การอัพเดต Windows 8.1 ผ่านทาง WSUS Server ตอนที่ 2/2: การตั้งค่านโยบาย Windows Update

0

ผมได้แนะนำรายละเอียด นโยบาย Windows Update ของ Windows 8.1 ให้ได้ทราบกันไปแล้วในตอนที่แล้ว สำหรับตอนนี้จะเป็นการสาธิตถึงตัวอย่างการตั้งค่านโยบาย Windows Update เพื่อให้ Windows 8.1 รับการอัพเดตผ่านทาง WSUS Server ซึ่งมีขั้นตอนตามรายละเอียดด้านล่างครับ

เตรียมข้อมูลที่จำเป็นและกำหนดรูปแบบการทำงาน Automatic Updates
โดยทั่วไปแล้วการอัพเดต Windows ผ่าน WSUS Server นั้นคุณต้องเตรียมหรือมีข้อมูลต่างๆ ดังนี้ ครับ

 1. ชื่อ Fully Qualified Domain Name (FQDN) เช่น wsus.mycom.com หรือหมายเลขที่อยู่ไอพีของ WSUS Server
 2. ช่วงเวลาที่ต้องการให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำการตรวจสอบอัพเดต เช่น ตรวจสอบทุกวัน เวลา 08.00 น.
 3. ต้องการให้ Automatic Updates ทำงานรูปแบบใด เช่น ดาวน์โหลดอัพเดตโดยอัตโนมัติแล้วแจ้งให้ผู้ใช้ทำการติดตั้งเอง หรือดาวน์โหลดและติดตั้งโดยอัตโนมัติหากมีอัพเดตใหม่ เป็นต้น
 4. หลังจากติดตั้งอัพเดตเสร็จ ต้องการให้ Automatic Updates ทำการรีสตาร์ทเครื่องโดยอัตโนมัติหรือให้ผู้ใช้เป็นคนรีสตาร์ท
 5. กรณีที่มีอัพเดตต้องการให้แสดงตัวเลือก “Install Updates and Shut Down” ในหน้าต่าง Shut Down หรือไม่?
 6. กรณีที่มีอัพเดตต้องการให้แสดงตัวเลือก “Install Updates and Shut Down” เป็นค่าเริ่มต้นบนหน้า Shut Down หรือไม่?

ข้อมูลด้านบนเหล่านี้ไม่มีรูปหรือข้อกำหนดตายตัว ดังนั้นในการนำไปใช้งานให้คุณปรับแต่งให้เหมาะสมกับการใช้งานครับ

สำหรับในตัวอย่างนี้ผมจะใช้ข้อมูลและรูปแบบการทำงานดังนี้

 1. ทำการอัพเดตผ่านระบบ WSUS Server โดยใช้ชื่อ FQDN เป็น wsus.saranitus.com
 2. ทำการตรวจสอบอัพเดตและดาวน์โหลดและติดตั้งอัพเดตใหม่อัตโนมัติ (ถ้ามี) ทุกวันเวลา 08.00 น.
 3. เมื่อทำการติดตั้งอัพเดตแล้วเสร็จ ถ้าหากมีผู้ใช้กำลังล็อกออนเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้จะเป็นคนเลือกว่าจะทำการรีสตาร์ทเครื่องหรือไม่?
 4. ไม่ต้องแสดงตัวเลือก “Install Updates and Shut Down” ในหน้าต่าง Shut Down
 5. ไม่ต้องแสดงตัวเลือก “Install Updates and Shut Down” เป็นค่าเริ่มต้นบนหน้า Shut Down

จากข้อมูลและรูปแบบการทำงานด้านบน สามารถทำการตั้งค่า Windows 8.1 ให้อัพเดตผ่านทาง WSUS Server ตามขั้นตอนดังนี้

1. ลงชื่อเข้า Windows 8.1 จากนั้นทำการเปิดโปรแกรม Group Policy Editor โดยกดแป้นพิมพ์ลัด Windows + R แล้วป้อน GPEDIT.MSC (ใช้ตัวใหญ่หรือตัวเล็กก็ได้ครับ) ในช่อง Open เสร็จแล้วคลิก OK จะได้หน้าต่าง Local Group Policy Editor ดังรูปที่ 1

ทิป: สามารถใช้วิธีการค้นหาคำว่า Group Policy จากหน้าเริ่ม (Start) ก็ได้เช่นกัน

รูปที่ 1

หมายเหตุ: การเปิดโปรแกรม Group Policy Editor ต้องใช้สิทธิ์ผู้ดูแลระบบ (Administrators)

2. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของหน้า Local Group Policy Editor ให้ท่องไปที่ Computer Configuration>Administrative Templates>Windows Components>Windows Update ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2

