วิธีติดตั้ง Windows 10 Technical Preview Build 10122 [สำหรับผู้ใช้ใหม่]

0

[21 พฤษภาคม 2558: ปรับปรุงเนื้อหาเพื่อรองรับการอัพเดต Build 10122] ถึงตอนนี้ผมคิดว่าผู้ใช้ Windows 10 Technical Preview ส่วนใหญ่คงได้อัพเดตและทดลองใช้งาน Build 10122 ซึ่งออกเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 (ตามเวลาในสหรัฐอเมริกา) กันเรียบร้อยแล้ว ส่วนผู้ใช้ใหม่ โดยใหม่ในที่นี่หมายถึงยังไม่มีเครื่อง Windows 10 Technical Preview ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจ เพราะคุณสามารถติดตั้ง Build 10122 ได้เช่นเดียวกันครับ

ขั้นตอนการติดตั้ง Windows 10 Technical Preview Build 10122 สำหรับผู้ใช้ใหม่
สำหรับผู้ใช้ที่ยังไม่มีเครื่อง Windows 10 Technical Preview แต่ต้องการที่จะเข้าร่วมทดสอบ Build 10122 คุณจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ

ขั้นตอนที่ 1: ดาวน์โหลด Windows 10 Technical Preview Build 10074
ขั้นตอนแรกให้คุณทำการดาวน์โหลด Build 10074 จากเว็บไซต์ Windows Insider Program ตามวิธีการที่ผมได้อธิบายไว้ในเรื่อง วิธีดาวน์โหลด Windows 10 Preview Build 10074 ขั้นตอนนี้จะต้องลงชื่อเข้าระบบด้วยบัญชีไมโครซอฟท์ เช่น บัญชี Outlook หรือ Hotmail เป็นต้น ครับ

สำหรับผู้ที่สงสัยว่าทำไมไม่ดาวน์โหลด Build 10122  ไปเลย คำตอบ เพราะว่าไมโครซอฟท์ยังไม่ออก Build 10122 ในรูปแบบไฟล์ไอเอสโออิมเมจ ครับ

ขั้นตอนที่ 2: สร้างสื่อติดตั้ง Windows 10 Technical Preview แบบยูเอสบีแฟลชไดรฟ์
เนื่องจากไฟล์ที่ได้จากการดาวน์โหลดแเป็นไฟล์ไอเอสโออิมเมจ ดังนั้นก่อนที่จะนำไฟล์ที่ได้ไปใช้ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์คุณจะต้องทำการสร้างสื่อติดตั้ง Windows 10 Technical Preview แบบยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ก่อน ซึ่งสามารถอ่านวิธีทำได้จากเรื่อง สร้างแฟลชไดรฟ์ USB สำหรับติดตั้ง Windows 10 แต่ถ้าหากคุณวางแผนที่ติดตั้ง Windows 10 Technical Preview บนคอมพิวเตอร์เสมือนคุณสามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยครับ

ขั้นตอนที่ 3: ติดตั้ง Windows 10 Technical Preview แบบ Clean Install
ขั้นตอนต่อไปคุณจะต้องทำการติดตั้ง Windows 10 Technical Preview Build 10074 (ย้ำ! ปัจจุบันยังไม่มีไฟล์ไอเอสโออิมเมจของ Build 10122) แบบติดตั้งใหม่ตามขั้นตอนใน วิธีติดตั้ง Windows 10 Preview (Clean Install)

ขั้นตอนที่ 4: ตั้งค่าวงแหวนเป็น Fast
เมื่อได้เครื่องคอมพิวเตอร์ Windows 10 Preview Build 10074 แล้ว ขั้นตอนต่อไปคุณจะต้องทำการตั้งค่าวงแหวนเป็น Fast สำหรับเหตุผลที่ต้องทำขั้นตอนนี้มีอยู่ 2 ประการด้วยกัน ประการแรกคือไมโครซอฟท์จะให้ผู้ใช้ที่ตั้งค่าวงแหวนเป็น Fast เท่านั้นที่สามารถติดตั้ง Build 10122 ได้ และประการที่สองคือโดยเริ่มต้นวงแหวนจะถูกตั้งเป็น Slow ครับ

วงแหวน Fast

ขั้นตอนที่ 5: สั่ง Check for updates และติดตั้งอัพเดต Build 10122
มาถึงขั้นตอนสุดท้ายของการติดตั้ง Build 10122 สำหรับผู้ใช้ใหม่ ในขั้นตอนนนี้ให้คลิกเมนูเริ่ม (หรือกดปุ่ม Windows บนแป้นพิมพ์) จากนั้นคลิก Settings แตะหรือคลิก Update & recovery แล้วแตะหรือคลิก Windows Update จากนั้นคลิก Check for updates แล้วรอจนการดาวน์โหลดและติดตั้งแล้วเสร็จ

Windows Update: Check for updates

หน้าจอติดตั้ง Windows 10 Preview

เมื่อการติดตั้งเสร็จแล้วให้ทำการเริ่มต้นเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้การอัพเดต Windows 10 เป็น Build 10122 เสร็จสมบูรณ์ครับ

////1

เมนู Start แบบโปร่งแสง

สรุป
สำหรับผู้ใช้ใหม่ที่ยังไม่มีเครื่อง Windows 10 Technical Preview แต่ต้องการเข้าร่วมทดสอบ Build 10122 โดยที่ไม่อยากเสียเวลารอจนกว่าไมโครซอฟท์จะออก Build 10122 ในรูปแบบไฟล์ไอเอสโอ (ปัจจุบันยังไม่ชัดเจนว่าจะออกเมื่อไหร่) เริ่มต้นคุณจะต้องทำการติดตั้ง Build 10074 แบบติดตั้งใหม่ก่อน หลังจากนั้นให้ทำการตั้งค่าวงแหวนเป็น Fast แล้วจึงทำการอัพเดตเป็น Build 10122 ครับ

ส่วนผู้ที่มีเครื่อง Windows 10 Technical Preview แต่ยังไม่ได้อัพเดตเป็น Build 10122 สามารถอ่านวิธีการทำได้ที่ วิธีอัพเดต Windows 10 Technical Preview Build 10122 ครับ

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.