ไมโครซอฟท์ออก KB3118754 เพื่อปรับปรุงการทำงานและความปลอดภัย Windows 10 Version 1511

0

สำหรับผู้ใช้ Windows 10 Version 1511 (November Update) ถ้าหากเข้าไปตรวจสอบใน Windows Update อาจจะสังเกตเห็นว่ามีการปรับปรุงใหม่ชื่อ Cumulative update for Windows 10 Version 1511 (KB3118754) ซึ่งเป็นการปรับปรุงสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและแก้ปัญหาข้อบกพร่องด้านความปลอดภัย

ข้อมูลบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของไมโครซอฟท์ระบุว่าการปรับปรุง KB3118754 เป็น Cumulative Update (หรือบางครั้งเรียกว่า Patch หรือ Hotfix) ที่รวมการปรับปรุงการทำงานที่ยังไม่เคยออกมาก่อนและการปรับปรุงทำงานและการแก้ปัญหาความปลอดภัยที่เคยออกในการปรับปรุงหมายเลข KB3105211 (ออก 10 พฤศจิกายน 2558) จำนวน 8 ตัว โดยผู้ใช้ที่ติดตั้งการปรับปรุงหมายเลข KB3105211 ไปแล้วจะได้รับการติดตั้งเฉพาะการปรับปรุงการทำงานใหม่เท่านั้น อ่านรายละเอียดได้ที่ ไมโครซอฟท์ออก KB3105213 เพื่อปรับปรุงความปลอดภัย Windows 10

Cumulative update for Windows 10 Version 1511 (KB3118754)

การปรับปรุง KB3118754 (ออก 18 พฤศจิกายน 2558) นี้จะออกผ่านทาง Windows Update (Settings > Update & security > Windows Update) โดยหลังติดตั้งแล้วเสร็จจะต้องเริ่มต้นระบบเพื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ครับ

นอกจากนี้ ไมโครซอฟท์ยังออกการปรับปรุงสำหรับ Windows และ Windows Server อีกหลายตัว ได้แก่ KB3083800, KB3099834, KB3100979, KB3100956, KB3101183, KB3102429, KB3103696 และ KB3105885 ดังนั้นอย่าลืมทำการตรวจสอบและทำการติดตั้งให้เรียบร้อยกันนะครับ

Update for Windows และ Update for Windows Server (18 พฤศจิกายน 2558)

หมายเหตุ: การปรับปรุง KB3105211 เทียบเท่ากับ KB3105213 เพียงแต่ KB3105211 โดย KB3105211 เป็นการปรับปรุงสำหรับ Windows 10 Version 1511 ส่วน KB3105213 เป็นการปรับปรุงสำหรับ Windows 10

แหล่งข้อมูล
Cumulative update for Windows 10 Version 1511 (KB3118754)

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.