เกิดข้อผิดพลาด 0xc0000185 เมื่อติดตั้ง Windows Server 2012 R2 บน Hyper-V Virtual Machine

0

สวัสดีครับ วันนี้มีประสบการณ์การแก้ปัญหา เกิดข้อผิดพลาด 0xc0000185 และการทำงานค้างที่ 9% เมื่อทำการติดตั้งระบบปฏิบัติการเกสต์บนคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) บนระบบ Hyper-V มาแบ่งปัน เผื่อว่ามีใครประสบปัญหาในลักษณะเดียวกันนี้จะได้ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขโดยไม่ต้องเสียเวลา (มาก) เหมือนผมครับ

ปัญหาเกิดข้อผิดพลาด 0xc0000185 เมื่อติดตั้งระบบปฏิบัติการเกสต์บน Hyper-V Virtual Machine
เรื่องนี้เริ่มต้นเมื่อผมมีเหตุให้ต้องทำระบบเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้บริการจัดเก็บข้อมูลแก่ผู้ใช้ ดังนั้นเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และเป็นการประหยัดพลังงาน ผมจึงเลือกใช้คอมพิวเตอร์เสมือนบนระบบ Hyper-V บนโฮสต์ Windows Server 2012 R2 ที่ติดตั้งแบบ Server Core ซึ่งเป็นระบบเดิมที่มีและใช้งานอยู่แล้ว งานนี้ดูเหมือนว่าไม่น่าจะมีอะไรยุ่งยากซับซ้อน การทำงานก็เป็นขั้นตอนปกติ คือเริ่มจากทำการสร้างคอมพิวเตอร์เสมือนใหม่ จากนั้นจึงทำการบูทเครื่องด้วยไฟล์ไอเอสโอของ Windows Server 2012 R2* เพื่อติดตั้งเป็นระบบปฏิบัติการเกสต์ แต่ปรากฏว่าไม่สามารถติดตั้งได้โดยแทนที่จะขึ้นหน้าจอติดตั้งตามปกติอย่างที่ควรจะเป็นกลับขึ้นหน้าจอ Windows Boot Manager สีดำ (รูปที่ 1) ซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นทั้งการติดตั้งแบบ Server Core และ Server with A GUI โดยมีรายละเอียดความผิดพลาดดังนี้

Windows Boot Manager

Windows failed to start. A recent hardware or software change might be the cause. To fix the problem:

1. Insert your Windows installation disc and restart your computer.
2. Choose your language settings, and then click “Next.”
3. Click “Repair your computer.”

If you do not have this disc, contact your system administrator or computer manufacturer for assistance

Status: 0xc0000185

Info: A required device isn’t connected or can’t be accessed.

รูปที่ 1: Windows Boot Manager

สำหรับระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่อ้างอิงในบทความนี้ มีรายละเอียดดังนี้ครับ

 • เครื่องเซิร์ฟเวอร์: HP ProLiant DL380 G7
 • โปรเซสเซอร์: Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz, 6 Core(s)
 • ระบบปฏิบัติการ: Windows Server 2012 R2 ติดตั้งแบบ Server Core (เซิร์ฟเวอร์ Hyper-V)
 • ฮาร์ดดิสก์ (ลอจิคอล): ไดรฟ์ C: 146 GB, ไดรฟ์ D: 600 GB
 • อื่นๆ:
  ระบบปฏิบัติการ (Windows Server 2012 R2) ติดตั้งในไดรฟ์ C:
  คอมพิวเตอร์เสมือน (ไฟล์ .vhdx และ .xml) เก็บไว้ในไดรฟ์ D:
  ไฟล์ไอเอสโอ (.iso) ของ Windows Server 2012 R2 เก็บไว้ในไดรฟ์ D:

การแก้ไข:
หลังจากทดลองทำตามข้อแนะนำบนหน้า Windows Boot Manager (รูปที่ 1) แต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ผมจึงทำการสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตซึ่งมีบางเว็บไซต์ (แหล่งข้อมูล) ระบุว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด Status: 0xc0000185 เมื่อติดตั้งระบบปฏิบัติการเกสต์บนคอมพิวเตอร์เสมือนบน Hyper-V เกิดจากไฟล์ไอเอสโอเสีย จากนั้นผมจึงไปดาวน์โหลดไฟล์ไอเอสโอของ Windows Server 2012 R2 ใหม่ โดยยังเก็บไว้ในไดรฟ์ D: เหมือนเดิม จากนั้นจึงทำการบูทเครื่องด้วยไฟล์ไอเอสโอใหม่** ปรากฏว่าสามารถทำการติดตั้งได้แต่การทำงานค้างที่ 9% (รูปที่ 2) 🙁 หลังนั้นผมลองพยายามแก้ไขด้วยหลากหลายวิธี (รวมแล้วผมใช้เวลาไปประมาณ 3.5 ชั่วโมง ตามไทม์ไลน์ด้านล่างครับ) กว่าจะแก้ปัญหานี้ได้สำเร็จ นั้นคือ ต้องแยกเก็บไฟล์ไอเอสโอของระบบปฏิบัติการกับคอมพิวเตอร์เสมือนไว้ในคนละไดรฟ์ ครับ

