การรีสโตร์หน้าจอ Choose an operating system บนเครื่อง Multiboot Windows

0

ผมมีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในงานทดสอบซอฟต์แวร์ซึ่งติดตั้ง Windows แบบ Multiboot โดยมี Windows 8.1 เป็นระบบหลัก แต่หลังจากผมทำการติดตั้ง Windows Server 2008 R2 ทำให้หน้าจอ Choose an operating system เปลี่ยนแปลงจากเดิมที่มีลักษณะดังรูปที่ 1 ไปเป็นแบบรูปที่ 2 สำหรับวิธีการเปลี่ยนหน้า Choose an operating system ให้กลับไปเป็นแบบเดิมทำได้ตามขั้นตอนด้านล่างครับ

ปัญหาหน้าจอ Choose an operating system เปลี่ยนบนเครื่อง Multiboot Windows
สำหรับปัญหาหน้าจอ Choose an operating system ซึ่งหน้าที่แสดงเมนูตัวเลือกการบูท (Boot Options Menu) เปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อคุณทำการติดตั้ง Windows รุ่นเก่าหลังรุ่นใหม่ ตัวอย่างเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์มีการติดตั้ง Windows 8.1 (เป็นระบบหลัก – ติดตั้งบนไดรฟ์ C:), Windows 7 (ติดตั้งบนไดรฟ์ D:) และ Windows 10 Preview (ติดตั้งบนไดรฟ์ F:) ซึ่งมีหน้าจอ Choose an operating system ลักษณะดังรูปที่ 1

รูปที่ 1

แต่ถ้าหลังจากนั้นคุณทำการติดตั้ง Windows Server 2008 R2 (ติดตั้งบนไดรฟ์ E:) จะทำให้หน้าจอ Choose an operating system เปลี่ยนเป็นลักษณะดังรูปที่ 2 ซึ่งระบบ Windows ทุกตัวจะทำงานได้ตามปกติและคุณสามารถใช้งานในลักษณะนี้ต่อไปได้โดยไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าหากคุณต้องการกลับไปใช้หน้าจอ Choose an operating system แบบเดิม (รูปที่ 1) ให้คุณทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ครับ

รูปที่ 2

1. ทำการบูทเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าระบบ Windows ตัวแรกที่ทำการติดตั้ง ในที่นี้คือ Windows 8.1 ซึ่งติดตั้งบนไดรฟ์ C:

2. เปิดคอมมานด์พร้อมท์ด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ โดยการคลิกขวาบนปุ่ม Start หรือกดปุ่ม Windows + X จากนั้นคลิก Command Prompt (Admin) โดยให้คลิก Yes บนหน้า User Account Control (ถ้ามี)

3. ทำการตั้งค่าให้เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ Boot Loader ของ Windows ตัวแรก ในที่นี้คือ Windows 8.1 ซึ่งติดตั้งบนไดรฟ์ C: โดยการรันคำสั่ง BCDBoot (ตัวอักษรเล็กหรือใหญ่ไม่มีผลครับ) ที่คอมมานด์พร้อมท์ตามตัวอย่างด้านล่าง

BCDBoot C:\Windows

ทิป: คุณสามารถใช้ Boot Loader ของ Windows ตัวใดก็ได้ที่ต้องการ โดยการใช้ไดรฟ์ที่ Windows ตัวนั้นๆ ติดตั้งอยู่ เช่น Windows 10 Preview ติดตั้งบนไดรฟ์ F: คำสั่งที่ใช้จะเป็น BCDBoot F:\Windows เป็นต้น (สมมุติว่าทำจากบน Windows 8.1 นะครับ)

รูปที่ 3

ผลการทำงาน
หลังจากรันคำสั่ง BCDBoot แล้วเสร็จ จะได้หน้าจอ Choose an operating system และเมนูตัวเลือกการบูทลักษณะดังรูปที่ 4

รูปที่ 4

หมายเหตุ: อ่านวิธีใช้คำสั่ง BCDBoot ได้จากเว็บไซต์ BCDboot Command-Line Options

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.