ตั้งเวลาปิด Windows 8.1 ด้วย Task Scheduler

0

ผมมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Windows อยู่ในความดูแลอยู่หลายตัว โดยมีบางตัวที่ต้องทำการปิดเครื่องหลังเวลาเลิกงานทุกวัน แต่การเดินไปปิดเครื่องเซิร์ฟเวอร์ทีละเครื่องนั้นไม่ใช่เรื่องสนุกและยังเพิ่มภาระงานให้กับผู้ดูแลระบบ (นั่นคือตัวผมเอง) อีกด้วย ดังนั้นเพื่อลดภาระงาน (ที่ไม่จำเป็น) และเพิ่มความสบายให้ตัวเอง ผมจึงใช้วิธีการตั้งเวลาปิดเครื่องด้วย Task Scheduler ซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายและยังไม่ต้องใช้โปรแกรมใดๆ อีกด้วย

วิธีตั้งเวลาปิดเครื่อง Windows 8.1 ด้วย Task Scheduler
สำหรับการตั้งเวลาปิดเครื่อง Windows 8.1 ด้วย Task Scheduler มีขั้นตอนดังนี้ครับ

1. ลงชื่อเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ (ในตัวอย่างนี้ผมใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ Windows 8.1 ในการสาธิตการทำงานครับ) จากนั้นให้กดแป้นพิมพ์ลัด Windows + R แล้วป้อน taskschd.msc ในช่อง Open เสร็จแล้วคลิก OK

 

2. บนหน้า Task Scheduler ในบานหน้าต่าง Actions ให้คลิก Create basic task

 

3. บนหน้า Create Basic Task Wizard ให้ป้อนชื่องานที่ต้องการในช่อง

 

4. บนหน้า Task Trigger ให้เลือกว่าจะให้ทำงานในรูปแบบใด ในตัวอย่างนี้ผมตั้งให้ทำงานทุกวัน (Daily) เสร็จแล้วคลิก Next

 

5. บนหน้าถัดไป นั้นจะขึ้นอยู่กับการเลือกในขั้นตอนที่ 4 ในกรณีที่เลือกแบบ Daily เราจะต้องกำหนดวันและเวลาที่จะให้เริ่มต้นทำงาน และโดยเริ่มต้นจะค่า Recur every จะเป็น 1 days ซึ่งหมายความว่าจะทำงานซ้ำทุกวัน แต่เราสามารถกำหนดได้ว่าจะให้ทำงานซ้ำทุกกี่วัน ตัวอย่างเช่น ต้องการให้ทำงานทุก 2 วัน ให้ตั้งค่า Recur every เป็น 2 days เป็นต้น เสร็จแล้วคลิก Next

 

6. บนหน้า Action ให้เลือกว่าต้องการทำงานแบบไหน คือ Start a program = เปิดหรือรันโปรแกรม Send an e-mail (deprecated) = ส่งอีเมล และ Display a message (deprecated) = แสดงข้อความ ในตัวอย่างนี้ผมเลือกรันโปรแกรม เสร็จแล้วคลิก Next

 

7. บนหน้าถัดไป นั้นจะขึ้นอยู่กับการเลือกในขั้นตอนที่ 4 ในตัวอย่างคือ Start a Program ให้ป้อนพาธเต็มของโปรแกรมที่ต้องการรัน เช่น C:\Windows\System32\shutdown.exe ถ้าไม่ทราบให้คลิก Browse จากนั้นค้นหาและเลือกโปรแกรมที่ต้องการ จากนั้นให้ใส่อาร์กิวเมนต์ (ถ้ามีหรือต้องการใช้งาน) เช่น ถ้าต้องการปิดเครื่องให้ใส่ -f -s -t 0 ซึ่งจะเป็นการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ในทันที เสร็จแล้วคลิก Next

 

8. บนหน้า Summary ให้ตรวจสอบความถูกต้อง หากมีอะไรผิดพลาดให้คลิก Back แล้วทำการแก้ไขให้เรียบร้อย ถ้าหากทุกอย่างถูกต้องแล้วให้คลิก Finish เพื่อจบการสร้างตารางการสั่งปิดเครื่อง

 

เมื่อทำการสร้างตารางการทำงานใหม่ งานดังกล่าวจะถูกเก็บอยู่ใน Task Scheduler Library ในหน้าต่าง Task Scheduler ดังรูปด้านล่าง

 

ในกรณีที่ต้องการปรับแต่งแก้ไขงานที่สร้างขึ้นทำได้โดยการดับเบิลคลิกบนชื่องานที่ต้องการ (รูปด้านบน) จะได้หน้าคุณสมบัติของงานดังรูปด้านล่าง ซึ่งเราสามารถทำการปรับแต่งการทำงานได้โดยการคลิกแท็บต่างๆ จากนั้นปรับแต่งการทำงานตามความต้องการ

 

การกำหนดวันหมดอายุของงาน
ปกติแล้วงานที่เราสร้างขึ้นมาจะไม่มีการกำหนดวันหมดอายุ นั้นคืองานดังกล่าวจะทำในวันและเวลาที่กำหนดไปจนกว่าเราจะทำการปิดการทำงาน (Disable)  แต่เราสามารถกำหนดได้ว่าจะให้งานดังกล่าวทำถึงวันไหนได้โดยการตั้งค่าวันหมดอายุตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. บนหน้าต่าง Task Scheduler ให้ดับเบิลคลิกงานที่ต้องการตั้งค่าวันหมดอายุ (ปกติจะถูกเก็บอยู่ใน Task Scheduler Library) ในตัวอย่างนี้คือ Daily Shutdown

2. จากนั้นบนหน้า Daily Shutdown Properties ให้คลิกแท็บ Triggers จากนั้นดับเบิลคลิก Trigger

3. บนหน้า Edit Trigger ให้ติ๊กหัวข้อ Expire จากนั้นป้อนวันที่และเวลาที่ต้องการให้งานหมดอายุ เสร็จแล้วคลิก OK 2 ครั้ง เสร็จแล้วปิด หน้าต่าง Task Scheduler

 

Task Scheduler เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถตั้งเวลาให้ Windows ทำงานที่ต้องการในวัน เวลา และรูปแบบที่กำหนด โดยบทความนี้เป็นตัวอย่างการตั้งเวลาให้ Windows 8.1 ทำการปิดเครื่องในเวลาที่กำหนด ซึ่งท่านสามารถใช้เป็นแนวทางในการใช้งานในรูปแบบต่างๆ ตัวอย่างเช่น สั่งให้เปิดโปรแกรม ส่งอีเมล หรือแสดงข้อความ ได้ตามความต้องการครับ

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
Windows Server: Task Scheduler
Schedule a task

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.