รูปที่ 2: Windows Setup

ไทม์ไลน์ที่ใช้ในการแก้ปัญหา
สรุปแล้วผมต้อง (เสีย) ใช้เวลาในการแก้ไขปัญหานี้ไปกว่า 3.5 ชั่วโมง (0.5 วันทำงาน) ทีเดียว ตามรายละเอียดด้านล่างครับ

 1. สร้างคอมพิวเตอร์เสมือนและติดตั้ง Windows Server 2012 R2 ใช้เวลาประมาณ 30 นาที
 2. ทำตามข้อแนะนำ 3 ข้อบนหน้าจอ Windows Boot Manager ใช้เวลาประมาณ 30 นาที
 3. ทำการลบคอมพิวเตอร์เสมือนแล้วสร้างใหม่ จากนั้นติดตั้ง Windows Server 2012 R2 ใช้เวลาประมาณ 30 นาที
 4. ดาวน์โหลดไฟล์ไอเอสโอของ Windows Server 2012 R2 ใหม่ และคัดลอกไปยังเซิร์ฟเวอร์ Hyper-V ใช้เวลาประมาณ 30 นาที
 5. สร้างคอมพิวเตอร์เสมือนและติดตั้ง Windows Server 2012 R2 ด้วยไฟล์ไอเอสโอใหม่ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที
 6. ทำการเปลี่ยนชื่อไฟล์ไอเอสโอ Windows Server 2012 R2 ทั้งไฟล์เก่าและใหม่แล้วทำการติดตั้งอีกครั้ง ใช้เวลาประมาณ 30 นาที
 7. คัดลอกไฟล์ไอเอสโอ (ไฟล์ใหม่) ไปเก็บไว้ในไดรฟ์ C: จากนั้นทำการติดดั้ง Windows Server 2012 R2 ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

หมายเหตุ:
ขั้นตอนที่ 1-6 ติดตั้งไม่สำเร็จครับ (ใช้ไฟล์ไอเอสโอของ Windows Server 2012 R2 ที่เก็บไว้ในไดรฟ์ D:)
ขั้นตอนที่ 7 ติดตั้งสำเร็จครับ (ใช้ไฟล์ไอเอสโอของ Windows Server 2012 R2 ที่เก็บไว้ในไดรฟ์ C:)

วิธีการแก้ไข
ในกรณีของผม วิธีการแก้ปัญหาเกิดข้อผิดพลาด Status: 0xc0000185 เมื่อติดตั้งระบบปฏิบัติการเกสต์บนคอมพิวเตอร์เสมือนบน Hyper-V บนโฮสต์ Windows Server 2012 R2 ที่ติดตั้งแบบ Server Core ทำได้โดยการย้ายไฟล์ไอเอสโอของระบบปฏิบัติการที่จะใช้ติดตั้งไปเก็บไว้ในคนละไดรฟ์กับที่ใช้เก็บคอมพิวเตอร์เสมือน

สรุป
ณ ปัจจุบัน ผมยังไม่สามารถสรุปได้ว่าอะไรเป็นสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาเกิดข้อผิดพลาด Status: 0xc0000185 เมื่อติดตั้งระบบปฏิบัติการเกสต์บนคอมพิวเตอร์เสมือนบน Hyper-V บนโฮสต์ Windows Server 2012 R2 ที่ติดตั้งแบบ Server Core แต่จากในกรณีของผม ผมคิดว่าไม่น่าเกิดจากไฟล์ไอเอสโอเสีย เนื่องจากเมื่อย้ายไฟล์ที่สงสัยว่าเสียไปไว้ไดรฟ์ C: สามารถทำการติดตั้งระบบปฏิบัติการได้ตามปกติ

*ไฟล์ไอเอสโอไฟล์เก่าเป็นของ Windows Server 2012 R2 RTM
**ไฟล์ไอเอสโอไฟล์ใหม่เป็นของ Windows Server 2012 R2 with 9319355

แหล่งข้อมูล
Windows Server 2012 Virtual Machine Failure

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.