคลิก Command Prompt (Admin) โดยให้คลิก Yes บนหน้า User Account Control (ถ้ามี)

2. รันคำสั่งด้านล่างที่คอมมานด์พร้อมท์ แล้วรอจนการทำงานแล้วเสร็จ หากไม่มีอะไรผิดพลาดจะได้ผลการทำงาน The operation completed successfully ดังรูปที่ 3

bcdedit /import “C:\Backup\bcd backup”

รูปที่ 3

หลังจากทำการนำเข้าแล้วเสร็จ เมนูตัวเลือกการบูทของ Windows 8.1 จะกลับไปเป็นเหมือนเดิม (รูปที่ 1)

การลบ Windows Server 2008 R2 
ถ้าในอนาคตคุณต้องการใช้งาน Windows Server 2008 R2 อีกครั้ง คุณสามารถเพิ่มมันเข้าในเมนูตัวเลือกการบูทได้ตามวิธีในเรื่อง การเพิ่ม Boot Option Menu แต่ถ้าหากคุณไม่มีแผนที่จะใช้ Windows Server 2008 R2 ในอนาคต คุณสามารถลบ (Delete) หรือ ฟอร์แมต (Format) ไดรฟ์ที่ใช้ติดตั้ง Windows Server 2008 R2 โดยใช้เครื่องมือที่มีมาให้พร้อมกับ Windows เช่น File Explorer, Disk Management เป็นต้น ออกโดยไม่มีผลกระทบใดๆ กับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์

!!!ย้ำอีกครั้งว่าการที่จะใช้วิธีการนี้ได้คุณจะต้องทำการเก็บค่าเมนูต้นฉบับเอาไว้ก่อนนะครับ แต่ถ้าคุณไม่ได้เก็บค่าเมนูต้นฉบับจะต้องใช้ การรีสโตร์หน้าจอ Choose an operating system บนเครื่อง Multiboot Windows ครับ

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.