ไมโครซอฟท์อัปเดต Windows 10 Version 1511 เป็น Build 10586.36

0

ไมโครซอฟท์ออกการปรับปรุง KB3124200: Cumulative update for Windows 10 Version 1511 ซึ่งเป็นการปรับปรุงการทำงานทั่วไป โดยหลังจากทำการติดตั้ง Windows 10 Version 1511 (November Update) จะเปลี่ยนเป็น Build 10586.36

KB3124200 Cumulative update for Windows 10 Version 1511
ข้อมูลบนเว็บไซต์ไมโครซอฟท์ระบุว่า การปรับปรุง (Update หรือ Patch หรือ Hotfix) KB3124200 (ออก 17 ธันวาคม 2558) เป็นการปรับปรุงทำงานทั่วไปสำหรับ Windows 10 Version 1511 และเนื่องจากมันเป็น Cumulative Update ซึ่งรวมการปรับปรุงการทำงานและการแก้ปัญหาข้อบกพร่องความปลอดภัยที่เคยออกไปแล้วก่อนหน้านี้ ดังนั้น ผู้ใช้ที่ได้ติดตั้งการปรับปรุงการตัวก่อนหน้าเรียบร้อยแล้ว (การปรับปรุงตัวก่อนหน้าคือ KB3116900) จะได้รับการติดตั้งเฉพาะการปรับปรุงการทำงานใหม่เท่านั้น

รูปที่ 1 Cumulative update for Windows 10 Version 1511 (KB3124200)

การปรับปรุง Windows 10
ผู้ใช้ Windows 10 Version 1511 ที่ตั้งค่า Choose how updates are installed ใน Advanced Options ของ Windows Update > Advanced Options > Choose how updates are installed เป็น Automatic (recommended) จะทำการติดตั้งการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ คุณสามารถตรวจสอบด้วยตนเองโดยเข้าไปที่ Settings > Update & security > Windows Update

(เฉพาะ) ผู้ใช้ในองค์กรที่มีการใช้งาน WSUS Server สามารถติดตั้งการปรับปรุง Windows 10 ซึ่งรวมถึงการปรับปรุง KB3124200 ผ่านทาง WSUS Server ได้ อ่านเพิ่มเติมได้จากเรื่อง ตั้งค่า WSUS Server ให้แจกจ่ายอัปเดต Windows 10

ทั้งนี้ หลังติดตั้งแล้วเสร็จคุณจะต้องเริ่มต้นระบบใหม่เพื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ โดยหลังจากติดตั้งการปรับปรุง KB3124200 หมายเลข Windows 10 Version 1511 จะเปลี่ยนเป็น Build 10586.36 ดังรูปด้านล่างครับ

รูปที่ 2 Windows 10 Version 1511 (OS Build 10586.36)

แหล่งข้อมูล
Cumulative update for Windows 10 Version 1511 (KB3124200)

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.