การสร้าง Virtual Hard Disk บน Windows 8.1 ด้วย Disk Management

0

สวัสดีครับ บทความนี้จะเป็นการสาธิตวิธีการสร้างฮาร์ดดิสก์เสมือนหรือ Virtual Hard Disk (VHD) บนเครื่องพิซี Windows 8.1 เพื่อให้ผู้อ่านได้ใช้เป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้ต่อไปครับ

Virtual Hard Disk (VHD) คืออะไร?

ฮาร์ดดิสก์เสมือน (Virtual Hard Disk หรือ VHD)* เป็นไฟล์ประเภทหนึ่งที่จำลองตัวเองเป็นฮาร์ดดิสก์ โดยมันสามารถใช้งานหรือเก็บข้อมูลได้เหมือนกับฮาร์ดดิสก์จริง ( Physical HDD) เช่น พาร์ติชัน (Partition), ไฟล์ระบบ (File System), ไฟล์และโฟลเดอร์ และใช้ติดตั้ง Windows เป็นต้น

ฮาร์ดดิสก์เสมือนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ขนาดคงที่ (Fixed-size) ซึ่งไฟล์จะมีขนาดสูงสุดที่กำหนดตั้งแต่เริ่มต้น และขนาดเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิค (Dynamically expanding) ซึ่งไฟล์จะมีขนาดเพิ่มขึ้นตามการใช้งานจริงแต่ไม่เกินขนาดสูงสุดที่กำหนด โดยทั่วไปฮาร์ดดิสก์เสมือนจะใช้เป็นฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) ในระบบ Virtualization เป็นหลัก

การสร้าง Virtual Hard Disk

การสร้างฮาร์ดดิสก์เสมือนนั้นทำได้หลายวิธี เช่น โปรแกรม Hyper-V หรือ VirtualBox เป็นต้น นอกจากนี้ยังทำได้โดยใช้โปรแกรม Disk Management หรือคำสั่ง DiskPart ที่มีมาให้พร้อม Windows โดยในบทความนี้จะเป็นการใช้ Disk Management ซึ่งเป็นเครื่องมือแบบกราฟิกครับ

อ่านเรื่อง การสร้าง Virtual Hard Disk บน Windows 8.1 ด้วย DiskPart [22 ตุลาคม 2558]

โจทย์

โจทย์ของการสาธิตสร้างฮาร์ดดิสก์เสมือนในบทความมีรายละเอียดดังนี้

  • ต้องการสร้างฮาร์ดดิสก์เสมือนความจุ 40 GB
  • เป็นฮาร์ดดิสก์เสมือนประเภท .VHDX
  • ขนาดฮาร์ดดิสก์เสมือนเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิค
  • ใช้พาร์ติชันแบบ MBR (Master Boot Record)

การสร้าง Virtual Hard Disk บน Windows 8.1

สำหรับการสร้างฮาร์ดดิสก์เสมือนบน Windows 8.1 โดยใช้ Disk Management นั้นมีขั้นตอนดังนี้

1. บนหน้าเดสก์ท็อปให้คลิกขวาบนปุ่ม Start หรือกดปุ่ม Windows + X จากนั้นคลิก Disk Management (คลิก Yes บนหน้า User Account Control – ถ้ามี)

รูปที่ 1

2. บนหน้าต่าง Disk Management ให้คลิกเมนู Action จากนั้นเลือก Create VHD

รูปที่ 2

3. บนหน้า Create and Attach Virtual Hard Disk (รูปที่ 3) ให้เลือกตามขั้นตอนด้านล่าง เสร็จแล้วคลิก OK จากนั้นรอจนระบบทำการสร้างฮาร์ดดิสก์เสมือนแล้วเสร็จ หลังจากระบบสร้างและแนบไฟล์ฮาร์ดดิสก์เสมือนแล้วเสร็จจะได้หน้าต่างดังรูปที่ 4

  • Virtual hard disk size = 40GB
  • Virtual hard disk format = VHDX
  • Virtual hard disk type = Dynamically expanding (Recommended)
  • Location = C:\VHD\windows10.vhdx

การใช้งานจริงให้คุณเลือกรูปแบบฮาร์ดดิสก์เสมือนที่เหมาะสมกับการใช้งาน

รูปที่ 3

รูปที่ 4

Virtual hard disk format
การเลือกรูปแบบฮาร์ดดิสก์เสมือนสำหรับใช้งานจริงนั้นต้องเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยที่

