วิธีหา Apps ที่ใช้แบตเตอรี่เปลืองบนสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์

0

คิดว่าผู้ใช้สมาร์ทโฟน (Smartphone) โดยเฉพาะระบบแอนดรอย์ (Android) หลายคนคงมีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่หมดไวเกินกว่าที่ควรจะเป็นทั้งๆ ที่เพียงแค่เปิดเครื่องรอรับสาย* เช่นเดียวกันกับผม วันนี้จึงนำวิธีการหาว่าแอป (Apps) ตัวไหนใช้แบตเตอรี่เปลืองและวิธีการแก้ไขมาฝากครับ

ค้นหาแอปที่ใช้แบตเตอรี่เปลือง
การค้นหาแอปต้องสงสัยที่ใช้แบตเตอรี่เปลืองนั้น ขั้นตอนแรกผมตรวจสอบจากสถิติการใช้แบตเตอรี่โดยการเปิด Settings แล้วเข้าไปยังหัวข้อ Battery (หน้าจอดังรูปที่ 1) บนหน้าจอนี้จะเห็นว่าองค์ประกอบที่ใช้แบตเตอรี่มากที่สุดคือ Cell standby ซึ่งไม่ได้น่าแปลกใจอะไรเพราะเป็นการทำงานตามปกติอยู่แล้ว แต่สำหรับ Google+ ที่ใช้แบตเตอรี่มากเป็นอับดับที่ 2 นั้นไม่ใช่เรื่องปกติแน่นอนเพราะผมไม่ได้ใช้แอปตัวนี้แต่อย่างใด (แต่สังเกตว่ามีการอัพเดตเวอร์ชันใหม่เป็นประจำ)

รูปที่ 1

อย่างไรก็ตาม เพื่อความแน่ใจ ผมจึงเข้าไปตรวจสอบสถิติการใช้แบตเตอรี่ของแอปเพิ่มเติม โดยจากหน้า Settings เข้าไปยังหัวข้อ Power Management จากนั้นเข้าไปยัง Power Consumption Table ซึ่งได้ผลดังรูปที่ 2 บนหน้าจอนี้แสดงให้เห็นว่า Google+ เป็นแอปที่ใช้แบตเตอรี่มากที่สุด (ย้ำผมไม่ได้ใช้แอปตัวนี้เลย) จึงแน่ใจว่า Google+ เป็นสาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่หมดไวเกินกว่าที่ควร

รูปที่ 2

กำจัดแอปที่ใช้แบตเตอรี่เปลือง
เมื่อตรวจสอบจนมั่นใจแล้วว่า Google+ เป็นแอปที่ใช้แบตเตอรี่เปลืองที่สุด ขั้นตอนต่อไปผมจึงทำการปิด (Disable) ไม่ให้แอปตัวนี้ทำงานเปิดทำงานอีกต่อไป โดยจากหน้า Settings เข้าไปยังหัวข้อ Apps จากนั้นเลือกหัวข้อ DOWNLOADED แล้วแตะบนแอป Google+ (ถ้าไม่พบแอปให้เข้าไปหาในหัวข้อ ALL ครับ)

รูปที่ 3

จากนั้นจะได้หน้า App info (รูปด้านล่าง) บนหน้านี้ให้แตะปุ่ม Disable เพื่อทำการยกเลิกการติดตั้งและปิดไม่ให้แอปทำงาน

รูปที่ 4

เมื่อแตะปุ่ม Disable จะได้หน้า Delete data and disable app? (รูปด้านล่าง) บนหน้านี้ให้แตะปุ่ม OK เพื่อยืนยัน

รูปที่ 5

จากนั้นแอป (ในที่นี้คือ Google+) จะถามว่าให้แทนที่แอปด้วยเวอร์ชันที่มาจากโรงงานหรือไม่ (รูปด้านล่าง) บนหน้านี้ให้แตะปุ่ม OK เพื่อยืนยัน

รูปที่ 6

ขั้นตอนนี้จะเป็นทางเลือก (ทำหรือไม่ทำก็ได้ครับ) บนหน้า App info (รูปด้านล่าง) ให้แตะปุ่ม Force stop เพื่อปิดแอปซึ่งจะเป็นการหยุดการทำงานของแอปโดยสิ้นเชิง

รูปที่ 7

จากนั้นจะได้หน้า Force stop? (รูปด้านล่าง) บนหน้านี้ให้แตะปุ่ม OK เพื่อยืนยัน

รูปที่ 8

ถึงขั้นตอนนี้เท่ากับว่าเราได้ปิดการทำงานแอปตัวที่ใช้แบตเตอรี่เปลืองอย่างสมบูรณ์แล้ว ซึ่งสามารถเข้าไปตรวจสอบได้โดยจากหน้า Settings เข้าไปยังหัวข้อ Apps จากนั้นเลือกหัวข้อ PRELOADED โดยสถานะของแอปตัวที่ถูกปิดซึ่งในที่นี่คือ Google+ จะเป็น Disabled ดังรูปที่ 9

รูปที่ 9

สรุป
ผู้ใช้สมาร์ทโฟนระบบแอนดรอย์สามารถหาแอปที่ใช้แบตเตอรี่เปลืองได้จากการดูข้อมูลการใช้แบตเตอรี่จากหัวข้อ Battery และ Power Management  ใน Settings และถ้าหากแอปตัวที่ใช้แบตเตอรี่เปลืองเป็นแอปที่ไม่ได้ใช้งานให้ปิดการทำงานแอปดังกล่าวเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ครับ

หมายเหตุ: บทความนี้ใช้ Android Kitkat 4.4.2

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.