ไมโครซอฟท์ออก KB3116908 เพื่อปรับปรุงการทำงาน Windows 10 Version 1511

0

ไมโครซอฟท์ออก KB3116908: Cumulative update for Windows 10 Version 1511 เพื่อใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและแก้ปัญหาข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยสำหรับ Windows 10 Version 1511 (November Update)

ปรับปรุง KB3116908: Cumulative update for Windows 10 Version 1511
สำหรับการปรับปรุง KB33116908 (ออก 2 ธันวาคม 2558) นั้น ข้อมูลบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของไมโครซอฟท์ระบุว่าเป็น Cumulative Update (หรือบางครั้งเรียกว่า Patch หรือ Hotfix) แต่ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าใช้แก้ไขปัญหาใดหรือทำการปรับปรุงอะไรบ้าง เพียงแค่ระบุว่าเป็นการปรับปรุงที่รวมการปรับปรุงการทำงานที่ยังไม่เคยออกมาก่อนและการปรับปรุงทำงานและการแก้ปัญหาข้อบกพร่องความปลอดภัยที่เคยออกไปแล้วก่อนหน้านี้ โดยผู้ใช้ที่ได้ติดตั้งการปรับปรุงการตัวก่อนหน้า (ผมเข้าใจว่าเป็นหมายเลข KB3118754) เรียบร้อยแล้วจะได้รับการติดตั้งเฉพาะการปรับปรุงการทำงานใหม่เท่านั้น

Cumulative update for Windows 10 Version 1511 (KB3116908)

วิธีการปรับปรุง Windows 10
ผู้ใช้ Windows 10 Version 1511 ที่ตั้งค่า Choose how updates are installed ใน Advanced Options ของ Windows Update > Advanced Options > Choose how updates are installed เป็น Automatic (recommended) จะทำการติดตั้งการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ คุณสามารถตรวจสอบด้วยตนเองโดยเข้าไปที่ Settings > Update & security > Windows Update

(เฉพาะ) ผู้ใช้ในองค์กรที่มีการใช้งาน WSUS Server สามารถติดตั้งการปรับปรุง Windows 10 ซึ่งรวมถึงการปรับปรุง KB3116908 ผ่านทาง WSUS Server ได้ อ่านเพิ่มเติมได้จากเรื่อง ตั้งค่า WSUS Server ให้แจกจ่ายอัปเดต Windows 10

ทั้งนี้ หลังติดตั้งแล้วเสร็จคุณจะต้องเริ่มต้นระบบใหม่เพื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ครับ

แหล่งข้อมูล
Cumulative update for Windows 10 Version 1511 (KB3116908)

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.