ไมโครซอฟท์แจกพื้นที่ OneDrive ฟรี 100GB เป็นเวลา 2 ปี (สิ้นสุดโปรโมชั่นแล้ว)

0

อัพเดต – โปรโมชั่นสิ้นสุดแล้ว: จากการตรวจสอบล่าสุดเมื่อเวลา 13.30 น.  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้ใช้ OneDrive นอกสหรัฐอเมริกาจะไม่สามารถสลงทะเบียนเพื่อขอรับพื้นที่ OneDrive ฟรี 100 GB เป็นเวลา 2 ปี ได้อีกต่อไป อย่างไรก็ตามถ้าท่านมีบัญชี Dropbox ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับพื้นที่ฟรี 100 GB เป็นเวลา 1 ปี ได้ตาม วิธีการในเว็บไซต์นี้

******************************* โปรโมชั่นสิ้นสุดแล้ว *******************************
ต้นเดือนที่ผ่านมา (ประมาณวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558) ไมโครซอฟท์ได้ออกโปรโมชั่นพิเศษ แจกพื้นที่เก็บข้อมูลบน OneDrive ฟรี 100 GB เป็นเวลา 2 ปี แก่ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรม Bing Rewards แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าโปรโมชั่นดังกล่าวมีให้จำกัดเฉพาะผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น แต่ในที่สุดไมโครซอฟท์ก็ทนเสียงเรียกร้อง (น่าจะรวมถึงเสียงบ่นด้วย) จากผู้ใช้ทั่วโลกไม่ไหว จึงเปิด ให้ผู้ใช้ทุกประเทศสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับพื้นที่ OneDrive ฟรี 100 GB เป็นเวลา 2 ปี ได้แล้ว

วิธีขอรับพื้นที่เก็บข้อมูล OneDrive ฟรี 100 GB
สำหรับผู้ใช้ OneDrive (ถ้าท่านใช้ Hotmail หรือ Outlook แสดงว่าท่านใช้บริการ OneDrive อยู่นะครับ) ที่ต้องการลงทะเบียนขอรับพื้นที่เก็บข้อมูลฟรี 100 GB เป็นเวลา 2 ปี นั้นทำได้ง่ายมาก โดยเพียงแค่ทำตาม 3 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เปิดเว็บเบราเซอร์แล้วเปิดเว็บไซต์ Get 100 Gb extra Onedrive storage for free แล้วทำการลงชื่อเข้าระบบด้วยบัญชีไมโครซอฟท์  (เช่น Hotmail หรือ Outlook)

 รูปที่ 1

2. บนหน้า Let this app access your info? ให้คลิก Yes

รูปที่ 2

จากนั้นจะได้ข้อความ Your storage was increased successfully!. You now have and additional 100GB of storage for 2 year on your OneDrive account at email_address ซึ่งแสดงว่าเราได้รับพื้นที่เพิ่มฟรี 100GB เป็นเวลา 2 ปี เรียบร้อยแล้ว

รูปที่ 3

ตรวจสอบผลการทำงาน
เพื่อความมั่นใจว่าได้รับพื้นที่เพิ่มขึ้น 100 GB จริง เราสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ โดยบนหน้าเว็บไซต์ OneDrive ให้เข้าไปที่เมนู Get more storage จากนั้นให้ตรวจสอบขนาดของ Storage ซึ่งรูปด้านล่างเป็นพื้นที่เก็บข้อมูลก่อนขอรับพื้นที่ฟรี 100 GB ซึ่งมีขนาดเท่ากับ 25 GB

รูปที่ 4

สำหรับรูปด้านล่างเป็นพื้นที่หลังจากได้รับพื้นที่ฟรี 100 GB ทำให้มีขนาดเพิ่มขึ้นเป็น 125 GB โดยพื้นที่ฟรีที่ได้รับจะแสดงอยู่ในหัวข้อ Bing bonus

รูปที่ 5

เกิดอะไรกับข้อมูลเมื่อครบเวลา 2 ปี
สำหรับการให้พื้นที่เก็บข้อมูลบน OneDrive ฟรี 100 GB ในครั้งนี้ไมโครซอฟท์จะให้ใช้งานได้ 2 ปีนับจากวันที่ลงทะเบียน ส่วนใครที่กลัวว่าเมื่อครบเวลา 2 ปีและไม่ได้ต่ออายุสมาชิกจะทำให้ข้อมูลถูกลบนั้นสบายใจได้ เนื่องจากทีม OneDrive เคย ทวีตข้อความ ยืนยันว่า ข้อมูลผู้ใช้จะไม่ถูกลบแม้ว่าจะไม่ได้ต่ออายุสมาชิก (ถ้าผู้ใช้ต้องการ) แต่จะไม่สามารถอัพโหลดข้อมูลขึ้นไปเก็บเพิ่มได้ นั้นหมายความว่าเราจะยังเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม ผมแนะนำว่าควรทำการสำรองข้อมูลไปเก็บไว้นอก OneDrive ก่อนจะครบเวลา 2 ปีจะดีที่สุดครับ

ท้ายนี้ใครที่ใช้บริการ OneDrive และยังไม่ได้ขอรับพื้นที่ฟรี 100 GB สามารถเข้าไปดำเนินการได้ตามวิธีการด้านบน และเนื่องจากไม่มีการระบุว่าโปรแกรมชั่นนี้จะสิ้นสุดเมื่อไหร่ ดังนั้นควรดำเนินการเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ครับ

แหล่งข้อมูล
OneDrive on Twitter
wmpoweruser.com

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.