โฟลเดอร์ Startup ของ Windows 8.1 เก็บอยู่ที่ไหน

0

เมื่อต้องการให้ Windows เปิดโปรแกรมหรือรันแบทช์ไฟล์โดยอัตโนมัติเมื่อลงชื่อเข้าเครื่อง ผมจะใช้วิธีการเอาชอร์ตคัทของโปรแกรมหรือแบทช์ไฟล์ที่ต้องการรันไปไว้ในโฟลเดอร์ Startup แต่เนื่องจากบน Windows 8.1 ไม่สามารถเปิดโฟลเดอร์ Startup จากเมนูโปรแกรมได้เหมือนบน Windows 7 (เลื่อนลงไปดูรูปที่ 3 จะเห็นภาพได้ชัดเจน) ทำให้ต้องเสียเวลาหาอยู่นานกว่าจะพบ (ผมลองใช้การค้นหาของ Windows แต่ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลย) จึงนำวิธีการเปิดโฟลเดอร์ Startup บน Windows 8.1 มาฝากเพื่อคุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเหมือนผมครับ

โฟลเดอร์ Startup บน Windows 8.1 เก็บอยู่ที่ไหน
ก่อนอื่นคุณต้องทราบก่อนว่าโฟลเดอร์ Startup บน Windows มีกี่ประเภท และแต่ละประเภทเก็บอยู่ที่ไหน และเปิดหรือเข้าถึงได้อย่างไร รายละเอียดดังนี้

โฟลเดอร์ Startup เป็นโฟลเดอร์สำหรับใช้รันโปรแกรมหรือคำสั่งโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ลงชื่อเข้า Windows โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ

1. โฟลเดอร์ Startup ของผู้ใช้แต่ละคน: การทำงานจะมีผลเฉพาะกับผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของเท่านั้น ซึ่งบน Windows 8.1 นั้นจะเก็บอยู่ในโปรไฟล์ของผู้ใช้แต่ละคน

ตัวอย่าง: โฟลเดอร์ Startup ของ User 1 จะเก็บอยู่ที่

C:\Users\User01\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

เคล็ดลับการเปิดโฟลเดอร์ Startup อย่างรวดเร็วทำได้ดังนี้

  1. กดแป้นพิมพ์ลัด Windows + R
  2. ป้อน shell:startup ในช่อง Open เสร็จแล้วคลิก OK จะได้หน้าต่างดังรูปด้านล่าง

รูปที่ 1

2. โฟลเดอร์ Startup ของผู้ใช้ทุกคน: การทำงานจะมีผลกับผู้ใช้ทุกคนบนระบบ ซึ่งบน Windows 8.1 นั้นจะเก็บอยู่ที่

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUp

การเปิดโฟลเดอร์ดังกล่าวนี้จะใช้สิทธิ์ผู้ดูแลระบบและเนื่องจากไม่มีทางลัดในการเปิดจากเมนูโปรแกรมเหมือนบน Windows 7 ดังนั้นต้องเปิดโดยใช้ File Explorer เท่านั้น

รูปที่ 2

การเปิดโฟลเดอร์ Startup บน Windows 7
โฟลเดอร์ Startup นั้นเก็บอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันกับบน Windows 8.1 แต่การเข้าถึงนั้นทำได้ง่ายกว่าโดย คลิกเมนู Start คลิก All Programs จากนั้นคลิกขวา Startup แล้วเลือก Open หรือ Explorer เพื่อเปิดโฟลเดอร์ Startup ของผู้ใช้แต่ละคน หรือเลือก Open all users หรือ Explorer all users เพื่อเปิดโฟลเดอร์ Startup ของผู้ใช้ทุกคน

รูปที่ 3

การรันโปรแกรมจาก Startup บน Windows 8.1
หลังจากได้ทราบตำแหน่งและวิธีการเข้าถึงของโฟลเดอร์ Startup ไปแล้ว จากนั้นคุณก็สามารถทำการรันโปรแกรมโดยการเอาชอร์ตคัทไปวางไว้ในโฟลเดอร์ Startup บน Windows 8.1 (รวมถึง Windows 7) ได้ตามแต่กรณีดังนี้ครับ

กรณีที่ 1: ต้องการให้มีผลกับผู้ใช้ทุกคนบนเครื่องให้เอาชอร์ตคัทโปรแกรมไปวางไว้ในโฟลเดอร์ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

กรณีที่ 2: ต้องการให้มีผลกับผู้ใช้คนใดคนหนึ่ง* เช่น user01 ให้เอาชอร์ตคัทโปรแกรมไปวางไว้ในโฟลเดอร์ C:\Users\User01\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

*การเข้าถึงโฟลเดอร์ Startup ของผู้ใช้คนอื่นต้องใช้สิทธิ์ผู้ดูแลระบบในการดำเนินการ

ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ด้านบน คุณสามารถทำการรันโปรแกรมอัตโนมัติเมื่อลงชื่อเข้า Windows ได้ หากใครมีข้อสงสัยหรือทำแล้วมีข้อติดขัดประการใดสามารถฝากข้อความไว้ส่วนแสดงความคิดเห็นครับ

แหล่งข้อมูล
Why can’t Windows 8 find the Startup Folder?

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.