วิธีตรวจสอบอัปเดตที่ติดตั้งบน Windows Sever 2012 R2 Server Core

สำหรับตอนนี้ผมมีวิธีการตรวจสอบรายชื่ออัปเดตที่ติดตั้งบน Windows Sever 2012 R2 Server Core ซึ่งเนื้อหาต่อเนื่องจากเรื่อง วิธีการอัปเดต Windows Server 2012 R2 ติดตั้งแบบ Server Core ครับ

การดูรายชื่ออัปเดตที่ติดตั้งบน Windows Sever 2012 R2 ที่ติดตั้งแบบกราฟิกอินเทอร์เฟซ (Server with a GUI) นั้นทำได้โดยเข้าไปที่ View update history ซึ่งอยู่ใน Control Panel\All Control Panel Items\Windows Update แต่สำหรับบน Server Core จะไม่สามารถใช้วิธีการที่กล่าวมาได้เนื่องจากไม่มีแผงควบคุม (เพราะไม่มีอินเทอร์เฟซแบบกราฟิก) แต่สามารถทำได้โดยการใช้คำสั่ง Windows Management Instrumentation Command-line (WMIC) และ Systeminfo.exe ตามวิธีการดังนี้

Windows Management Instrumentation Command-line (WMIC)
คุณสามารถใช้ WMIC แสดงรายชื่ออัปเดตที่ติดตั้งแล้วบน Windows Sever 2012 R2 Server Core ได้โดยพิมพ์ WMIC QFE List (ใช้ตัวใหญ่หรือตัวเล็กก็ได้ครับ) ที่พร้อมท์คำสั่ง เสร็จแล้วกดปุ่ม Enter จะได้ผลลัพท์ลักษณะดังรูปที่ 1

รูปที่ 1: WMIC QFE List

Systeminfo.exe
Systeminfo.exe จะทำการแสดงรายละเอียดข้อมูลระบบทั้งด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ การใช้งานทำได้โดยพิมพ์ systeminfo.exe (ใช้ตัวใหญ่หรือตัวเล็กก็ได้ – นามสกุล ”exe” ไม่ต้องใส่ก็ได้) ที่พร้อมท์คำสั่ง เสร็จแล้วกดปุ่ม Enter จะได้หน้าต่าง System Information ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 systeminfo.exe

การดูรายชื่ออัปเดตด้วยคำสั่ง WMIC และ SYSTEMINFO นี้สามารถประยุกต์ใช้บน Windows Sever 2012 และ Windows Sever 2012 R2 ทั้งที่ติดตั้งแบบกราฟิกอินเทอร์เฟซและแบบ Server Core

หมายเหตุ:
สามารถใช้คำสั่ง Get-Hotfix ของ PowerShell ก็ได้เช่นกันครับ

แหล่งข้อมูล
Servicing a Server Core installation

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather