วิธีเปลี่ยนภาษาเมนู Windows 10 เป็นภาษาไทย

0

ถ้าเราทำการติดตั้ง Windows 10 โดยเลือก Language to install: English ทำให้ภาษาที่แสดงบนเมนูและระบบอินเทอร์เฟชต่างๆ เช่น Settings, Action Center, เมนู Windows + X และ ฯลฯ เป็นภาษาอังกฤษ แต่เราสามารถทำการเปลี่ยนให้ไทยภาษาที่แสดงบนเมนูและระบบอินเทอร์เฟชต่างๆ เป็นภาษาไทยได้โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

หมายเหตุ: ถ้าหากคุณยังไม่ได้ติดตั้งภาษาไทยให้ดำเนินการตามขั้นตอนในเรื่อง วิธีเพิ่มภาษาไทยใน Windows 10

บทความนี้อ้างอิง Windows 10 Version 1511 (November Update)

1. คลิก Start หรือกดปุ่ม Windows บนแป้นพิมพ์ จากนั้นคลิก Settings หรือคลิก Notification แล้วลิก All settings

รูปที่ 1: Settings

2. บนหน้า Settings คลิก Time & language

รูปที่ 2: Time & language

3. บนหน้า Time & Language ในคอลัมน์ด้านซ้ายมือให้เลือก Region & language จากนั้นในคอลัมน์ด้านขวามือภายใต้หัวข้อ Languages ให้คลิก Thai แล้วทำตามกรณีที่ 1 หรือ 2 ตามสถานการณ์

กรณีที่ 1: ถ้าคุณเห็นคำว่า Language pack installed แสดงว่าเครื่องคุณได้รับการติดตั้งชุดภาษาไทยและพร้อมใช้งานแล้ว ให้คุณคลิก Set as default เพื่อตั้ง Windows 10 ให้แสดงภาษาไทยเป็นภาษาเริ่มต้น ซึ่งจะได้ Settings ดังรูปที่ 4 แล้วข้ามไปทำขั้นตอนที่ 4

รูปที่ 3: Time & language

รูปที่ 4: Time & language

กรณีที่ 2: แต่ถ้าคุณเห็นคำว่า “Language pack available” ให้คุณคลิก Options จากนั้นบนหน้า Language Options รูปที่ 6 ให้คุณคลิก Download หลังจากดาวน์โหลดแล้วเสร็จให้คลิกไอคอนลูกศรเพื่อกลับไปยังหน้า Time & Language จากนั้นกลับไปทำตามกรณีที่ 1:

รูปที่ 5: Time & language

รูปที่ 6: Language options

รูปที่ 7: Language pack installed

4. ทำการลงออกจากระบบ-แล้วลงชื่อระบบใหม่อีกครั้ง Windows 10 จะแสดงชาร์ม ไทล์ และองค์ประกอบต่างๆ เป็นภาษาไทยดังภาพที่ 6-10

รูปที่ 8: Start

รูปที่ 9: การตั้งค่า

รูปที่ 10: Cortana

รูปที่ 11: เมนู Windows + X

รูปที่ 12: ศูนย์ปฏิบัติการ

สำหรับวิธีการเปลี่ยนการแสดงภาษาเมนู Windows 10 จากภาษาไทยกลับไปเป็นภาษาอังกฤษมีขั้นตอนคล้ายกัน

1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก การตั้งค่า

2. บนหน้า เวลาและภาษา ในคอลัมน์ด้านซ้ายมือให้เลือก ภูมิภาคและภาษา จากนั้นในคอลัมน์ด้านขวามือภายใต้หัวข้อ Languages ให้คลิก English จากนั้นให้ดำเนินการตาม ทาองเลือกดังนี้

รูปที่ 13: English (United State)

 

รูปที่ 14: English (United State)

สำหรับผู้ใช้ Windows 8.1 อ่านได้ที่ วิธีแสดงเมนูภาษาไทยบน Windows 8.1

ข้อมูลอ้างอิง
Microsoft

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.