ตั้งค่า Windows 8.1 ไม่ให้แสดงไอเท็มที่เปิดล่าสุดใน Jump Lists

0

เรื่องที่นำมาฝากในบทความนี้ เป็นวิธีการตั้งค่า Windows 8.1 ไม่ให้แสดงไอเท็มที่ถูกเปิดล่าสุดใน Jump Lists ของโปรแกรม ซึ่งเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมาจากเรื่อง ตั้งค่า Windows 8.1 ไม่ให้บันทึกโปรแกรมที่เปิดล่าสุด ครับ

Jump Lists คืออะไร?
สำหรับผู้อ่านที่ไม่รู้จักหรือนึกไม่ออกว่า Jump Lists คือ อะไร อย่างไร ผมขออธิบายดังนี้

Jump lists เป็นรายชื่อของไอเท็มที่ถูกเปิดใช้งานล่าสุด เช่น ไฟล์ โฟลเดอร์ หรือ เว็บไซต์ ซึ่งจะแสดงเมื่อเราทำการคลิกขวาบนโปรแกรมที่อยู่บนแถบงาน Jump lists มีประโยชน์คือทำให้เราสามารถเข้าถึงไอเท็มที่ถูกเปิดล่าสุด (ใช้งานบ่อย) ได้ทันที เช่น ถ้าเราคลิกขวาบน Internet Explorer (IE) จะสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ที่เข้าชมล่าสุด (ใช้งานบ่อย) ได้จากรายชื่อที่แสดงอยูภายใต้ Frequent

Windows 8.1 จะทำการแสดงไอเท็มที่ถูกเปิดล่าสุดใน Jump Lists โดยเริ่มต้น แต่ถ้าคุณไม่ต้องการฟังก์ชันการทำงานนี้ด้วยเหตุผลด้านความเป็นส่วนตัวหรือเหตุผลอื่นใดก็ตาม คุณสามารถปิดการทำงานได้ตามวิธีการด้านล่างครับ

ตั้งค่า Windows 8.1 ไม่ให้แสดงไอเท็มที่เปิดล่าสุดใน Jump Lists
การตั้งค่า Windows 8.1 ไม่ให้บันทึกไอเท็มที่เปิดล่าสุด มีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกขวาบนแถบงานแล้วเลือก Properties

รูปที่ 1

2. บนหน้า Taskbar and Navigation properties คลิกแท็บ Jump lists จากนั้นให้ลบการเลือก Store and display recently opened items in Jump Lists เสร็จแล้วคลิก OK

รูปที่ 2

หมายเหตุ: ถ้าหากต้องการให้ Windows 8.1 แสดงไอเท็มที่เปิดล่าสุดใน Jump Lists อีกครั้ง ให้ทำตามขั้นตอนด้านบนแต่ในขั้นตอนที่ 2 ให้เลือก Store and display recently opened items in Jump Lists จากนั้นตั้งค่าจำนวนไอเท็มที่ต้องการแสดงในหัวข้อ Number of recently items to display in Jump Lists เสร็จแล้วคลิก OK

ผลการทำงาน
บทความนี้ผมขอยกตัวอย่างโดยใช้ IE เป็นโปรแกรมอ้างอิงครับ

กรณีที่ Windows 8.1 ไม่แสดงไอเท็มที่เปิดล่าสุดใน Jump Lists เมื่อคุณคลิกขวาบน IE จะได้ผลการทำงานดังรูปที่ 3

รูปที่ 3

กรณีที่ Windows 8.1 แสดงไอเท็มที่เปิดล่าสุดใน Jump Lists เมื่อคุณคลิกขวาบน IE จะได้ผลการทำงานดังรูปที่ 5

รูปที่ 4

ข้อมูลอ้างอิง
Microsoft

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.