การติดตั้ง WSUS Server Role บน Windows Server 2012 R2 (Step by Step)

บทความนี้เป็นการสาธิตการติดตั้ง Windows Server Update Services (WSUS) Server Role บน Windows Server 2012 R2 แบบ Step by Step ซึ่งเนื้อหาต่อเนื่องมาจากเรื่อง แนะนำ Windows Server Update Services (WSUS) ที่ได้โพสต์ก่อนหน้านี้ครับ

ติดตั้ง Windows Server Update Services (WSUS) Server Role บน Windows Server 2012 R2
การติดตั้ง WSUS Server Role บน Windows Server 2012 R2 มีขั้นตอนดังนี้
1. ทำการลงชื่อเข้า Windows Server 2012 R2 จากนั้นบนหน้าต่าง Server Manager คลิก 2 Add roles and features จะได้หน้า Roles and Features Wizard

Tip: หากไม่ปรากฏหน้าต่าง Server Manager ให้ทำการเปิดโดยคลิกไอคอนบนแถบงาน

รูปที่ 1

2. บนหน้า Before you begin คลิก Next

รูปที่ 2

3. บนหน้า Select Installation Type คลิกเลือก Role-based or Feature-based Installation แล้วคลิก next

รูปที่ 3

4. บนหน้า Select destination server เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการจากรายชื่อใน Server pool แล้วคลิก Next

รูปที่ 4

5. บนหน้า Select server roles คลิกเลือก Windows Server Update Services ระบบจะทำการติดตั้งคอมโพเนนต์ IIS ที่จำเป็นให้โดยอัตโนมัติ (รูปที่ 6) บนหน้าดังกล่าวให้คลิก Add Features แล้วคลิก Next บนหน้า Select server roles

รูปที่ 5

รูปที่ 6

6. บนหน้า Select features (ระบบจะทำการติดตั้งคอมโพเนนต์ที่จำเป็นให้โดยอัตโนมัติ) คลิก Next

รูปที่ 7

7. บนหน้า Windows Server Update Services คลิก Next

รูปที่ 8

8. บนหน้า Select role services ให้เลือก WID Database และ WSUS Services เสร็จแล้วคลิก Next

Tip: การเลือก Role services ขึ้นกับการออกแบบระบบ WSUS Server อ่านเพิ่มเติมได้จากเรื่อง แนะนำ Windows Server Update Services (WSUS)

รูปที่ 9

9. บนหน้า Contents location selection ให้ป้อนพาธของโฟลเดอร์ที่จะใช้เก็บไฟล์อัพเดต เช่น C:\WSUS เสร็จแล้วคลิก Next

รูปที่ 10

10. บนหน้า Web Server Role (IIS) คลิก Next

รูปที่ 11

11. บนหน้า Select role services คลิก Next (ใช้การตั้งค่าที่กำหนดโดยเริ่มต้น)

รูปที่ 12

12. บนหน้า Confirm installation selections คลิก Install

Tip: ถ้าต้องการให้ทำการเริ่มต้นระบบเซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัติหลังการติดตั้ง ให้เลือก Restart the destination server automatically if required

รูปที่ 13

13. บนหน้า Installation progress ให้รอจนการติดตั้ง WSUS Role แล้วเสร็จ จากนั้นคลิก Close

รูปที่ 14

14. หลังจากติดตั้ง “Windows Server Update Service Role” เสร็จแล้ว จะกลับมายังหน้า Server Manager จากนั้นให้คลิกไอคอน Notifications แล้วคลิก Launch Post-Installation task แล้วทำตามขั้นตอน การคอนฟิก WSUS Server (อยู่ระหว่างอัพโหลดข้อมูล)

รูปที่ 15

การติดตั้ง WSUS Server Role บน Windows Server 2012 R2 มีขั้นตอนเพียงเท่านี้ ขั้นตอนต่อไปเป็นการ การคอนฟิก WSUS Server (อยู่ระหว่างอัพโหลดข้อมูล) ครับ

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather