ไมโครซอฟท์ปรับระดับ Windows 10 เป็น Recommended Update สำหรับ Windows 7 และ 8.1 แล้ว

0

สำหรับผู้อ่านที่กำลังใช้ Windows 7 และ 8.1 วันนี้มาถึงจุดที่คุณต้องตัดสินใจแล้วว่าจะอัพเกรด Windows 10 หรือไม่แล้ว เพราะมีรายงานว่าไมโครซอฟท์ได้ปรับระดับการอัพเกรด Windows 10 เป็น Recommended Update สำหรับ Windows 7 และ 8.1 เรียบร้อยแล้ว

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ Windows 7 และ 8.1 อัพเกรดเป็น Windows 10 ให้ง่าย (และมาก) ขึ้น เนื่องจากวิธีการอัพเกรดจะเหมือนการติดตั้งการปรับปรุงความปลอดภัย (Security Update) หรือการแก้ไข (Fix) ที่ผู้ใช้ Windows คุ้นเคยเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นไปตามที่ไมโครซอฟท์ได้ประกาศว่าจะทำให้ การอัพเกรด Windows 10 ได้ง่ายขึ้น เมื่อเดือนตุลาคม 2558

อย่างไรก็ตาม Windows 7 และ 8 จะต้องติดตั้ง การปรับปรุง Windows Update Client (KB3112343 สำหรับ Windows 7, KB3112336 สำหรับ Windows 8.1) ก่อนจึงจะสามารถรับการอัพเกรด Windows 10 ได้ และรูปแบบการอัพเกรดนั้นจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่า Automatic Update บนเครื่อง ซึ่งหมายความว่า Windows 7 และ 8.1 จะทำการดาวน์โหลดและอัพเกรด Windows 10 โดยอัตโนมัติถ้าหาก Automatic Update ถูกตั้งค่าเป็น Install updates automatically (recommended)

รูปที่ 1: Windows 8.1 – Install updates automatically (recommended)

การเตรียมรับมือสำหรับผู้ที่ยังไม่พร้อมอัพเกรด Windows 10
สำหรับผู้ใช้ Windows 7 และ 8.1 ที่ยังไม่พร้อมอัพเกรด Windows 10 ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ แนะนำให้คุณตรวจสอบให้แน่ใจก่อนทำการติดตั้งอัพเดตว่าคุณไม่ได้เลือกอัพเกรด Windows 10 และให้คุณตั้งค่า Automatic Updates โดยเข้าไปที่ Control Panel > All Control Panel Items > Windows Update > Change settings แล้วตั้งค่าโดยเลือกแบบที่เหมาะสมกับคุณที่สุดดังนี้

โดยเริ่มต้น Automatic Updates จะถูกตังค่าเป็น “Download updates but let me choose whether to install them” ซึ่งมันจะทำการตรวจสอบอัพเดตและดาวน์โหลดอัพเดต (ถ้ามี) โดยอัตโนมัติ และแจ้งให้ผู้ใช้เป็นคนเลือกว่าจะทำการติดตั้งอัพเดตหรือไม่

ถ้าคุณต้องการให้ Automatic Updates ตรวจสอบอัพเดตโดยอัตโนมัติแต่ให้คุณเป็นคนเลือกทำการดาวน์โหลดและติดตั้งอัพเดตด้วยตนเองให้ตั้งค่าเป็น “Check for updates but let me choose whether to download and install them”

ถ้าคุณไม่ต้องการให้ Automatic Updates ตรวจสอบอัพเดต โดยคุณจะเป็นคนตรวจสอบอัพเดต ดาวน์โหลด และติดตั้งอัพเดตด้วยตนเองให้ตั้งค่าเป็น “Never check for updates (not recommended)”

นอกจากนี้ แนะนำให้คุณยกเลิกการเลือก Give me recommended updates the same way I receive important updates ในหัวข้อ Recommended Updates (ดูรูปที่ 1 ประกอบ) ครับ

รูปที่ 2: Windows 8.1 – Automatic Updates

การดาวน์เกรด Windows 10
ถ้าหากคุณได้ทำการอัพเกรดเป็น Windows 10 ไปแล้วจะโดยความตั้งใจหรือไม่ก็ตาม แต่หลังจากนั้นเกิดเปลี่ยนใจอยากกลับไปใช้ Windows ตัวเก่า (8.1 หรือ 7) คุณยังสามารถทำการดาวน์เกรดกลับเป็น Windows ตัวเก่า ได้ตามวิธีการในเรื่อง การดาวน์เกรด Windows 10 เป็น Windows 8.1

สรุป
การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นอีกความพยายามของไมโครซอฟท์เพื่อผลักดันผู้ใช้ให้ทำการอัพเกรด Windows 10 ให้มากขึ้น อย่างไรก็ตามอาจสร้างความไม่พอใจให้ผู้ใช้ได้โดยเฉพาะคนที่ยังไม่พร้อมที่จะอัพเกรดเป็น Windows 10

ความเห็นผู้เขียน
ผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงครั้วนี้ น่าจะมีผลกับผู้ใช้ทั่วไป (Home user) ทั่วไปเท่านั้นโดยไม่น่ามีกับผู้ใช้ในองค์กร (เวอร์ชัน Enterprise) เนื่องจากผมทำการตรวจสอบ Windows Update บนเครื่อง Windows 8.1 Enterprise ไม่พบการอัพเกรด Windows 10 ส่วนเรื่องเวอร์ชัน Windows 10 ที่จะออกผ่านทาง Windows Update นั้น ยังไม่มีข้อมูลหรือรายงานที่ชัดเจนว่าจะเป็นเวอร์ชัน RTM (บิลด์ 10240) หรือ Threshold 2 (บิลด์ 10586) ครับ

ทั้งนี้ สำหรับผู้ใช้ Windows 7 และ 8.1 ที่ยังไม่พร้อมอัพเกรดเป็น Windows 10 อย่าลืมทำการตั้งค่า Automatic Updates ตามที่แนะนำไว้ด้านบนครับ

แหล่งข้อมูล
Windows Experience Blog
Windows IT Pro

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.