ติดตั้ง Key Management Service (KMS) สำหรับใช้แอคติเวต Office 2013

0

ด้วยเหตุผลที่ต้องการลดภาระงานด้านการสนับสนุน ผมจึงใช้วิธีเปิดใช้งาน Microsoft Office 2013 ผ่านทาง Key Management Service (KMS) แบบเดียวกับการเปิดใช้งาน Windows จึงนำประสบการณ์ดังกล่าวนี้มาแบ่งปันเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ดูแลระบบ (โดยเฉพาะมือใหม่) ที่ต้องการใช้ KMS ทำการเปิดใช้งาน Office 2013 ซึ่งรวมถึง Office 2016 ที่กำลังจะออกในวันที่ 22 กันยายน ที่จะถึงนี้ ครับ

ข้อมูลระบบ
ข้อมูลของเครื่องเซิร์ฟเวอร์และพีซีที่ใช้อ้างอิงในบทความนี้ครับ

  1. เซิร์ฟเวอร์ Windows Server 2012 R2 รุ่น Standard เป็นคอมพิวเตอร์เสมือนบน Hyper-V สำหรับใช้ทำ KMS Host
  2. Microsoft Office 2013 Professional Plus (Volume License) ติดตั้งบน Windows 8.1 รุ่น Enterprise
  3. เซิร์ฟเวอร์ Windows Server 2012 R2 เป็นสมาชิกของแอคทีฟไดเร็กตอรีโดเมน (Active Directory Domain)

การเตรียมระบบ
การติดตั้ง KMS Host สำหรับใช้เปิดใช้งาน Office 2013 ต้องจัดเตรียมระบบดังนี้

  1. Microsoft Office 2013 Volume License Pack ซึ่งดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ Volume License Service Center (VLSC)
  2. หมายเลขผลิตภัณฑ์ KMS ซึ่งดูได้จากเว็บไซต์ Volume License Service Center (VLSC)
  3. เครื่อง Windows ที่ติดตั้ง Microsoft Office 2013 Professional Plus แบบโวลุ่มไลเซนส์ อย่างน้อย 5 เครื่อง

หลังจากจัดเตรียมระบบต่างๆ พร้อมแล้ว มาลงมือทำ KMS Host กันเลยครับ

การติดตั้ง KMS นั้นจะต้องทำการเปิดใช้งาน Volume Activation Services ซึ่งเป็นหน้าที่ (Role) บน Windows Server 2012 R2 ซึ่งสามารถใช้โฮสต์ร่วมกันกับ KMS Host สำหรับ Windows ได้ (หรือจะแยกคนละโฮสต์ได้ถ้าต้องการและมีเซิร์ฟเวอร์เพียงพอ)

การติดตั้ง KMS Host สำหรับใช้เปิดใช้งาน Office มีขั้นตอนดังนี้

1. กรณีที่มี KMS Host อยู่แล้วให้ข้ามไปทำขั้นตอนที่ 2 สำหรับกรณีที่ยังไม่มี KMS Host ให้ทำตามติดตั้งหน้าที่ (Role) Volume Activation Services โดยให้คุณทำตามขั้นตอนที่่ 1 – 7 (ในขั้นตอนที่ 7 ให้คลิก Close) ในเรื่อง การติดตั้ง Volume Activation Services เพื่อทำ KMS Host สำหรับใช้แอคติเวต Windows 10

2. ทำการติดตั้ง Microsoft Office 2013 Volume License Pack โดยให้คลิกเลือก Click here to accept Microsoft Software License Terms เสร็จแล้วคลิก Continue แล้วรอจนการติดตั้งแล้วเสร็จ

รูปที่ 1

รูปที่ 2

3. บนหน้า Volume Activation Tools ในขั้นตอน Introduction ให้คลิก Next

รูปที่ 3

4. ในขั้นตอน Select Volume Activation Method ให้เลือกประเภทการเปิดใช้งาน (Activation type) ที่ต้องการ ซึ่งมี 2 แบบ Active Directory Based Activation และ Key Managements Service (KMS) โดยในที่นี้ผมเลือกแบบ KMS เสร็จแล้วคลิก Next

ทั้ง 2 วิธีมีข้อแตกต่างดังนี้
Active Directory Based Activation: เป็นการเปิดใช้งานโดยใช้ Active Directory Domain Services (AD DS) เป็นตัวจัดเก็บ activation objects ซึ่งช่วยให้การเปิดใช้งาน Windows ในสภาพแวดล้อมแบบโดเมนทำได้ง่ายขึ้น โดยเครื่องลูกข่ายจะทำการร้องขอการเปิดใช้งานในขณะเปิดเครื่อง การActive Directory-based ไม่ต้องการโฮสต์เพิ่ม (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ในข้อมูลอ้างอิง)
Key Managements Service (KMS): เป็นการเปิดใช้งานโดยใช้โฮสต์ KMS โดยเริ่มต้น Windows แบบโวลุ่มไลเซนส์จะทำการเปิดใช้งานผ่านทาง KMS ได้โดยอัตโนมัติ

รูปที่ 4

5. ในขั้นตอน Manage KMS Host ให้ป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์ KMS ของ Microsoft Office 2013 (KMS Key ดูได้จากเว็บไซต์ VLSC) เสร็จแล้วคลิก Commit

รูปที่ 5

6. ถ้าหมายเลขผลิตภัณฑ์ KMS ถูกต้อง จะปรากฏหน้า Product key Installation Succeeded โดย Activate Product จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ ให้คลิก Next เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการเปิดใช้งาน KMS Host

รูปที่ 6

7. บนหน้า Activate Product ให้เลือกวิธีการเปิดใช้งาน KMS Host ที่ต้องการ ซึ่งมี 2 วิธี คือ Activate online ซึ่งทำการเปิดใช้งานผ่านทางอินเทอร์เน็ต (เป็นวิธีที่ผมเลือกใช้ครับ) และ Activate by phone ซึ่งทำการเปิดใช้งานผ่านทางโทรศัพท์ เสร็จแล้วคลิก Commit

รูปที่ 7

บนหน้า This will activate the KMS host. Do you want to continue? ให้คลิก Yes

รูปที่ 8

8. ถ้าหากไม่มีอะไรผิดพลาด ระบบจะนำคุณไปยังหน้า Activation Succeeded บนหน้านี้ให้คลิก Next

รูปที่ 9

9. ในขั้นตอน Configure Key Management Service Options คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่า KMS Host ได้ตามความต้องการ ในขั้นตอนนี้ผมใช้ค่าที่ระบบกำหนดให้ครับ บนหน้านี้ให้คลิก Commit

รูปที่ 10

10. ในขั้นตอน Configuration Succeeded ให้คลิก Close ซึ่งถึงขั้นตอนนี้ KMS Host พร้อมสำหรับให้บริการเปิดใช้งาน Microsoft Office 2013 แบบโวลุ่มไลเซนส์แล้ว

รูปที่ 11

การเปิดใช้งาน Office 2013
ถ้าคุณมีเครื่องพีซีที่ติดตั้ง Office 2013 ครบ 5 เครื่อง และเป็นสมาชิกโดเมนเดียวกันกับ KMH Host ระบบจะทำการเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ แต่ถ้าคุณต้องการเปิดใช้งานเองให้ทำตามขั้นตอน ดังนี้

ข้อมูลอ้างอิง
Volume activation of Office 2013
Office Blogs

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.