  • VHD มีความจุได้สูงสุด 2040 GB รองรับ Windows 7 และใหม่กว่า
  • VHDX นั้นมีความจุได้สูงสุด 64 TB (ความจุสูงสุดถูกจำกัดด้วยขนาดฮาร์ดดิสก์) รองรับ Windows 8.1 และใหม่กว่า

หมายเหตุ: กรณีเลือกรูปแบบฮาร์ดดิสก์เสมือนเป็น VHD ระบบจะเลือกประเภทฮาร์ดดิสก์เสมือนเป็นขนาดคงที่ (Fixed size) โดยเริ่มต้น แต่ถ้าเลือกแบบ VHDX ระบบจะเลือกประเภทฮาร์ดดิสก์เสมือนเป็นขนาดเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิค (Dynamically expanding) ให้อัตโนมัติ

4. ถึงขณะนี้จะยังไม่สามารถใช้งานฮาร์ดดิสก์เสมือนได้ โดยจะต้องทำการ Initialize Disk ก่อนโดยให้คลิกขวาบนฮาร์ดดิสก์เสมือน (ในตัวอย่างนี้คือ Disk 1) แล้วคลิก Initialize Disk (รูปที่ 5)

รูปที่ 5

5. บนหน้า Initialize Disk (รูปที่ 6) โดยปกติระบบจะเลือกดิสก์ให้โดยอัตโนมัติ (ในตัวอย่างนี้คือ Disk 1) แต่ถ้าไม่ – ให้คุณคลิกเลือกดิสก์ที่ต้องการจากรายชื่อภายใต้ Select disks จากนั้นเลือกชนิดพาร์ติชันเป็น MBR (Master Boot Record) ตามที่ระบบเลือกให้ เสร็จแล้วคลิก OK หลังจากระบบทำงานแล้วเสร็จสถานะของ Disk 1 จะเปลี่ยนเป็น Online ดังรูปที่ 7

ทิป: ถ้าฮาร์ดดิสก์เสมือนมีความจุมากกว่า 2TB จะต้องเลือกเป็นพาร์ติชันเป็น GPT

รูปที่ 6

รูปที่ 7

6. แต่ถึงขณะนี้จะยังไม่สามารถใช้งานฮาร์ดดิสก์เสมือนได้ โดยจะต้องทำการสร้างโวลุ่ม (Create volume) ก่อนโดยการคลิกขวาบนฮาร์ดดิสก์เสมือน (ในตัวอย่างนี้คือ Disk 1) แล้วเลือก New Simple Volume จากนั้นให้ทำตามคำสั่งบนจอภาพจนแล้วเสร็จ หลังจากสร้างโวลุ่มแล้วเสร็จจะได้ดิสก์ลักษณะดังรูปที่ 8 ซึ่งสามารถทำการติดตั้ง Windows 8.1 เพื่อใช้ในการเริ่มต้นระบบจากฮาร์ดดิสก์เสมือนหรือใช้งานอื่นๆ ได้เหมือนกับฮาร์ดดิสก์จริงทุกประการ

รูปที่ 8

ผลการทำงาน

หลังจากทำการสร้างฮาร์ดดิสก์เสมือนและสร้างโวลุ่มใหม่แล้วเสร็จจะได้หน้าต่างดังรูปที่ 9 โดยโดยฮาร์ดดิสก์เสมือนที่ได้สามารถใช้งานได้เหมือนฮาร์ดดิสก์จริงทุกประการ

รูปที่ 9

ถ้าเปิด This PC ด้วย File Explorer จะได้หน้าต่างลักษณะดังรูปที่ 10

รูปที่ 10

ทั้งหมดนี้เป็นเป็นขั้นตอนการสร้างฮาร์ดดิสก์เสมือนบน Windows 8.1.1 โดยใช้ Disk Management ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับ Windows 7 ไปจนถึง Windows 10 ครับ

ข้อมูลอ้างอิง
TN: Creating Virtual Hard Disks
*Wikipedia

ประวัติการปรับปรุงบทความ
30 พฤษภาคม 2561: ปรับปรุงเนื้อหา
20 ตุลาคม 2558: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.