วิธีตั้ง Windows ให้เปิดโปรแกรมอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ Sign in ผ่านทาง Group Policy

0

โดยปกติแล้วเมื่อต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสารหรือประกาศต่างๆ ให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความดูแลทราบ ผมจะใช้วิธีการเผยแพร่ข่าวสารเหล่านั้นบนเว็บไซต์จากนั้นจึงสั่งให้ Windows เปิดหน้าเว็บดังกล่าวโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้งานโดยใช้นโยบายกลุ่ม (Group Policy) ซึ่งจากที่ได้ใช้งานวิธีการนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่เป็นผู้ดูแลระบบจึงนำรายละเอียดวิธีการทำงานดังกล่าวมาฝากครับ

บางคนอาจจะยังสงสัยหรือนึกภาพไม่ออกว่าในสถานการณ์แบบใดที่เราจะใช้งานลักษณะนี้ ดังนั้นเพื่อให้เห็นภาพการทำงานชัดเจนขึ้น ผมขอยกตัวอย่างดังนี้ครับ

สมมุติว่าเราต้องการประชาสัมพันน์ข่าวซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในบริษัทหรือองค์กรทราบ เราสามารถทำได้การเอาชอร์ทคัทของโปรแกรมที่ต้องการไปใส่ไว้ในโฟลเดอร์ C:\Users\All Users\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUp วิธีการนี้ใช้ได้ผลดี แต่ข้อเสียคือเราจะต้องทำแบบเดียวกันนี้บนคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องและเมื่อใช้งานเสร็จจะต้องทำการลบออกจากคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องซึ่งไม่ใช่งานที่ง่ายและสนุกโดยเฉพาะถ้ามีคอมพิวเตอร์เป็นหลายร้อยเครื่อง ในสถานการณ์เช่นนี้ถ้าคอมพิวเตอร์เป็นสมาชิกแอคทีฟไดเร็กตอรี่โดเมน (Active Directory Domain) เราสามารถใช้วิธีการสั่งให้รันโปรแกรมผ่านทางนโยบายกลุ่มได้ ซึ่งวิธีการนี้สามารถเปิดและปิดการทำงานได้จากเซิร์ฟเวอร์โดเมนคอนโทรลเลอร์เพียงจุดเดียวได้ซึ่งช่วยให้ชีวิตผู้ดูแลระบบ (ผมและคุณ) ง่ายขึ้นเยอะเลย

สำหรับวิธีการตั้ง Windows ให้เปิดโปรแกรมโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ลงชื่อเข้าเครื่องนั้นมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ

ข้อมูลระบบ: แอคทีฟไดเร็กตอรี่โดเมนที่ใช้อ้างอิงเป็น Windows Server 2008 R2 ครับ

1. ลงชื่อเข้าเครื่องเซิร์ฟเวอร์โดเมนคอนโทรลเลอร์ (การลงชื่อทำได้ทั้งจากหน้าเครื่องหรือใช้ลูกข่ายเดสก์ท็อประยะไกล) จากนั้นคลิกเมนูเริ่ม (Start) คลิก Administrative Tools แล้วคลิก Group Policy Management

2. บนหน้าต่าง Group Policy Management ให้คลิกเครื่องหมาย + หน้า Forest คลิกเครื่องหมาย + หน้า Domains คลิกเครื่องหมาย + หน้าชื่อโดเมน จากนั้นคลิกขวาบนโฟลเดอร์ Group Policy Objects คลิก New

3. บนหน้า New GPO ป้อนชื่อนโยบายกลุ่ม (ในตัวอย่างนี้คือ Clients Control) ในช่อง Name เสร็จแล้วคลิก OK

4. คลิกเครื่องหมาย + หน้าโฟลเดอร์ Group Policy Objects จากนั้นคลิกขวาบนนโยบายกลุ่มที่ต้องการ (ในตัวอย่างนี้คือ Clients Control) แล้วเลือก Edit

5. บนหน้า Group Policy Management Editor ให้คลิกเลือกหัวข้อ Computers configuration >Administrative Templates > System > Logon จากนั้นดับเบิลคลิก “Run these programs a user logon”

6. บนหน้า Run these programs a user logon ใช้ตั้งค่าเป็น Enable จากนั้นคลิก Show

หน้า Run these programs a user logon

7. บนหน้า Show Contents ให้ป้อนคำสั่งที่ (สามารถเพิ่มได้หลายคำสั่ง, หนึ่งโปรแกรมต่อหนึ่งบรรทัด) เสร็จแล้วคลิก OK

ตัวอย่างการเปิดเว็บไซต์ http://www.saranitus.com ป้อนข้อมูลดังนี้

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe “http://www.saranitus.com”

หน้า Show Contents

8. บนหน้า Run these programs a user logon คลิก Apply

หน้าต่าง Group Policy Management Editor

9. คลิกขวาบนโอยู (Organizational Unit) ที่ต้องการให้นโยบายกลุ่มมีผลบังคับใช้ คลิก Link an Existing GPO จากนั้นบนหน้า Select GPO ให้คลิกเลือกนโยบายกลุ่มที่ต้องการ เสร็จแล้วคลิก OK

10. ปิดหน้าต่าง Group Policy Management Editor เพื่อจบการทำงาน

ทดสอบการใช้งาน
หลังจากทำการเปิดใช้งาน Run these programs a user logon และป้อนคำสั่งที่ต้องการเสร็จแล้ว เราสามารถทดสอบการทำงานได้โดยทำการลงชื่อเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นสมาชิกแอคทีฟไดเร็กตอรี่โดเมนและเก็บอยูในโอยูที่เลือกในขั้นตอนที่ 9 หากไม่มีอะไรผิดพลาด Windows จะทำการเปิดโปรแกรมตามที่ป้อนในขั้นตอนที่ 7 ครับ

วิธีการในบทความนี้เป็นตัวอย่างการเปิดโปรแกรมโดยใช้นโยบายกลุ่ม ซึ่งท่านสามารถนำไปประยุกต์งานในรูปแบบต่างๆ ตัวอย่างเช่น สั่งให้เปิดโปรแกรม หรือสั่งให้ทำงานต่างๆ เมื่อผู้ใช้ลงชื่อเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows ได้ครับ

ข้อมูลอ้างอิง
Microsoft Support

ประวัติการปรับปรุงบทความ
24 สิงหาคม 2563 : ปรับปรุงเนื้อหา, แก้ไขคำผิด
23 มีนาคม 2558 : เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.