วิธีทำให้ Remote Desktop ปรับขนาดหน้าต่างบนเครื่องพีซีปลายทางโดยอัตโนมัติ

0

วันนี้ผมมีเทคนิคที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานเดสก์ท็อประยะไกล (Remote Desktop) บน Windows มาฝาก เป็นวิธีการที่ช่วยปรับขนาดของหน้าต่างและไอคอนที่เปิดอยู่บนเครื่องพีซีปลายทางโดยอัตโนมัติเมื่อทำการปรับขนาดหน้าต่างเดสก์ท็อประยะไกลครับ

ปัญหาการปรับขนาดหน้าต่าง Remote Desktop

ปัญหาหนึ่งที่คิดว่าผู้ใช้งาน Windows พบเมื่อใช้งานเดสก์ท็อประยะไกล คือ เมื่อทำการปรับขนาดหน้าต่างเดสก์ท็อประยะไกล เฉพาะตัวหน้าต่างเท่านั้นที่ถูกปรับขนาด (ดูรูปด้านล่างประกอบ) ในขณะที่หน้าต่างและไอคอนที่เปิดอยู่บนเครื่องพีซีปลายทางยังคงมีขนาดเท่าเดิม ทำให้การสลับการทำงานระหว่างเครื่องต้นทางกลับเครื่องพีซีปลายทางทำได้ไม่สะดวก เพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนให้คุณนึกถึงการกลับไปทำงานบนเครื่องพีซีปลายทางซึ่งคุณจะต้องเปิดหน้าต่างให้เต็มจอหรือทำการเลื่อนการแสดงผลบนหน้าต่างไปยังพื้นที่ที่ต้องการ เช่น ถ้าด้านเครื่องพีซีปลายทางเป็นหน้าเดสก์ท็อปก็ต้องเลื่อนไปจนพบไอคอนของโปรแกรมที่ต้องการ หรือ ถ้าด้านเครื่องพีซีปลายทางเป็นเป็นโปรแกรม Word ก็ต้องเลื่อนไปจนพบเมนูหรือบรรทัดที่ต้องการ เป็นต้น

Remote Desktop ไม่เปิดใช้งาน Smart sizing

วิธีแก้ปัญหาการปรับขนาดหน้าต่าง Remote Desktop

ตั้งแต่ Windows 8 เป็นต้นมา ไมโครซอฟท์ได้เพิ่มคุณสมบัติ Smart sizing ในเดสก์ท็อประยะไกล Client ซึ่งทำให้ขนาดของหน้าต่างและไอคอนที่เปิดอยู่บนเครื่องพีซีปลายทางจะถูกปรับขนาดให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติตามการปรับหน้าต่างเดสก์ท็อประยะไกล ทำให้การใช้งานมีความสะดวกมากขึ้น

การใช้งาน Smart Sizing

การใช้งาน Smart sizing นั้นไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อน และไม่ต้องการตั้งค่าอะไรเพิ่มเติม เพียงแต่มีเงื่อนไขว่าจะมีให้ใช้งานเมื่อคุณเปิดหน้าต่างเดสก์ท็อประยะไกลแบบไม่เต็มจอ (ถ้าเปิดแบบเต็มจอ หรือ Full Screen จะไม่สามารถเปิดใช้ Smart sizing ได้ครับ) เท่านั้น วิธีการเปิดใช้งาน Smart sizing ให้คุณคลิกขวาบนแถบชื่อเรื่อง (Title bar) จากนั้นคลิก Smart sizing

Smart sizing

หลังจากเปิดใช้ Smart sizing เมื่อคุณทำการปรับขนาดหน้าต่างเดสก์ท็อประยะไกล ขนาดของหน้าต่างและไอคอนที่เปิดอยู่บนเครื่องพีซีปลายทางจะถูกปรับขนาดให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: หากคุณต้องการปิด Smart sizing ให้ทำการคลิกขวาบนแถบชื่อเรื่องจากนั้นคลิก Smart sizing ครับ

Remote Desktop เปิดใช้งาน Smart sizing

สรุป

หากคุณต้องใช้งานงานเดสก์ท็อประยะไกล เชื่อมต่อกับเครื่องพีซีปลายทางระบบ Windows เป็นประจำคุณสามารถเปิดใช้งาน Smart sizing เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานได้ตามวิธีการด้านบนครับ

ประวัติการปรับปรุงบทความ
30 พฤษภาคม 2561: ปรับปรุงเนื้อหา
30 ตุลาคม 2558: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.