มีอะไรใหม่ใน Windows 10 Preview Build 9860

0

สวัสดีครับ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ไมโครซอฟท์ออกอัพเดตแรกของ Windows 10 Preview โดยมีหมายเลขเวอร์ชันเป็น Build 9860 สำหรับในการอัพเดตครั้งนี้มีการเพิ่มเติมคุณสมบัติใหม่ เช่น Action Center for Windows PCs สามารถ และ Animation for switching desktops เป็นต้น โดยผู้ใช้ Windows 10 Preview Build 9847 จะได้รับอัพเดต Build 9860 โดยอัตโนมัติผ่านทาง Windows Update หรือทำการอัพเดตด้วยตนเองผ่านทางหน้า PC Settings

วิธีอัพเดต Windows 10 Preview Build 9860
สำหรับวิธีการอัพเดต Windows 10 Preview Build 9860 นั้นทำได้ 2 วิธี

1. โดยทั่วไปแล้ว ผู้ใช้ Windows 10 Preview Build 9847 จะได้รับอัพเดต Build 9860 อัตโนมัติผ่านทาง Windows Update

2. ทำการอัพเดตด้วยตนเองผ่านทางหน้า PC Settings โดยการคลิกปุ่ม Windows คลิก PC Settings

รูปที่ 1

คุณสมบัติใหม่ใน Windows 10 Preview Build 9860
Build 9860 เป็นการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้ Build 9847 ซึ่งมีการเสนอแนะผ่านทาง Windows Feedback tool มีมากกว่า 250,000 ข้อ และบทความในฟอรั่มอีก 25,381 บทความ และขอเสนออื่นๆ อีก 641 ข้อผ่านทาง Windows Suggestion Box

Action Center แจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ในจุดเดียว
Windows 10 Preview Build 9860 เพิ่ม Action Center ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่มีบน Windows Phone อย่างไรก็ตามใน Build 9860 จะมีความสามารถพื้นฐานเท่านั้น Action Center จะทำหน้าที่เหมือนกับ Notification Center คือแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเมื่อเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นจากระบบและแอพ ตัวอย่างเช่น มีอีเมลใหม่และการเชิญผ่านทาง IM, การโพสต์บนเฟซบุ๊ค และ ฯลฯ โดยจะแสดงการแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ในจุดเดียว การเข้าถึง Action Center ทำได้โดยการคลิกไอคอนบนทาสก์บาร์ หน้า Notification จะปรากฏขึ้นในแบบ fly-out  จากนั้นจะเข้าถึงการแจ้งเตือนต่างๆ ได้

ย้ายแอพระหว่างหน้าจอได้ง่ายขึ้น
Windows 10 Preview Build 9860 เพิ่มเติมคุณสมบัติใหม่ที่ช่วยให้การย้ายแอพที่กำลังทำงานไปยังหน้าจออื่นได้ง่ายขึ้น โดยการกดปุ่ม WIN + CTRL + [arrow] เพื่อย้ายแอพที่แอคทีฟไปยังหน้าจออื่น แอนิเมชั่นการสวิทช์หน้าเดสก์ท็อป Windows 10 Preview Build 9860 เพิ่มเติมคุณสมบัติการแสดงแอนิเมชั่นเมื่อทำการการสวิทช์หน้าเดสก์ท็อป

รูปที่ 2

เพิ่ม Ring
นอกจากนี้ ยังเพิ่มวงแหวน (Ring) ซึ่งเป็นตัวเลือกเพื่อตั้งวิธีการอัพเดตเมื่อมีการออกเวอร์ชัน (Build) ใหม่ใน 2 แบบคือ Fast หรือ Slow โดยค่าเริ่มต้นจะตั้งเป็น Slow ซึ่งจะไม่ทำการติดตั้งอัพเดตเวอร์ชันใหม่ในทันทีที่ออกเวอร์ชันใหม่ สำหรับ Fast นั้นจะทำการติดตั้งอัพเดตเวอร์ชันใหม่ในทันทีที่ออกเวอร์ชันใหม่

การตั้งค่าวงแหวนทำได้จากหน้า PC Settings, Update and recovery, Preview builds จากนั้นคลิกเมนู ตามที่ต้องการ

รูปที่ 3

รูปที่ 4

ข้อมูลอ้างอิง
Microsoft Windows Blog

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.