วิธีแก้ไขข้อผิดพลาด Code 80244109 เมื่ออัพเดต Windows ผ่าน WSUS Server

0

บทความนี้ผมมีวิธีแก้ปัญหาการอัพเดต Windows Server 2008 R2 ผ่านทาง WSUS Server แล้วการทำงานความล้มเหลวโดยได้รับข้อความแสดงผิดพลาด Code 80244109 มาแบ่งปันครับ

สำหรับปัญหาดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเมื่อผมพยายามทำการอัพเดต Windows Server 2008 R2 ผ่านทาง WSUS Server ซึ่งติดตั้งบน Windows Server 2012 R2 แต่การทำงานล้มเหลวโดยได้รับข้อความแสดงผิดพลาดดังนี้

Windows could not search for new updates
An error occured while checking for new updates for your computer.

Error(s) found:
Code 80244109 Windows Update encounter an un known error.

รูปที่ 1: Windows Server 2008 R2 – Windows Update Error(s) found: Code 80244109

สาเหตุของข้อผิดพลาด Error(s) found: Code 80244109
สาเหตุที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด Error(s) found: Code 80244109 เมื่อพยายามทำการอัพเดต Windows Server 2008 R2 หรือเวอร์ชันอื่น เกิดจากเครื่องลูกข่ายติดต่อกับ WSUS Server (ติดตั้งบน Windows Server 2012 R2) ไม่ได้เนื่องจากตั้งค่าพอร์ตสำหรับใช้สื่อสารไม่ถูกต้อง

วิธีการแก้ไข Error(s) found: Code 80244109
วิธีการแก้ปัญหาเกิดข้อผิดพลาด Code 80244109 ตามรายละเอียดด้านบน ทำได้โดยการแก้ไขการตั้งค่าพอร์ตให้ถูกต้อง โดย WSUS Server ที่ติดตั้งบน Windows Server 2012 R2 จะใช้พอร์ตหมายเลข 8530 เป็นค่าเริ่มต้น

การตั้งค่าพอร์ตของ WSUS Server ทำได้ในหัวข้อ Specify intranet Microsoft update service location (รูปที่ 2) โดยใช้โปรแกรม Group Policy Editor

ตัวอย่างการตั้งค่า:
Set the intranet update service for detecting updates: http://192.168.10.100:8530
Set the intranet statistics server: http://192.168.10.100:8530

วิธีการตั้งค่าอ่านได้ที่ การตั้งค่า Windows 10 ให้อัพเดตผ่านทาง WSUS Server

รูปที่ 2: Specify intranet Microsoft update service location

หลังจากทำการแก้ไขการตั้งค่าพอร์ตเส้นแล้ว จากนั้นเมื่อทำการตรวจสอบอัพเดตด้วย Windows Update จะได้ผลการทำงานดังรูปด้านล่าง

รูปที่ 3: Windows Update (Windows Server 2008 R2)

สรุป
สำหรับผู้ใช้ Windows ในองค์กรที่ใช้การอัพเดตระบบผ่านทาง WSUS Server ที่ติดตั้งบน Windows Server 2012 R2 และประสบปัญหาเกิดข้อผิดพลาด Code 80244109 เมื่อสั่งอัพเดตเครื่องลูกข่ายสามารถแก้ไขได้โดยการติดตั้งค่าพอร์ตให้ตรงกับที่ WSUS Server ทำงาน

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.