สวิทช์การลงชื่อเข้า Windows 10 Technical Preview จาก Local account เป็น Microsoft account

0

สวัสดีครับ สำหรับบทความนี้ผมมีวิธีการสวิทช์การลงชื่อเข้า (Sign in) เครื่องคอมพิวเตอร์ Windows 10 Technical Preview จากการลงชื่อด้วยบัญชีบนเครื่อง (Local account) ไปเป็นบัญชีไมโครซอฟท์ (Microsoft account) ได้แก่ Hotmail หรือ Outlook เป็นต้น มาฝากครับ

ปกติแล้วระบบจะให้เราสามารถเลือกวิธีการลงชื่อเข้า Windows 10 ในขั้นตอนการติดตั้ง อย่างไรก็ตามเราสามารถทำการสวิทช์วิธีการได้ลงชื่อได้ในภายหลัง สำหรับขั้นตอนการสวิทช์จากการลงชื่อเข้า Windows 10 ด้วยบัญชีบนเครื่องไปใช้บัญชีไมโครซอฟท์ มีขั้นตอนดังนี้

1. ต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows 10 Technical Preview เข้ากับเครือข่ายและตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้

2. ทำการลงชื่อเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยบัญชีบนเครื่องตามขั้นตอนปกติ บนหน้าเดสก์ท็อปให้แตะหรือคลิกเมนูเริ่ม (Start menu) จากนั้นแตะหรือคลิก Settings แล้วแตะหรือคลิก Accounts

รูปที่ 1

3. บนหน้า Accounts ในด้านขวาของหน้าจอให้แตะหรือคลิก Connect to a Microsoft account

รูปที่ 2

4. บนหน้า Switch to a Microsoft account on this PC ให้ป้อนรหัสผ่านของผู้ใช้ปัจจุบัน เสร็จแล้วแตะหรือคลิก Next เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป

รูปที่ 3

5. บนหน้า Sign in to your Microsoft account ให้ใส่บัญชีไมโครซอฟท์ (เช่น Hotmail หรือ Outlook) ในช่อง Email address และรหัสผ่านในช่อง Password เสร็จแล้วแตะหรือคลิก Next เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป

รูปที่ 4

6. บนหน้า Help us protect your info ถ้ามีรหัสความปลอดภัย (Security code) อยู่แล้วให้คลิก I have a code แล้วข้ามไปทำขั้นตอนที่ 6 ถ้ายังไม่มีให้ป้อนที่อยู่อีเมลในช่องด้านล่าง เสร็จแล้วแตะหรือคลิก Next เพื่อให้ไมโครซอฟท์ส่งรหัสความปลอดภัยไปยังอีเมลที่กำหนด

รูปที่ 5

7. บนหน้า Enter the code you received ให้ป้อนรหัสความปลอดภัยที่มีหรือที่ได้รับทางอีเมลที่ระบุในขั้นตอนที่ 4 เสร็จแล้วแตะหรือคลิก Next เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป

รูปที่ 6

8. บนหน้า Switch to a Microsoft account on this PC ให้แตะหรือคลิก Switch แล้วรอจนการทำงานแล้วเสร็จ

รูปที่ 7

ผลการทำงาน
หลังจากทำการสวิทช์ไปใช้บัญชีไมโครซอฟท์เราจะสามารถทำการลงชื่อเข้า Windows 10 ด้วยบัญชีไมโครซอฟท์ได้ และยังสามารถใช้แอปและคุณสมบัติต่างๆ ที่ต้องการบัญชีไมโครซอฟท์ได้โดยไม่ต้องทำการลงชื่อแยกในแต่แอปหรือการใช้งานเหล่านั้น

ท่านใดต้องการสวิทช์การลงชื่อเข้า Windows 10 จากบัญชีบนเครื่องไปใช้บัญชีไมโครซอฟท์สามารถทำได้ตามวิธีการด้านบนครับ

หมายเหตุ: การสวิทช์กลับไปใช้การลงชื่อด้วยบัญชีบนเครื่อง ทำได้โดยแตะหรือคลิกเมนูเริ่มจากนั้นแตะหรือคลิก Settings แล้วแตะหรือคลิก Accounts จากนั้นในด้านขวาของหน้า Accounts ให้แตะหรือคลิก Disconnect แล้วดำเนินการตามคำสั้งบนจอจนแล้วเสร็จ

รูปที่ 8

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.