วันหมดอายุใช้งาน Windows 10 Technical Preview

0

ถึงตอนนี้ผมคิดว่าท่านที่ติดตั้ง Windows 10 Technical Preview ส่วนใหญ่น่าจะอัพเดตเป็น Build 10049 ซึ่งเป็นบิลด์อย่างเป็นทางการตัวล่าสุดกันเรียบร้อยแล้ว (ถ้าใครยังใช้บิลด์เก่ากว่าอ่านวิธีอัพเดต ที่นี่ ครับ) แต่เนื่องจากเวอร์ชัน Preview นั้นเป็นตัวทดสอบไมโครซอฟท์จึงตั้งวันหมดอายุใช้งาน (License expires) ไว้ อย่างไรก็ตามแต่ละบิลด์จะมีวันหมดอายุใช้งานไม่พร้อมกัน ส่วนบิลด์ใดจะหมดอายุใช้งานวันไหนและเมื่อหมดอายุใช้งานแล้วมีผลกระทบอย่างไร เชิญอ่านได้จากรายละเอียดด้านล่างครับ

วันหมดอายุใช้งาน Windows 10 Technical Preview แต่ละบิลด์
นับถึงในตอนที่เขียนเรื่องนี้ ไมโครซอฟท์ได้ออก Windows 10 Technical Preview อย่างเป็นทางการมาแล้วจำนวน 6 บิลด์ด้วยกัน เริ่มจาก Build 9841 จนถึง Build 10049 โดยแต่ละบิลด์จะมีวันหมดอายุใช้งานดังต่อไปนี้ครับ

  • Build 9841 เริ่มแจ้งเตือนการหมดอายุในวันที่ 2 เมษายน 2558 หมดอายุในวันที่ 15 เมษายน 2558 ไม่สามารถบูท Windows ได้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2558 เป็นต้นไป
  • Build 9860 เริ่มแจ้งเตือนการหมดอายุในวันที่ 2 เมษายน 2558 หมดอายุในวันที่ 15 เมษายน 2558 ไม่สามารถบูท Windows ได้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2558 เป็นต้นไป
  • Build 9879 เริ่มแจ้งเตือนการหมดอายุในวันที่ 2 เมษายน 2558 หมดอายุในวันที่ 15 เมษายน 2558 ไม่สามารถบูท Windows ได้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2558 เป็นต้นไป
  • Build 9926 เริ่มแจ้งเตือนการหมดอายุในวันที่ 17 กันยายน 2558 หมดอายุในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ไม่สามารถบูท Windows ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
  • Build 10041 เริ่มแจ้งเตือนการหมดอายุในวันที่ 17 กันยายน 2558 หมดอายุในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ไม่สามารถบูท Windows ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
  • Build 10049 เริ่มแจ้งเตือนการหมดอายุในวันที่ 17 กันยายน 2558 หมดอายุในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ไม่สามารถบูท Windows ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

Windows 10.0 (Build 10049)

Windows 10.0 (Build 10049)

ผลกระทบหลังจาก Windows 10 Technical Preview หมดอายุใช้งาน
หลังจาก Windows 10 Technical Preview หมดอายุใช้งานจะมีผลกระทบกับผู้ใช้แบ่งเป็น 2 ข้อดังนี้

  1. หลังจาก Windows 10 Technical Preview หมดอายุเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจะทำการเริ่มต้นระบบเองโดยอัตโนมัติในทุกๆ 3 ชั่วโมง สำหรับวิธีการแก้ไขปัญหานี้ ท่านจะต้องทำการอัพเดตเป็นบิลด์ล่าสุดครับ
  2. ข้อนี้สำคัญมาก เพราะเมื่อ Windows 10 Technical Preview หมดอายุเป็นเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ท่านจะไม่สามารถเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อีกต่อไป สำหรับวิธีการแก้ไขปัญหานี้ ท่านจะต้องทำการติดตั้งระบบใหม่โดยใช้ไฟล์ไอเอสโออิมเมจเท่านั้นครับ

ทั้งนี้ ก่อนถึงวันหมดอายุใช้งานประมาณ 2 สัปดาห์ ระบบจะทำการแจ้งเตือนผู้ใช้ทราบเป็นระยะๆ ดังนั้นถ้าท่านใด้ได้รับข้อความแจ้งเตือนควรรีบทำการอัพเดตเป็นบิลด์ล่าสุดในทันทีครับ

สรุป
Windows 10 Technical Preview Build 9841, 9860 และ 9879 จะหมดอายุในวันที่ 15 เมษายน 2558 และจะเปิดเครื่องไม่ได้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2558 เป็นต้นไป ส่วน Build 99926, 10041 และ 10049 จะหมดอายุในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 และจะเปิดเครื่องไม่ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ดังนั้นถ้าท่านกำลังใช้งาน Windows 10 Technical Preview ให้ท่านอัพเดตเป็นบิลด์ล่าสุด (ณ วันที่เขียนเรื่องนี้คือ Build 10049) เพราะถ้าปล่อยให้หมดอายุนานเกิน 2 สัปดาห์ จะทำให้ไม่สามารถเปิดใช้งานได้และอาจทำให้ข้อมูลที่เก็บอยู่ในเครื่องสูญหายได้

ทิป: อ่านวิธีการอัพเดตเป็นบิลด์ล่าสุด (10049) ได้ ที่นี่

หมายเหต:
ผมย้ำเสมอและขอย้ำอีกครั้งว่า !!!Windows 10 Technical Preview ยังเป็นเวอร์ชันทดสอบ ไม่แนะนำให้ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานจริง นะครับ

แหล่งข้อมูล
Microsoft Community

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.