วิธีการลงชื่อเข้า Windows 10 โดยอัตโนมัติ

0

สวัสดีครับ ถึงแม้ว่าเราจะทราบเป็นอย่างดีว่ารหัสผ่าน (Password) ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานคอมพิวเตอร์ แต่เนื่องจากรหัสผ่านนั้นเพิ่มขึ้นตอนในการเข้าใช้งาน (ต้องทำการป้อนรหัสผ่าน) คอมพิวเตอร์ ทำให้หลายคนจึงไม่ตั้งรหัสผ่านเพื่อความสะดวกในการใช้งานโดยที่หารู้ไม่ว่านั้นคือช่องโหว่ที่ร้ายแรงอย่างยิ่งโดยเฉพาะบน Windows ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว วันนี้ผมมีทิปที่ช่วยให้ได้ทั้งการเข้าใช้งาน Windows 10 ที่สะดวกรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องแลกกับความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีจากมัลแวร์หรือแฮกเกอร์ด้วยการไม่ตั้งรหัสผ่านครับ

ปกติแล้วในการลงชื่อเข้า (Sign in) Windows 10 เราจะต้องป้อนรหัสผ่านทุกครั้ง แต่เราสามารถตั้งลงชื่อเข้า Windows 10 โดยอัตโนมัติได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

รูปที่ 1: หน้าต่าง Sign in ของ Windows 10 Technical Preview

1. กดแป้นพิมพ์ลัด Windows + R หรือคลิกขวาเมนูเริ่ม (Start menu) แล้วคลิก Run (รูปที่ 2) จากนั้นป้อนคำสั่ง netplwiz ในช่อง Open (รูปที่ 3) เสร็จแล้วคลิก OK

  • บนแท็บเล็ต: แตะเมนูเริ่มค้าง 1-2 วินาทีแล้วปล่อย จากนั้นแตะ Run แล้วป้อนคำสั่ง netplwiz ในช่อง Run เสร็จแล้วแตะ OK

รูปที่ 2: เปิด Run

รูปที่ 3: รันคำสั่ง netplwiz

2. บนหน้า User Accounts ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

2.. แตะหรือคลิกเลือกบัญชีผู้ใช้ที่ต้องการใช้ในการลงชื่อเข้า Windows 10 โดยอัตโนมัติ

2.2 แตะหรือคลิกยกเลิกการเลือก User must enter a user name and password to use this computer

2.3 แตะหรือคลิก Apply จะปรากฏหน้าไดอะล็อกบ็อกซ์ Automatically sign in จากนั้นดำเนินการต่อในข้อ 3.

รูปที่ 4: User accounts

3. บนหน้า Automatically sign in ให้ป้อนรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้ที่ทำการเลือกในข้อ 2. (ตัวอย่างนี้คคือ Saranitus) ในช่อง Password และ Confirm Password เสร็จแล้วแตะคลิก OK จากนั้นคลิก OK บนหน้า User Accounts เพื่อจบการทำงาน

รูปที่ 5: Automatically sign in

ข้อสังเกต: เพื่อความปลอดภัยผมแนะนำไม่ให้ใช้บัญชีผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มผู้ดูแลระบบ (Administrators) ในการลงชื่อเข้า Windows 10 ครับ

ข้อจำกัด: วิธีการนี้สามารถใช้ได้ทั้งบน Windows 7, 8, 8.1 และ Windows 10 แต่จะไม่รองรับการใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่เป็นสมาชิก Windows Server โดเมน (Active Directory Domain Services – AD DS)

สรุป
เมื่อทำการตั้งให้ลงชื่อเข้า Windows 10 โดยอัตโนมัติเสร็จแล้ว หลังจากนั้นเมื่อทำการเปิดหรือเริ่มต้นเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบก็จะทำการลงชื่อเข้าด้วยบัญชีผู้ใช้ที่กำหนดโดยอัตโนมัติโดยเราไม่ต้องป้อนรหัสผ่านแต่อย่างใด

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.