ทำให้ Windows 10 ใช้โปรแกรม Windows Photo Viewer ได้

0

ผมได้แนะนำวิธีการตั้ง Windows Photo Viewer ให้เป็นโปรแกรมเปิดไฟล์รูปภาพโดยเริ่มต้นบน Windows 10 ไปแล้วก่อนหน้านี้ (ย้อนกลับไปอ่านที่นี่) แต่ถ้า Windows 10 ที่ใช้เป็นแบบติดตั้งใหม่ (Clean Installation) จะยังไม่สามารถใช้งาน Windows Photo Viewer ได้จนกว่าคุณจะทำการเพิ่มรีจีสทรีย์ตามรายละเอียดด้านล่างครับ

สำหรับผู้ใช้ Windows 10 แบบติดตั้งใหม่ คุณสามารถตั้ง Windows Photo Viewer ให้เป็นโปรแกรมเปิดไฟล์รูปภาพโดยเริ่มต้นตามขั้นตอนดังนี้

ข้อควรระวัง: การแก้ไขรีจีสทรีย์ผิดพลาดอาจทำให้ Windows เสียหายหรือทำงานล้มเหลว ดังนั้นเพื่อให้สามารถทำการเรียกคืนรีจีสทรีย์ได้ในกรณีเกิดปัญหา โปรดสำรองรีจีสทรีย์และเก็บไว้ในที่ปลอดภัยก่อนลงมือแก้ไข

1. เปิดโปรแกรม Notepad โดยคลิก Start คลิก Run หรือกดปุ่ม Windows + R แล้วป้อน notepad.exe (นามสกุลไม่ต้องใส่ก็ได้ครับ) ในช่อง Open เสร็จแล้วคลิก OK หรือกดปุ่ม Enter

2. ทำการคัดลอก รีจีทรีย์ (เครดิต: Edwin) ลงในโปรแกรม Notepad เสร็จแล้วให้บันทึกไฟล์เป็นนามสกุล .reg (ในช่อง File name ให้ใส่ชื่อไฟล์ในเครื่องหมายคำพูด ตัวอย่าง “windows photo viewer.reg”) แนะนำให้เก็บไว้ในตำแหน่งที่ใช้งานง่าย เช่น บนเดสก์ท็อป เป็นต้น

ถึงขั้นตอนนี้คุณจะได้ไฟล์ลักษณะดังรูปที่ 1

รูปที่ 1: windows photo viewer.reg

3. คลิกขวาบนไฟล์ที่สร้างในขั้นตอนที่ 2 เสร็จแล้วคลิก Merge (บนหน้า User Account Control ให้คลิก Yes หรือป้อนชื่อบัญชีและรหัสผ่านของผู้ใช้กลุ่มผู้ดูแลระบบเสร็จแล้วคลิก Yes)

รูปที่ 2: Merge

4. บนหน้า Registry Editor ที่ถามว่า Are you sure you want to continue ดังรูปที่ 3 คลิก Yes

รูปที่ 3: Registry Editor

5. บนหน้า Registry Editor ดังรูปที่ 4 ให้คลิก Yes

รูปที่ 4: Registry Editor

6. จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนในเรื่อง ตั้ง Windows Photo Viewer ให้เป็นโปรแกรมเปิดไฟล์รูปภาพโดยเริ่มต้นบน Windows 10

ทั้งหมดนี้คือวิธีการตั้ง Windows Photo Viewer ให้เป็นโปรแกรมเปิดไฟล์รูปภาพโดยเริ่มต้นบน Windows 10 ที่ติดตั้งใหม่ครับ

ป.ล. วิธีการในบทความนี้ไม่ใช่ที่วิธีการที่แนะนำอย่างเป็นทางการโดยไมโครซอฟท์

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.