3. จากนั้นทำการตั้งค่านโยบายดังต่อไปนี้

3.1 ดับเบิลคลิก Do not display ‘Install Updates and Shut Down’ option in Shut Down Windows dialog box แล้วตั้งค่าเป็น Enabled เสร็จแล้วคลิก OK

รูปที่ 3

3.2 ดับเบิลคลิก Do not adjust default option to ‘Install Updates and Shut Down’ in Shut Down Windows dialog box แล้วตั้งค่าเป็น Enabled เสร็จแล้วคลิก OK

รูปที่ 4

3.3 ดับเบิลคลิก Configure Automatic Updates  แล้วตั้งค่าเป็น Enabled

จากนั้นในหัวข้อ Configure Automatic Updating ให้เลือกเป็น Configure Automatic Updating เป็น 4 – Auto download and schedule the install

แล้วตั้งค่าตามด้านล่าง เสร็จแล้วคลิก OK
Scheduled install day:   0 – Every Day (ให้ทำการติดตั้งอัพเดตทุกวัน)
Scheduled install time: 08:00 (ให้ติดตั้งอัพเดตโดยอัตโนมัติเวลา 08:00 น.)

รูปที่ 5

3.4 ดับเบิลคลิก Specify intranet Microsoft update service location แล้วตั้งค่าเป็น Enabled

จากนั้นตั้งค่าตามด้านล่าง เสร็จแล้วคลิก OK
Set the intranet update service for detecting updates: http://wsus.saranitus.com
Set the intranet statistics server: http://wsus.saranitus.com

เมื่อ wsus.saranitus.com เป็น FQDN ของ WSUS Server

รูปที่ 6

หมายเหตุ: ถ้าหาก WSUS Server ไมได้ทำงานบนพอร์ต 80 จะต้องใส่หมายเลขพอร์ตด้วย ตัวอย่างเช่น http://wsus.saranitus.com:8530 เป็นต้น

3.5 ดับเบิลคลิก No auto-restart with logged on users for scheduled automatic updates installations แล้วตั้งค่าเป็น Enabled เสร็จแล้วคลิก OK

รูปที่ 7

4. หลังจากทำตามขั้นตอนด้านบนแล้วเสร็จจะได้การตั้งค่านโยบาย Windows Update ดังรูปที่ 8 จากนั้นปิดโปรแกรม Group Policy Editor

รูปที่ 8

หลังจากทำการตั้งค่านโยบายการอัพเดทเสร็จแล้ว หลังจากนั้น Windows 8.1 จะทำการตรวจสอบอัพเดทกับ WSUS Server และติดตั้งอัพเดตใหม่อัตโนมัติ (ถ้ามี) ทุกวันในเวลา 08.00 น. ในกรณีมีอัพเดต Automatic Updates จะทำการดาวน์โหลดและติดตั้งอัพเดตเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ และถ้าหากในขณะนั้นไม่มีผู้ใช้เครื่องมันจะทำการรีสตาร์ทเครื่องเพื่อให้การติดตั้งอัพเดตเสร็จสมบูรณ์ แต่ถ้าหากมีผู้ใช้เครื่องอยู่มันจะไม่ทำการรีสตาร์ทเครื่อง (เป็นผลมาจากการนโยบายที่ให้ผู้ใช้จะเป็นคนรีสตาร์ทเครื่องหลังการติดตั้งอัพเดต) โดยถ้าคุณเข้าไปที่ Control Panel >All Control Panel Items > Windows Update คุณจะได้หน้าต่างลักษณะดังรูปที่ 9 ในกรณีเช่นนี้ แนะนำให้คุณทำการรีสตาร์ทเครื่องในทันทีที่คุณสะดวก (เช่น ทำงานเสร็จ) เพื่อให้การติดตั้งอัพเดตเสร็จสมบูรณ์ครับ

หมายเหตุ: ถึงแม้ว่าจะตั้งให้ Windows 8.1 ทำการตรวจสอบอัพเดตและติดตั้งอัพเดตอัตโนมัติ แต่คุณสามารถทำการตรวจสอบอัพเดตเองได้โดยคลิก Check for update จากหน้า Control Panel > All Control Panel Items > Windows Update  หรือโดยการรันคำสั่ง wuauclt.exe /detectnow จากคอมมานด์พรอมท์ครับ

รูปที่ 9

ทั้งหมดนี้คือวิธีการตั้งค่า Windows 8.1 ให้รับอัพเดตผ่านทาง WSUS Server โดยใช้ Group Policy Editor ครับ

ข้อควรระวัง: เนื่องจากการตั้งค่านโยบายด้วยโปรแกรม Group Policy Editor จะทำการบันทึกโดยอัตโนมัติเมื่อออกจากโปรแกรม ดังนั้นต้องใช้งานด้วยความระมัดระวัง

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.