มีอะไรใหม่ใน Windows 10 Insider Preview Build 14267 (วิธีใช้ + Screenshots)

ใน Windows 10 Insider Preview Build 14267 ซึ่งออกเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมานั้นมีความน่าสนใจมากกว่า 2-3 เวอร์ชันที่ออกก่อนหน้าเพราะว่ามีความเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้ชัดเจนหลายจุดด้วยกัน จะมีอะไรบ้างนั้นวันนี้ผมรวบรวม (พร้อมวิธีการใช้งาน) มาฝากผู้อ่านทุกท่านครับ

Music Search ใน Cortana
เริ่มต้นที่การปรับปรุง Coretana ซึ่งในบิลด์ 14267 นี้มีการเพิ่มไอคอน Music Search ในบริเวณมุมขวาบนของ Cortana (รูปที่ 2) เพื่อช่วยให้คุณสามารถทำการค้นหาเพลงได้ง่ายขึ้น

การค้นหาเพลงด้วย Coretana มีขั้นตอนดังนี้
1. คลิกช่อง Ask me anything ของ Cortana (รูปที่ 1)

รูปที่ 1

2. คลิกไอคอน Music Search (รูปที่ 2) แล้วรอจนการค้นหาแล้วเสร็จ ถ้าหาก Cortana ค้นหาเพลงพบมันจะแสดงหน้าจอลักษณะดังรูปที่ 3 บนหน้านี้ถ้าหากคุณต้องการหาเพลงเพิ่มเติมให้คลิก Find another song

รูปที่ 2

รูปที่ 3

Always clear this when I close the browser ใน Microsoft Edge
Microsoft Edge ในบิลด์ 14267 ได้รับการปรับปรุงหลายจุด หนึ่งในนั้นคือการเพิ่มตัวเลือก Always clear this when I close the browser เพื่อให้คุณใช้ตั้งให้ Microsoft Edge ลบข้อมูลการท่องอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติเมื่อปิดโปรแกรม

การเปิดใช้งานมีขั้นตอนดังนี้
1. คลิกเมนู More actions (รูปที่ 4) บริเวณขวาบนของ Edge แล้วเลือก Setting

รูปที่ 4

2. บนหน้า Settings ภายใต้หัวข้อ “Clear browsing data” ให้คลิก “Choose what to clear”

รูปที่ 5

3. บนหน้าถัดไป ซึ่งโดยเริ่มต้นจะเลือก Browsing history, Cookies and saved website data และ Cached data and files ให้คุณติ๊กเลือกหัวข้อที่คุณต้องการลบ จากนั้นให้เลื่อนการตั้งค่า “Always clear this when I close the browser” เป็น On

รูปที่ 6

Favorites ใน Microsoft Edge
Favorites ในบิลด์ 14267 ได้รับการปรับปรุงให้ใช้งานได้สะดวกมากขึ้น นั้นคือถ้าหากคุณเปิดใช้งานแถบ Favorites คุณจะสามารถคลิกขวาบนแถบ Favorites แล้วเลือก Show icons only เพื่อให้แสดงเฉพาะไอคอนได้ และยังสามารถเลือก Create new folder เพื่อทำการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ได้อีกด้วย

รูปที่ 7

เปิดใช้งานแถบ Favorites
สำหรับวิธีเปิดใช้งานแถบ Favorites มีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกไอคอน Hub คลิก Favorites จากนั้นคลิก Favorites settings

รูปที่ 8

2. บนหน้า Favorites settings จากนั้นให้เลื่อนการตั้งค่า “Show the favorites bar” เป็น On

รูปที่ 9

Download ใน Microsoft Edge
ก่อนหน้าบิลด์ 14267 ถ้าคุณคลิกดาวน์โหลด Microsoft Edge จะทำการดาวน์โหลดในทันที แต่ในบิลด์ 14267 ได้เพื่อตัวเลือกสำหรับกำหนดให้ Microsoft Edge แสดงพร้อมท์ให้คุณเลือกทำการบันทึกไฟล์ในโฟลเดอร์ที่ต้องการได้

การเปิดใช้งานคุณสมบัติการดาวน์โหลดแบบใหม่ได้ดังนี้

1. คลิกบนเมนู More actions (รูปที่ 2) บริเวณขวาบนของ Edge แล้วเลือก Setting

2. บนหน้า Settings ภายใต้หัวข้อ Downloads settings ให้เลื่อนการตั้งค่า “Always ask me what to do with downloads” เป็น On เสร็จแล้วปิดหน้า Setting

รูปที่ 10

จากนั้นเมื่อทำการดาวน์โหลด Microsoft Edge จะแสดงพร้อมท์ให้คุณเลือก Save หรือ Save As ดังรูปที่ 11

รูปที่ 11

ในบิลด์ 14267 นี้ยังปรับปรุง Messaging + Skype ให้สามารถแนบรูปภาพเข้าในข้อความ Skype และเปิดแอป Camera เพื่อถ่ายรูปแล้วแนบส่งไปทาง Skype ได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

ทั้งหมดนี้คือการปรับปรุงการทำงานที่มีในบิลด์ 14267 สามารถอ่านวิธีการอัพเกรดได้ที่ Windows 10 Insider Preview Build 14267

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather