มีอะไรใหม่ใน Command Prompt ใน Windows 10

0

คอมมานด์พร้อมท์ (Command Prompt) ใน Windows 10 ได้รับการปรับปรุงการทำงานเพิ่มคุณสมบัติใหม่หลายอย่างที่ทำให้การทำงานได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น บทความนี้ผมจึงรวบรวมรายละเอียดความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นมาฝากผู้อ่านทุกท่านครับ

คุณสมบัติใหม่ใน Command Prompt ใน Windows 10
คอมมานด์พร้อมท์ ใน Windows 10 มีลักษณะรูปร่างหน้าตาภายนอกดังรูปที่ 1 ซึ่งไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจาก Windows 8.1 หรือเก่ากว่าอย่างสังเกตได้ แต่ความลับของมันซ่อนอยู่ในการตั้งค่าซึ่งมีคุณสมบัติใหม่ดังนี้

รูปที่ 1

การตั้งค่า Command Prompt ใน Windows 10
การตั้งค่าคอมมานด์พร้อมท์ใน Windows 10 ทำได้โดยคลิกขวาบนแถบชื่อของหน้าต่างคอมมานด์พร้อมท์จากนั้นคลิก Properties จะได้หน้าต่าง “Command Prompt” Properties ดังรูปที่ 3 อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าคุณสมบัติใหม่บางอย่างจะต้องใช้โปรแกรม Registry Editor (regedit.exe) วิธีหลังนี้เหมาะสำหรับผู้ใช้ขั้นสูงนะครับ

รูปที่ 2

Text Selection
ด้านการเลือกข้อความมีการตั้งค่าใหม่ 2 หัวข้อ คือ

Enable line wrapping selection
คอมมานด์พร้อมท์ใน Windows 10 จะทำการขึ้นบรรทัดใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อทำการปรับขนาดหน้าต่างแบบเดียวกับในโปรแกรมแก้ไขข้อความอื่นๆ ความสามารถใหม่นี้ทำให้คุณไม่ต้องทำการแก้ไขข้อความเองเมื่อคัดลอกข้อความจากคอมมานด์พร้อมท์ไปโปรแกรมอื่น

Extended text selection keys
ไม่ชัดเจนว่าการตั้งค่านี้ส่งผลต่อการทำงานอย่างไร แต่ข้อมูลจากเว็บไซต์ไมโครซอฟท์ระบุว่าเป็นการเปิดใช้ชุดเต็มของแป้นการเลือกแป้นพิมพ์

รูปที่ 3

Edit Options
ด้านการแก้ไขข้อความมีการตั้งค่าใหม่ 2 หัวข้อ คือ

Enable new Ctrl key shortcuts
คุณสมบัติใหม่ที่ผมคิดว่าสำคัญหรือโดดเด่นที่สุดของคอมมานด์พร้อมท์ใน Windows 10 คือการรองรับการใช้ปุ่ม Ctrl ซึ่งทำให้เราสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัด (Keyboard shortcut) ที่คุ้นเคยเช่น Ctrl+A เลือกข้อความทั้งหมด Ctrl+C คัดลอกข้อความที่เลือกเก็บในคลิปบอร์ด และ Ctrl+V เพื่อวางข้อความ และ ฯลฯ รายละเอียดจะนำมาฝากในโอกาสต่อไปครับ อ่านวิธีใช้แป้นพิมพ์ลัดคอมมานด์พร้อมท์ใน Windows 10

Filter clipboard contents on paste
เมื่อคุณทำการวางข้อความจากคลิปบอร์ดลงใน คอมมานด์พร้อมท์ใน Windows 10 แท็บจะถูกลบออกและเครื่องหมายคำพูดจะถูกแปลงเป็นแบบธรรมดาโดยอัตโนมัติ

Opacity
Windows 10 ให้คุณปรับความทึบแสง (Opacity) ของหน้าต่างคอมมานด์พร้อมท์ได้ตั้งแต่ 100% (ค่าเริ่มต้น) ถึง 30%

การตั้งค่าความทึบแสงทำได้โดยการคลิกแท็บ Colors บนหน้าต่าง “Command Prompt” Properties จากนั้นให้ปรับตัวเลื่อน Opacity ตามความต้องการ เสร็จแล้วคลิก OK

รูปที่ 4

การตั้งค่าผ่านทาง Registry Editor
การตั้งค่าคุณสมบัติใหม่บางอย่างในคอมมานด์พร้อมท์ใน Windows 10 จะต้องใช้โปรแกรม Registry Editor (regedit.exe)

Wrap text output on resize
ใน Windows 10 เมื่อคุณทำการปรับขนาดหน้าต่างคอมมานด์พร้อมท์ระบบจะทำการปรับขนาดข้อความให้เหมาะสมกับความกว่างของหน้าต่างโดยอัตโนมัติ

ตั้งค่าด้วยรีจีสทรี่คีย์ LineWrap ใน HKEY_CURRENT_USER\Console

Trim leading zeros on selection
เป็นการตั้งค่าให้ไม่สนใจเลข 0 เมื่อดับเบิลคลิกข้อความที่เลือก ถ้าไม่ได้ขึ้นต้นด้วย 0x หรือ 0n
ตั้งค่าด้วยรีจีสทรี่คีย์ TrimLeadingZeros ใน HKEY_CURRENT_USER\Console

ทั้งหมดนี้คือคุณสมบัติใหม่ในคอมมานด์พร้อมท์ใน Windows 10 และวิธีการเปิดใช้งาน ที่น่าจะช่วยให้คุณทำงานด้วยคอมมานด์พร้อมท์ได้สะดวกรวดเร็วขึ้นมากครับ

ข้อมูลอ้างอิง
Microsoft

ประวัติการปรับปรุง

  • 10 กรกฏาคม 2559 – แก้ไขตัวสะกดและคำผิด
  • 10 เมษายน 2559 – เผยแพร่ครั้งแรก
Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.