การติดตั้ง PowerShell 4.0 บน Windows 7

0

Windows PowerShell 4.0 (ขอเรียกสั้นๆ ว่า PowerShell 4.0 เพื่อความสะดวกครับ) เป็นหนึ่งในบรรดาคุณสมบัติใหม่ที่มีใน Windows 8.1 ซึ่งมีคุณสมบัติใหม่หลายอย่าง (อ่านได้จากข้อมูลอ้างอิง) แต่ถ้าท่านกำลังใช้ Windows 7 ท่านไม่จำเป็นต้องอัพเกรดเป็น 8.1 เพื่อให้ได้ใช้งาน PowerShell 4.0 เนื่องจากไมโครซอฟท์ออกเวอร์ชันสำหรับ Windows 7 ด้วยเช่นกัน ถ้าคุณสนใจสามารถอ่านวิธีการติดตั้งได้จากด้านล่างครับ

สำหรับ PowerShell 4.0 สำหรับ Windows 7 นั้นจะรวมอยู่ในชุดโปรแกรมที่ชื่อว่า Windows Management Framework 4.0 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ไมโครซอฟท์ให้ใช้งานได้ฟรีดังนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องลิขสิทธิ์ครับ

เพื่อให้ทำตามได้ง่ายผมขอแบ่งการติดตั้งออกเป็น  2 ขั้นตอนดังนี้ ครับ

ขั้นตอนที่ 1:
ขั้นตอนแรกจะต้องดาวน์โหลด PowerShell 4.0 ซึ่งรวมอยู่ในชุดโปรแกรมชื่อ Windows Management Framework 4.0  เนื่องจากมีหลายไฟล์ให้ดาวนโหลดแต่เราไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดทั้งหมด ให้เลือกดาวน์โหลดเวอร์ชันที่ตรงกับสถาปัตยกรรมของ Windows 7 ที่ใช้ติดตั้ง เช่น ถ้าเป็นเวอร์ชัน 32 บิต ดาวน์โหลดเฉพาะไฟล์ Windows6.1-KB2819745-x86-MultiPkg.msu ไฟล์เดียวก็พอครับ

ขั้นตอนที่ 2:
ทำการติดตั้ง PowerShell 4.0 (ขั้นตอนไม่มีอะไรซับซ้อนดังนั้นผมจึงไม่ลงรายละเอียดเพราะคิดว่าทุกคนคงทำกันได้อยู่แล้ว) โดยดับเบิลคลิกไฟล์ Windows6.1-KB2819745-x86-MultiPkg.msu แล้วทำตามคำสั่งบนหน้าจอจนการติดตั้งแล้วเสร็จ จากนั้นต้องเริ่มต้นระบบใหม่เพื่อให้การติดตั้งสมบูรณ์

วิธีการเปิด PowerShell
เมื่อคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งานให้ทำการลงชื่อเข้าตามปกติ จากนั้นคลิกปุ่มเริ่ม (Start)  คลิก All Programs คลิก Accessories คลิก Windows PowerShell จากนั้นคลิก Windows PowerShell ส่วนในกรณีที่ต้องการรันภายใต้สิทธิ์ผู้ดูแลระบบให้คลิกขวาบน Windows PowerShell แล้วเลือก Run as administrator (ให้คลิก Yes บนหน้า User Account Control ถ้ามี) ครับ

รูปที่ 1

ทิป: เพื่อความสะดวกในการใช้งานแนะนำให้ทำการปักหมุดไอคอนไว้บนแถบงาน โดยการคลิกขวาบนไอคอน PowerShell (รูปด้านบน) แล้วเลือก Pin to taskbar จากนั้นเมื่อต้องการเปิดใช้งาน ก็สามารถคลิกเปิดจากไอคอนที่อยู่บนแถบงานได้ทันที (รูปด้านล่าง)

รูปที่ 2

ตรวจสอบเวอร์ชัน Windows PowerShell
การตรวจสอบเวอร์ชันของ PowerShell ได้โดยใช้คำสั่ง $PSVersionTable โดยรูปที่ 3 เป็นเวอร์ชัน 2.0 ซึ่งติดตั้งมาพร้อม Windows 7

รูปที่ 3

สำหรับรูปที่ 4 เป็นเวอร์ชัน 4.0 ที่ทำการติดตั้งใหม่

รูปที่  4

เรียนรู้การใช้งาน PowerShell 4.0
ท่านที่สนใจศึกษารู้การใช้งาน PowerShell 4.0 สามารถอ่านวิธีการใช้ได้จากเว็บไซต์ Getting Started with Windows PowerShell ของไมโครซอฟท์ หรือดาวน์โหลดคู่มือได้ที่ Windows PowerShell 4.0 and Other Quick Reference Guides สำหรับรูปด้านล่างเป็นตัวอย่างการใช้งาน PowerShell 4.0 เพื่อทำการแสดงจำนวนของฮอตฟิกซ์ที่มีการติดตั้งบนเครื่องซึ่งจะใช้คำสั่ง Get-HotFix | measure และการแสดงรายชื่อฮอตฟิกซ์ทำได้โดยการใช้คำสั่ง Get-HotFix

รูปที่ 5

สำหรับการดูวิธีการใช้งาน cmdlet (อ่านว่า command let) ทำได้โดยใช้คำสั่ง Get-Help ซึ่งมี 3 รูปแบบดังนี้
Get-Help <cmdlet name> -Detailed
Get-Help <cmdlet name> -Examples
Get-Help <cmdlet name> -Full

เมื่อ cmdlet name คือคำสั่งที่ต้องการใช้งาน

สรุป
ผู้ใช้ Windows 7 ที่ต้องการศึกษา PowerShell 4.0 แต่ไม่ต้องการหรือยังไม่พร้อมที่จะอัพเกรดเป็น Windows 8.1 สามารถทำการติดตั้งได้ตามวิธีการด้านบนครับ ท้ายนี้ขอให้ทุกท่านสนุกกับการฝึกใช้ PowerShell แล้วพบกันใหม่ครับ

ข้อมูลอ้างอิง
What’s new in Windows PowerShell 4.0
Module Reference for Windows PowerShell 4.0
Hey, Scripting Guy! Blog

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.