วิธีเปิด Automatic Updates บน Windows Server 2012 R2

0

บทความนี้ผมมีวิธีการเปิดและการตั้งค่า Automatic Updates บน Windows Server 2012 R2 เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์สามารถทำการตรวจสอบและดาวน์โหลดอัพเดตจากบริการ Windows Update ของไมโครซอฟท์บนอินเทอร์เน็ตมาฝากครับ

เรื่องที่นำมาฝากวันนี้ เป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณทำการติดตั้ง Windows Server 2012 R2 แล้วเสร็จ จากนั้นถ้าหากคุณพยายามทำการอัพเดตโดยทำการสั่ง Check for updates จากหน้า Windows Update ในแผงควบคุม (Control Panel) เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำการตรวจสอบอัพเดตจากบริการ Windows Update ของไมโครซอฟท์บนอินเทอร์เน็ตแต่การทำงานจะล้มเหลวโดยคุณจะได้รับข้อความแสดงผิดพลาดดังนี้ (ดูรูปที่ 1 ประกอบ)

Turn on automatic updating
Updates are not being install automatically
Turn on automatic updating to help improve the security and performance of your PC and allow standard users to install updates on this PC.

สำหรับวิธีการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดด้านบนนี้ทำได้โดยการเปิด Automatic Updates ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กรณีด้วยกัน คือ อัพเดต Windows Server 2012 R2 โดยอัตโนมัติ และ อัพเดต Windows Server 2012 R2 เอง

กรณีที่ 1 ทำการอัพเดต Windows Server 2012 R2 โดยอัตโนมัติ
1. คลิกขวาบน Start หรือกด Windows + X จากนั้นเลือก Control Panel
2. บนหน้า Control Panel (เลือกมุมมองแบบ Small icons) ให้คลิก Windows Update
3. บนหน้า Windows Update ดังรูปที่ 1 ให้คลิก Turn on automatic updates

การตั้งค่าตามกรณีที่ 1 นี้ Windows Server 2012 R2 จะทำการตรวจสอบอัพเดต ดาวน์โหลดและติดตั้งอัพเดต (ถ้ามี) โดยอัตโนมัติในช่วงเวลา Automatic Maintenance ซึ่งโดยเริ่มต้นคือเวลา 02:00 น. ของทุกวัน

รูปที่ 1

กรณีที่ 2 ทำการอัพเดต Windows Server 2012 R2 เอง
1. คลิกขวาบน Start หรือกด Windows + X จากนั้นเลือก Control Panel
2. บนหน้า Control Panel (เลือกมุมมองแบบ Small icons) ให้คลิก Windows Update
3. บนหน้า Windows Update ดังรูปที่ 1 ให้คลิก Let me choose my settings
4. บนหน้า Change setting ในหัวข้อ Important updates ให้คลิก Please select an options จากนั้นเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมกับคุณที่สุด เสร็จแล้วคลิก OK

ตัวเลือกการตั้งค่า Automatic Updates มี 4 แบบดังนี้

แบบที่ 1: “Install updates automatically (recommended)” ตั้งค่า Automatic Updates ให้ทำการตรวจสอบอัพเดตและดาวน์โหลดและติดตั้งอัพเดต (ถ้ามี) โดยอัตโนมัติ

แบบที่ 2: “Download updates but let me choose whether to install them” ตั้งค่า Automatic Updates ให้ทำการตรวจสอบอัพเดตและดาวน์โหลดอัพเดต (ถ้ามี) โดยอัตโนมัติ และแจ้งให้คุณเป็นคนเลือกว่าจะทำการติดตั้งอัพเดตหรือไม่

แบบที่ 3: “Check for updates but let me choose whether to download and install them” ตั้งค่า Automatic Updates ให้ทำการตรวจสอบอัพเดตโดยอัตโนมัติแต่ให้คุณเป็นคนเลือกทำการดาวน์โหลดและติดตั้งอัพเดตด้วยตนเอง

แบบที่ 4: “Never check for updates (not recommended)” ตั้งค่า Automatic Updates ไม่ให้ทำการตรวจสอบอัพเดต โดยคุณจะเป็นคนตรวจสอบอัพเดต ดาวน์โหลด และติดตั้งอัพเดตด้วยตนเอง

ในบทความนี่ผมเลือกแบบที่ 3 คือ ทำการดาวน์โหลดและติดตั้งอัพเดตด้วยตนเอง

รูปที่ 2

หลังจากทำการตั้งค่า Automatic Updates แล้วเสร็จ คุณสามารถทำการอัพเดตใหม่อีกครั้งโดยคลิก Check for updates (รูปที่ 3) บนหน้า Windows Update แล้วรอจนการทำงานแล้วเสร็จ

รูปที่ 3

กรณีที่มีอัพเดตใหม่ จะได้หน้า Windows Update ลักษณะดังรูปที่ 4 บนหน้านี้คุณสามารถสั่งติดตั้งอัพเดตทั้งหมด (ไม่รวม Optional updates) ได้โดยคลิก Install updates หรือคลิกบน important updates are available จากนั้นเลือกอัพเดตที่ต้องการแล้วคลิก Install

รูปที่ 4

เมื่อ Automatic Updates ทำการติดตั้งอัพเดตแล้วเสร็จมันจะแจ้งให้คุณทำการเริ่มต้นระบบดังรูปที่ 5 เพื่อให้การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ขั้นตอนนี้ให้คุณคลิก Restart now

รูปที่ 5

วิธีการเปิด Automatic Updates บน Windows Server 2012 R2 คงมีขั้นตอนเพียงเท่านี้ ทั้งนี้ผมแนะนำให้ทำการตรวจสอบและติดตั้งอัพเดตอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์มีความปลอดภัยและทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับ

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.