การทำ Disk Management บน Windows Server 2012 R2 Server Core จากระยะไกล (ตอนที่ 2)

สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ตอนที่ 2 ซึ่งเป็นตอนจบของการจัดการดิสก์บน Windows Server 2012 R2 Server Core จากระยะไกลครับ โดยการจัดการดิสก์บน Server Core ด้วย Computer Management นั้นมีวิธีทำเหมือนการจัดการดิสก์บนเครื่อง Windows 7 หรือ 8/8.1 ตามปกติซึ่งคิดว่าทุกท่านคุ้นเคยเป็นอย่างดีหรืออย่างน้อยก็คงจะเคยใช้งานมากันบ้างแล้วดังนั้นคผมคิดว่าคงจะทำกันได้โดยไม่ยากเย็นอะไรนัก สำหรับท่านที่ยังไม่ได้อ่านตอนแรกเข้าไปอ่านได้ ที่นี่ ครับ

เมื่อมาถึงจุดนี้แสดงว่าท่านได้ผ่านความยากลำบากในการเชื่อมต่อ Computer Management กับ Server Core มาเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการลงมือจัดการดิสก์ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมีขั้นตอนดังนี้ครับ

1. บนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเป็น Windows 8.1 ให้คลิกขวาบนเมนูเริ่ม (Start) จากนั้น Computer Management

ทิป: กดแป้นพิมพ์ลัด Windows + R แล้วพิมพ์ compmgmt.msc ในช่อง Open แล้วคลิก OK

*สำหรับคนที่สงสัยว่าจัดการดิสก์ทำไมไม่ใช้ Disk Management สาเหตุเพราะว่ามันไม่รองรับการจัดการดิสก์จากระยะไกลครับ

2. บนหน้า Computer Management คลิกเมนู Action จากนั้นเลือก Connect to another computer

รูปที่ 1

3. บนหน้า Select Computer ป้อนชื่อเซิร์ฟเวอร์ปลายทางที่ต้องการเชื่อมต่อ เสร็จแล้วคลิก OK ถ้าเกิดข้อผิดพลาดขึ้นให้ท่านย้อนกลับไปอ่านวิธีการแก้ไข ที่นี่ ครับ

รูปที่ 2

4. บนหน้า Computer Management ในคอลัมน์คอนโซลด้านซ้ายมือให้คลิก Disk Management จากนั้นในคอลัมน์รายละเอียดให้คลิกขวาบนดิสก์ที่ต้องการจัดการแล้วเลือกคำสั่งที่เหมาะสมกับการดำเนินการที่ต้องการ ในตัวอย่างนี้ผลเลือก Delete Volume

รูปที่ 3

5. จากนั้นให้คลิก Yes บนหน้า Disk Management เพื่อยืนยันการลบโวลุ่ม รอจนระบบทำงานแล้วเสร็จ

รูปที่ 4

6. จากนั้นเราจะได้ดิสก์ที่ยังไม่ได้จัดสรรพื้นที่ (Unallocated) ให้คลิกขวาบนดิสก์ตัวดังกล่าวจากนั้นเลือก New Simple Volume

รูปที่ 5

7. บนหน้า Welcome to the New Simple Volume Wizard ให้คลิก Next

รูปที่ 6

8. บนหน้า Specify Volume Size ให้ตั้งค่าความจุในหน่วย MB ให้กับโวลุ่มที่จะทำการสร้างโดยการตั้งค่าในหัวข้อ Simple volume size in MB เสร็จแล้วคลิก Next

รูปที่ 7

9. บนหน้า Assign Drive Letter or Path ให้ท่านทำการกำหนดตัวอักษรไดรฟ์ตามความเหมาะสม (สามารถเปลี่ยนแปลงในภายหลังได้) เสร็จแล้วคลิก Next

รูปที่ 8

10. บนหน้า Format Partition ให้ท่านทำการเลือกระบบไฟล์ ขนาดหน่วยการจัดสรร และป้ายชือโวลุ่ม ตามความเหมาะสม เสร็จแล้วคลิก Next

รูปที่ 9

11. บนหน้า New Simple Volume Wizard ให้คลิก Finish เพื่อจบการสร้างโวลุ่มดิสก์ใหม่

รูปที่ 10

เมื่อทำการฟอร์แมตแล้วเสร็จจะได้หน้าต่างดังรูปด้านล่าง จากนั้นเราสามารถใช้ดิสก์ที่สร้างขึ้นในการทำงานต่างๆ เช่น เก็บไฟล์คอมพิวเตอร์เสมือน เป็นต้น ได้ อย่างไรก็ตามบน Windows Server 2012 R2 Server Core นั้นรเาจะต้องทำงานผ่านทางเดสกืท็อประยะไกลซึ่งอ่านวิธีการใช้งานได้จาก

รูปที่ 11

สำหรับวิธีจัดการดิสก์บนเซิร์ฟเวอร์ Windows Server 2012 R2 ซึ่งติดตั้งแบบ Server Core ก็มีขั้นตอนเพียงเท่านี้ ทั้งนี้ ท่านสามารถประยุกต์วิธีการนี้ไปใช้จัดการกับเชิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งแบบ GUI ได้เช่นเดียวกันครับ

ท่านใดที่ต้องศึกษาการสร้างคอมพิวเตอร์เสมือนบน Server Core สามารถอ่านได้จากเรื่อง การติดตั้ง Hyper-V บน Windows Server 2012 R2 Server Core

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather