Shut down และ Restart คอมพิวเตอร์ Windows ผ่าน Remote Desktop

0

สวัสดีครับ ในการทำงานแต่ละวันนั้นผมต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ระบบ Windows ด้วยเดสก์ท็อประยะไกล (Remote Desktop) ผ่านทางเครือข่ายหลายต่อหลายครั้งด้วยกัน โดยมีปัญหาที่พบคือเมื่อต้องการปิดหรือรีสตาร์ทเครื่องจะไม่สามารถทำได้เนื่องจากคำสั่ง Shut down หรือ Restart ไม่ทำงาน (Disabled) บทความนี้ผมจึงรวบรวมวิธีที่ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวนี้มาฝากครับ

สำหรับวิธีการปิดหรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ Windows ผ่านเดสก์ท็อประยะไกลนั้นทำได้โดยการใช้วิธีการกดปุ่ม Alt + F4 และใช้คำสั่ง Shutdown.exe ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมายเหตุ: วิธีการในบทความนี้ใช้ได้กับ Windows ตั้งแต่ Windows 7 จนถึง Windows 10 และ Windows Server 2003 จนถึง Windows Server 2012 R2

ปิดหรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ Windows ผ่านเดสก์ท็อประยะไกลโดยใช้ Alt + F4

การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows ผ่านเดสก์ท็อประยะไกล สามารถทำได้โดยการกดแป้นพิมพ์ลัด Alt + F4 ซึ่งปกติจะเป็นแป้นพิมพ์ลัดสำหรับปิดโปรแกรมแต่ถ้าใช้บนหน้าเดสก์ท็อปจะเป็นการเปิดหน้า Shut Down Windows ซึ่งมีคำสั่งต่างๆ ให้เลือก รวมถึงคำสั่ง Shut Down สำหรับปิดเครื่อง และคำสั่ง Restart สำหรับรีสตาร์ทเครื่อง

รูปที่ 1

ปิดหรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ Windows 8 ผ่านเดสก์ระยะไกลด้วยคำสั่ง Shutdown.exe

คำสั่ง Shutdown.exe นั้นนอกจากจะใช้บนเครื่องที่ทำงานอยู่ (Local) ได้แล้วยังสามารถใช้ปิดเครื่อง รีสตาร์ทเครื่อง และล็อกออฟผู้ใช้ออกจากระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows ผ่านเดสก์ท็อประยะไกลได้อีกด้วย โดยมีวิธีการทำดังนี้

  • การรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows ด้วย Shutdown.exe ทำได้โดยคลิกเมาส์ขวาบนเมนูเริ่ม (Start menu) แล้วคลิก Run (หรือกดปุ่ม Windows + R) จากนั้นพิมพ์ shutdown -f -r -t 0 เสร็จแล้วคลิก OK

รูปที่ 2

  • การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows ด้วย Shutdown.exe ทำได้โดยคลิกเมาส์ขวาบนเมนูเริ่ม (Start menu) แล้วคลิก Run (หรือกดปุ่ม Windows + R) จากนั้นพิมพ์ shutdown -f -s -t 0 เสร็จแล้วคลิก OK

รูปที่ 3

ทิป: ดูวิธีการใช้งานคำสั่ง Shutdown ได้โดยการรัน shutdown.exe /? หรือ shutdown.exe /help จากหน้าคอมมานด์พรอมท์ หากต้องการแสดงหน้าอินเทอร์เฟชแบบกราฟิกให้รันคำสั่ง shutdown ตามด้วยอาร์กิวเมนต์ -i

ใช้แป้นพิมพ์ลัด Ctrl + Alt + End

ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทางเป็น Windows7 หรือเก่ากว่า สามารถการกดแป้นพิมพ์ลัด Ctrl + Alt + End เพื่อเปิดหน้าต่าง Windows Security จากนั้นจะสามารถคลิกไอคอน Power แล้วคลิก Shut Down เพื่อปิดเครื่อง หรือคลิก Restart เพื่อรีสตาร์ทเครื่องด้วยเดสก์ระยะไกล แต่วิธีการนี้ไม่สามารถใช้ได้ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทางเป็น Windows 8 หรือใหม่กว่า เนื่องจากเมื่อคลิกไอคอน Power จะไม่มีคำสั่ง Shut Down และ Restart แต่จะมีแค่คำสั่ง Disconnect เท่านั้น

รูปที่ 4

สรุป

การปิดหรือรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ Windows XP จนถึง Windows 10 ผ่านเดสก์ท็อประยะไกลสามารถทำได้โดยใช้การกดปุ่ม Alt + F4 ใช้คำสั่ง Shutdown.exe หรือ Ctrl + Alt + End (เฉพาะ Windows 7 หรือเก่ากว่า)

ประวัติการปรับปรุงบทความ
30 พฤษภาคม 2561: ปรับปรุงเนื้อหา
15 กุมภาพันธ์ 2558: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.