คอนฟิก Computer Groups บน Windows Server Update Services (WSUS)

0

บทความนี้เป็นการสาธิตการคอนฟิก Computer Groups บน Windows Server Update Services (WSUS)
ที่ติดตั้งบน Windows Server 2012 R2 แบบ Step by Step ซึ่งเนื้อหาต่อเนื่องมาจากเรื่อง การคอนฟิก Windows Server Update Services ที่ได้โพสต์ก่อนหน้านี้ครับ

ขั้นตอนการคอนฟิก Computer Groups บน (WSUS)
การคอนฟิก Computer Groups บน (WSUS)มีขั้นตอนดังนี้

1. บนหน้า WSUS Administration Console คลิกขยาย WSUS server, คลิกขยาย Computers, คลิกขวาบน All Computers แล้วคลิก Add Computer Group

รูปที่ 1

2. บนหน้า Add Computer Group ป้อนชื่อกลุ่มเป็น Windows 8.1 32-bit เสร็จแล้วคลิก Add

หมายเหตุ: ทำการสร้างกลุ่มจนครบตามความต้องการใช้งาน

รูปที่ 2

3. [ขั้นตอนนี้ทำบนเครื่องพีซีลูกข่าย Windows 8.1] ทำการ ทำการคอนฟิกพีซี Windows 8.1 ให้รับอัพเดตจาก WSUS Server

หมายเหตุ: สำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมแบบ Active Directory (AD) สามารถทำการคอนฟิกผ่านทาง Group Policy บน AD ได้

4. [กลับมาทำบน WSUS Server] บนหน้า WSUS Administration Console คลิกขยาย All Computers แล้วคลิก Unassigned Computers จากนั้นในบานหน้าต่างด้านขวาให้คลิกขวาบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการกำหนดหรือย้ายกลุ่ม (เลือกได้หลายเครื่องพร้อมกันได้) แล้วเลือก Change Membership

5. บนหน้า Set Computer Group Membership ให้ติ๊กเลือกหน้ากลุ่มที่ต้องการ (เลือกได้หลายกลุ่มพร้อมกันได้) เสร็จแล้วคลิก OK

6. ทำขั้นตอนที่ 4-5 ซ้ำกับคอมพิวเตอร์ครบทุกเครื่อง

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.