วิธีขยาย Virtual Hard Disk บน Hyper-V

0

ผมมีเซิร์ฟเวอร์ Windows Server 2012 R2 ซึ่งเป็นเครื่องสำหรับใช้ทดสอบซอฟต์แวร์ต่างๆ และเนื่องจากใช้งานมานานพอสมควรทำให้พื้นทีฮาร์ดดิสก์ใกล้เต็ม โชคดีที่เซิร์ฟเวอร์เป็นคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) บนระบบ Hyper-V (บน Hyper-V) การแก้ปัญหาจึงทำได้ง่ายและรวดเร็ว (แถมยังประหยัดเงินอีกด้วย) โดยการขยายฮาร์ดดิสก์เสมือน (Virtual Hard Disk) ตามรายละเอียดด้านล่างครับ

สำหรับการขยายฮาร์ดดิสก์เสมือนบน Hyper-V แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้

  1.  ขยายฮาร์ดดิสก์เสมือนโดยการใช้ครื่องมือ Edit Disk ของ Hyper-V บนโฮสต์ Windows Server 2012 R2
  2. ทำการขยายโวลุ่มโดยการใช้ครื่องมือ Disk Manager ของเกสต์ Windows Server 2012 R2

 

เงื่อนไขและข้อกำหนด
ก่อนที่จะทำการขยายฮาร์ดดิสก์เสมือนบน Hyper-V นั้นมีเงื่อนไขที่ต้องทำตามดังนี้

  1. ฮาร์ดดิสก์เสมือนตัวที่จะทำการขยายพื้นที่ต้องไม่กำลังถูกใช้งาน ดังนั้น ต้องปิดคอมพิวเตอร์เสมือนตัวที่ใช้ฮาร์ดดิสก์เสมือนตัวดังกล่าวก่อน
  2. คอมพิวเตอร์เสมือนตัวที่จะทำการขยายพื้นที่ฮาร์ดดิสก์เสมือนจะต้องไม่มีเช็คพ้อยน์ (Checkpoint: Windows Server 2012 R2 หรือใหม่กว่า) สแนปช็อต (Snapshot Windows 20008 – Windows Server 2012 ) ถ้ามีจะต้องลบเช็คพ้อยน์หรือสแนปช็อตออกให้หมดระบบจึงจะอนุญาตให้ทำการขยายพื้นที่ฮาร์ดดิสก์

 

ขั้นตอนการขยายพื้นที่ฮาร์ดดิสก์เสมือนบน Hyper-V
เมื่อผ่านเงื่อนไข 2 ข้อด้านบนแล้ว (ถ้าไม่ผ่านให้คุณกลับไปแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนนะครับ) สามารถทำการขยายพื้นที่ฮาร์ดดิสก์เสมือนตามขั้นตอนดังนี้

1. เปิด Hyper-V Manager โดยการคลิกไอคอนบนแถบงาน (Taskbar) หรือบนหน้าเดสก์ท็อปหรือบนหน้า Start

2. ในหน้าต่าง Hyper-V Manager คลิกเลือกคอมพิวเตอร์เสมือนตัวที่ต้องการขยายพื้นที่ฮาร์ดดิสก์เสมือนจากในคอลัมน์ Virtual Machines (ในที่นี่คือ Windows 2012 R2) จากนั้นคลิก Edit Disk ในคอลัมน์ Actions

ทิป: คลิกขวาคอมพิวเตอร์เสมือนตัวที่ต้องการ คลิก Settings ในหัวข้อ IDE Controller 0 (ที่เหมาะสม) คลิกเลือก Had Drive  (ที่เหมาะสม) จากนั้นคลิก Edit จากในหัวข้อ Media ด้านขวามือ

รูปที่ 1

2. บนหน้า Before your Begin ให้คลิก Next

รูปที่ 2

3. บนหน้า Locate Virtual Hard Disk ให้ป้อนตำแหน่งของฮาร์ดดิสก์เสมือนที่ต้องการแก้ไข เสร็จแล้วคลิก Next

รูปที่ 3

4. บนหน้า Choose Action ให้เลือก Expand เพื่อทำการขยายฮาร์ดดิสก์เสมือนเสร็จแล้วคลิก Next

รูปที่ 4

5. บนหน้า Expand Virtual Hard Disk ให้ป้อนขนาดฮาร์ดดิสก์ใหม่ในช่อง New size (ตัวอย่าง: ขนาดเดิม 40GB ต้องการเพิ่มขึ้นอีก 60GB ดังนั้นจะต้องป้อน New size เป็น 100GB) เสร็จแล้วคลิก Next

รูปที่ 5

6. บนหน้า Completing the Edit Virtual Hard Disk Wizard ตรวจสอบความถูกต้อง (ย้อนกลับไปแก้ไขกรณีมีข้อผิดพลาด) สร็จแล้วคลิก Finish แล้วรอจนการทำงานแล้วเสร็จ

รูปที่ 6

ผลการทำงาน
หลังจากทำการขยายพื้นที่ฮาร์ดดิสก์เสมือนบน Hyper-V เสร็จแล้ว จากนั้นให้ทำการเปิดเครื่องเกสต์ Windows Server 2002 R2 แล้วเปิด Disk Manager (คลิกขวาบน Start แล้วเลือก Disk Manager) จะเห็นได้ว่ามีพื้นที่ว่างอยู่ทางด้านขวาฮาร์ดดิสก์เสมือนดังรูปด้านล่าง ซึ่งสามารถใช้ในการขยายโวลุ่ม (Extend Volume) เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้ไดรฟ์ที่มีอยู่ (ในที่นี่คือ C:) หรือทำการสร้างโวลุ่มใหม่ได้ตามความต้องการ

รูปที่ 7

[ขั้นตอนนี้ทำบนเกสต์] ในกรณีของผม – ผมจะการขยายโวลุ่มเนื่องจากผมต้องการขยายพื้นที่ไดรฟ์ C: วิธีการคือคลิกขวาบนโวลุ่มที่ต้องการ (C:) แล้วเลือก Extend Volume จากนั้นทำตามขั้นตอนในหัวข้อ “วิธีการ Extend Volume บน Windows 8.1” ในเรื่อง วิธี Shrink และ Extend พื้นที่ Volume บน Windows 8.1

รูปที่ 8

[ขั้นตอนนี้ทำบนเกสต์] แต่ถ้าใครต้องการสร้างโวลุ่มใหม่ให้คลิกขวาบนพื้นที่ว่างแล้วเลือก New Simple Volume จากนั้นให้ดำเนินการตามคำสั่งบนหน้าจอจนแล้วเสร็จครับ

รูปที่ 9

ขั้นตอนการขยายฮาร์ดดิสก์เสมือนบน Hyper-V คงมีเพียงเท่านี้ ใครที่ใช้งานคอมพิวเตอร์เสมือนบน Hyper-V ตั้งแต่ Windows Server 2008 ไปจนถึง Windows Server 2012 R2 แล้วประสบเหตุการณ์ฮาร์ดดิสก์ของเกสต์เต็ม สามารถใช้วิธีการในบทความนี้เป็นแนวทางในการแก้ไขได้ครับ

แหล่งข้อมูล
TN: Configure Online Virtual Hard Disk Resize

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.