การจัดการ Office 365 Video

0

ผมได้แนะนำ Office 365 Video ในส่วนที่เกี่ยวข้องการผู้ใช้ไปแล้วในตอนก่อน (ใครยังไม่ได้อ่านย้อนกลับไปอ่าน ที่นี่ ครับ) สำหรับตอนนี้จะว่ากันต่อในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการแชนแนล เช่น ชื่อแชนแนล, สีแชนแนล หรือการกำหนดสิทธิ์ เป็นต้น ซึ่งเป็นส่วนของผู้ดูแชนแนลครับ

การจัดการ Office 365 Video
การจัดการ Office 365 Video หรือจะพูดให้เจาะจงคือการจัดการแชนแนล Office 365 Video มีขั้นตอนดังนี้

1. เปิดไปที่เว็บไซต์ Office 365 จากนั้นทำการลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อบัญชีผู้ใช้ Office 365 ของที่ทำงานหรือสถานศึกษาที่ลงทะเบียนไว้

2. บนหน้าถัดไปให้คลิกตัวเปิดใช้แอป (app launcher) Office 365 ซึ่งแสดงอยู่มุมซ้ายของหน้าจอ จากนั้นคลิกไทล์ Video

3. บนหน้าวิดีโอให้คลิก Channels จากนั้นคลิกแชนแนลที่ต้องการจัดการ ในที่นี้คือแชนแนล How To

รูปที่ 1: Channels

4. บนหน้าแชนแนลให้คลิก การตั้งค่าแชนแนล (Channel settings)

รูปที่ 2: การตั้งค่าแชนแนล

5. บนหน้า ทั่วไป (General) คุณสามารถตั้งค่าต่อไปนี้ได้

รูปที่ 3: ทั่วไป

ชื่อแชนแนล (Channel name): ใช้ตั้งชื่อให้แชลแนล คุณสามารถเปลี่ยนชื่อแชนแนลได้โดยการป้อนชื่อที่ต้องการเสร็จแล้วคลิก บันทึก

สีแชนแนล (Channel color): ใช้กำหนดสีให้กับแชนแนล คุณสามารถเปลี่ยนสีแชนแนลได้โดยการคลิกสีปัจจุบัน จากนั้นคลิกสีที่ต้องการบนหน้า Channel Tile Color เสร็จแล้วคลิก ตกลง จากนั้นบนหน้าทั่วไป (รูปด้านบน) ให้คลิก บันทึก

รูปที่ 4: Channel Tile Color

6. สิทธิ์ (Permissions) คุณสามารถตั้งค่าต่อไปนี้ได้

เจ้าของแชนแนล (Owner): คือบุคคลที่สามารถจัดการวิดีโอและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าแชนแนล โดยเริ่มต้นผู้สร้างแชนแนลจะเป็นเจ้าของแชนแนลโดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถเพิ่มหรือลบเจ้าของแชนแนลได้ตามขั้นตอนดังนี้

การเพิ่มเจ้าของแชนแนล: ให้คุณป้อนชื่อบัญชีที่ต้องการเพิ่มในช่องสี่เหลี่ยมจากนั้นระบบจะแสดงรายชื่อให้เลือกหากมีชื่อที่คุณป้อนอยู่ในระบบ ให้คุณคลิกชื่อที่ต้องการเพิ่มเป็นเป็นเจ้าของแชนแนล

การลบบุคคลออกจากการเป็นเจ้าของแชนแนล: ให้คุณคลิกกากบาทด้านขวาของชื่อที่ต้องการ เสร็จแล้วให้คลิก บันทึก

ผู้แก้ไข (Editors): คือบุคคลที่สามารถเพิ่ม แก้ไข และลบวิดีโอออกได้ สำหรับวิธีการเพิ่มและลบผู้แก้ไขทำได้ในลักษณะเดียวกันกับการเพิ่มและลบเจ้าของแชนแนลด้านบนครับ

ผู้ชม (Viewers): คือบุคคลที่สามารถดูวิดีโอได้ โดยเริ่มต้น Office 365 จะกำหนดให้ ผู้ใช้ทุกคนยกเว้นผู้ใช้ภายนอกสามารถดูวิดีโอได้ สำหรับวิธีการเพิ่มและลบบุคคลที่สามารถดูวิดีโอได้ทำแบบเดียวกันกับการเพิ่มและลบเจ้าของแชนแนลด้านบนครับ

หลังทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ อย่าลืมคลิก บันทึก ด้วยนะครับ

รูปที่ 5: สิทธิ์

7. สปอตไลท์ (Spotlight) เป็นไทล์สำหรับใช้แสดงวิดีโอบนหน้าแชนแนลซึ่งจะมีสปอตไลท์จำนวน 5 ตัวต่อแชนแนล วิธีการเลือกวิดีโอให้แต่ละสปอตไลท์ให้คุณคลิกไทล์สปอตไลท์ที่ต้องการ (สปอตไลน์ 1 – 5) บนหน้าถัดไปให้เลือกวิดีโอที่ต้องการเสร็จแล้วคลิก ตกลง (ทำซ้ำครบตามต้องการหรือจนเสร็จทุกสปอตไลท์) จากนั้นคลิก บันทึก

รูปที่ 6: สปอตไลท์

ข้อสังเกต
สำหรับวิธีการตั้งค่าแชนแนล Office 365 Video คงรายละเอียดและขั้นตอนเพียงแค่นี้ครับ

อย่างไรก็ตาม จากที่ได้จัดการแชนแนล Office 365 Video ผมมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการเพิ่มเจ้าของแชนแนล ผู้แก้ไข และผู้ชม ยังทำได้ไม่ค่อยสะดวก โดยเฉพาะถ้าไม่ทราบชื่อบัญชีหรือชื่อกลุ่มที่จะเพิ่ม ดังนั้น ถ้ามีเครื่องมือหรือวิซาร์ดช่วยค้นหาชื่อผู้ใช้หรือกลุ่ม (แบบเดียวกับที่มีให้บนแอคทีฟไดเร็กตอรี่โดเมน) จะสะดวกกว่านี้ (ก็ได้แต่หวังว่าไมโครซอฟท์จะปรับปรุงให้ใช้งานง่ายกว่านี้ในอนาคต)

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.