วิธีติดตั้ง Server with a GUI บน Windows Server 2016 Technical Preview 2

ก่อนหน้านี้ผมได้แนะนำให้ทราบแล้วว่า การติดตั้ง Windows Server 2016 Technical Preview 2 นั้นมี 2 โหมด คือ Windows Server Technical Preview 2 ซึ่งเทียบเท่า Server Core และ Windows Server Technical Preview 2 (with local admin tool) ซึ่งเทียบเท่า Minimal Server Interface คำถามที่ตามมาคือ สามารถติดตั้ง Server with a GUI ซึ่งมีอินเทอร์เฟซแบบกราฟิกอย่างเต็มรูปแบบได้หรือไม่ ตอบว่าได้ครับ โดยมีขั้นตอนการทำดังรายละเอียดด้านล่างครับ

ติดตั้ง Server with a GUI บน Windows Server 2016 Technical Preview 2

การติดตั้ง Server with a GUI บน Windows Server 2016 Technical Preview 2 ทั้งที่ติดตั้งแบบ Server Core และแบบ Minimal Server Interface ทำได้โดยใช้คำสั่ง PowerShell คือ Install-WindowsFeature ตามขั้นตอนดังนี้

1. (ถ้าคุณเปิด PowerShell อยู่แล้วให้ข้ามไปข้อที่ 2) ทำการเปิด PowerShell โดยการรันคำสั่ง powershell ที่พร้อมท์คำสั่ง

2. ทำการรันคำสั่ง Install-WindowsFeature ที่พร้อม PowerShell ดังนี้
Install-WindowsFeature Server-Gui-Shell -Restart

[กรณีที่การทำงานล้มเหลวหลังจากทำงานได้ 68% ให้คุณอ่านวิธีการแก้ไข ที่นี่]

ทิป: ถ้าต้องการสวิทช์จาก Server Core ไปเป็น with local admin tool หรือ MSI ให้ใช้คำสั่ง PowerShell ดังนี้ Install-WindowsFeature Server-Gui-Mgmt-Infra -Restart

รูปที่ 1

หลังจากทำการเริ่มต้นระบบเซิร์ฟเวอร์แล้วเสร็จ Windows Server 2016 Technical Preview 2 จะสวิทช์การติดตั้งไปเป็นโหมด Server with a GUI ซึ่งมีอินเทอร์เฟซแบบกราฟิกอย่างเต็มรูปแบบ (รูปที่ 2) ในทันทีครับ

รูปที่ 2

รูปด้านล่างเป็นหน้าเดสก์ท็อปของ Windows Server 2016 Technical Preview 2

รูปที่ 3

สรุป

ถึงแม้ว่า Windows Server 2016 Technical Preview 2 จะไม่มีตัวเลือกให้ติดตั้งแบบ Server with a GUI มาให้แต่เราสามารถทำการสวิทช์ (ติดตั้งเพิ่ม) ในภายหลังได้

สำหรับคนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสวิทช์การติดตั้ง Windows Server (ตั้งแต่เวอร์ชัน 2012 – 2016) สามารถเข้าไปอ่านได้จากเรื่อง การสวิทช์การติดตั้ง Windows Server 2012 R2 จาก Server with a GUI ไปเป็น Server Core ครับ

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather