วิธีดูวันที่ที่ทำการติดตั้ง Windows

0

ในช่วงพักรับประทานอาหารว่างของการสัมมนาประจำปี มีการพูดคุยกันเรื่องปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สมมุติว่าชื่อ A กับ B นะครับ โดย A บอก(บ่น)ว่า Windows เสียค่อนข้างบ่อยมาก ส่วน B บอก(คุยทับ)ว่าใช้ Windows มานานเป็นปีแล้วไม่เคยเสียเลย A ไม่เชื่อก็เลยขอดูหลักฐาน แต่ B ก็ไม่ทราบจะเอาอะไรไปยืนยันจึงมาถามผม (ซะงั้น) ผมจึงบอก B ว่าให้เอาวันที่ที่ติดตั้ง Windows เป็นหลักฐาน ซึ่งดูได้โดยตามวิธีการด้านล่าง

ถ้าหากต้องการดูวันที่ที่ทำการติดตั้ง (Install Date) หรือ อัพเกรด (Upgrade) Windows คุณสามารถทำได้หลายวิธีการด้วยกัน ดังนี้ครับ

>> บทความนี้ใช้ Windows 8.1 เป็นระบบอ้างอิง แต่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับ Windows 7, 8, 8.1 และ 10

วิธีที่ 1 ใช้ Systeminfo.exe
Systeminfo.exe หรือ System Information เป็นเครื่องมือแบบบรรทัดคำสั่งสำหรับใช้แสดงรายละเอียดข้อมูลระบบทั้งด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ สามารถใช้แสดง Install Date ของ Windows ได้โดยรันคำสั่งที่หน้าคอมมานด์พร้อมท์* ดังนี้

systeminfo.exe | find “Original Install Date”

หมายเหตุ: ใช้ตัวใหญ่หรือตัวเล็กก็ได้ ส่วนนามสกุล “exe” ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับ

Systeminfo.exe จะแสดงวันที่และเวลาที่ทำการติดตั้ง Windows ในรูปแบบ เดือน / วันที่ / ปี ค.ศ., ชั่วโมง:นาที:วินาที ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1

วิธีที่ 2 ใช้ Windows Management Instrumentation Command-line (WMIC)
WMIC เป็นเครื่องมือแบบบรรทัดคำสั่งและสคริปต์สำหรับใช้จัดการระบบ Windows ผ่านทาง Windows Management Instrumentation (WMI) และยังใช้แสดง Uptime ของ Windows ได้เช่นกันโดยการรันคำสั่งที่หน้าคอมมานด์พร้อมท์* ดังนี้

wmic os get installdate

รูปที่ 2

WMIC จะแสดงวันที่และเวลาที่ทำการติดตั้ง Windows ในรูปแบบ ปี ค.ศ. เดือนวันที่ชั่วโมงนาทีวินาที ดังรูปที่ 2 โดย 20140520010703 หมายถึง ปี 2014 เดือนพฤษภาคม วันที่ 20 เวลา 01:07:03 น.

วิธีที่ 3 ใช้ Registry Editor
Registry Editor (regedit.exe) สามารถใช้แสดง Install Date ของ Windows ได้โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1. กดแป้นพิมพ์ลัด Windows + R จากนั้นพิมพ์ regedit ในช่อง Open เสร็จแล้วคลิก OK หรือกดปุ่ม Enter (คลิก Yes บนหน้า User Account Control (ถ้ามี))

2. บนหน้าต่าง Registry Editor ให้ท่องไปที่

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion

3. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายให้คลิกเลือก CurrentVersion จากนั้นในบานหน้าต่างด้านขวาให้เลือก InstallDate ซึ่งเป็นรีจีสทรี่ย์คีย์ที่เก็บข้อมูลวันที่ที่ทำการติดตั้ง Windows ในหน่วยวินาทีนับจากวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1970 ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3

เนื่องจากค่าที่ได้การใช้ Registry Editor เป็นข้อมูลดิบ ดังนั้นคุณจะต้องนำค่าที่ได้ไปคำนวณหาวัน-เดือน-ปีที่ทำการติดตั้ง Windows เองด้วยสูตรด้านล่าง

[สูตร 1] InstallDate / (365x24x60x60) = จำนวนปีนับจาก วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1970 [หน่วยเป็นปี]

ถ้าต้องการหาจำนวนวันที่ทำการติดตั้ง Windows นับวันที่ 1 มกราคม ของปี ค.ศ. ที่ติดตั้ง ใช้สูตร

[สูตร 2] เศษของปีจาก [สูตร 1] x 365 – n = หน่วยเป็นวัน

เมื่อ n คือจำนวนปีทีมี 366 วัน นับจากปี 1970 ถึงปี ค.ศ. ที่ติดตั้ง

ถ้าต้องการหาวันที่ทำการติดตั้ง Windows นับวันที่ 1 มกราคม ของปี ค.ศ. ที่ติดตั้ง ใช้สูตร

[สูตร 3] จำนวนวันจาก [สูตร 2] – จำนวนวันนับจากวันที่ 1 มกราคม ของปี ค.ศ. ที่ติดตั้ง = หน่วยเป็นวัน

[สูตร 4] แปลงจำนวนวันจาก [สูตร 3] เป็น วัน-เดือน-ปี ค.ศ.

สรุป
การดูวันที่ที่ Windows ถูกติดตั้งหรืออัพเกรดสามารถทำได้โดยใช้ systeminfo.exe, WMIC หรือ Registry Editor ตามวิธีที่แสดงไว้ด้านบน โดยส่วนตัวผมขอแนะนำให้ใช้วิธีที่ 1 แต่คุณสามารถเลือกใช้วิธีการใดก็ได้ตามอัธยาศัยครับ

ป.ล. สำหรับวิธีที่ 3 คือ ใช้ Registry Editor นั้นผมนำมาแสดงไว้เพียงเพื่อให้ทราบว่าสามารถทำได้ แต่ด้วยขั้นตอนที่ยุ่งยากจึงไม่แนะนำให้ใช้วิธีนี้ครับ

*วิธีการเปิดคอมมานด์พร้อมท์:

  • Windows 8, 8.1 หรือ 10: บนหน้าเดสก์ท็อปให้คลิกขวาบนปุ่ม Start หรือกดปุ่ม Windows + X จากนั้นคลิก Command Prompt
  • Windows 7: คลิกปุ่ม Start ป้อน cmd ในช่อง Search programs and files จากนั้นคลิก CMD ที่แสดงอยู่ภายใต้ Programs (1)

ข้อมูลอ้างอิง
Askvg.com

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.