ตั้ง Office 2016 ไม่ให้แสดง Start screen

0

โดยทั่วไปแล้วเมื่อคุณเปิดโปรแกรม Office 2016 อย่างเช่น Word 2016 (รวมถึง 2013) โปรแกรมจะแสดงหน้า Start screen (รูปที่ 1) เพื่อช่วยเหลือคุณในการสร้างไฟล์เอกสารใหม่จากแม่แบบสำเร็จรูป หรือเปิดไฟล์ที่ทำงานล่าสุด ถ้าคุณไม่ชอบพฤติกรรมการทำงานแบบนี้คุณสามารถปิดได้เองตามขึ้นตอนดังนี้

เนื่องจาก Office 2016 และ 2013 นั้นตั้งให้โปรแกรมเปิดหน้า Start screen โดยเริ่มต้น ซึ่งมีลักษณะดังรูปที่ 1 ด้านล่าง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถตั้ง Office 2016 และ 2013 ไม่ให้แสดง Start screen ด้วยขั้นตอนดังนี้

รูปที่ 1: Start screen (Word 2016)

หมายเหตุ: บทความนี้ผมอ้างอิงโปรแกรม Word 2016 แต่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับโปรแกรมอื่น รวมถึงโปรแกรมใน Office 2013 ครับ

1. บนหน้าต่างโปรแกรม Office 2016 เช่น Word 2016 คลิกเมนู File แล้วคลิก Options

รูปที่ 2: Options (Word 2016)

2. บนหน้า Word options ให้คลิกหัวข้อ General ในคอลัมน์ด้านซ้าย ด้านขวามือภายใต้หัวข้อ Start up options ให้ลบการเลือก Show the Start screen when this application starts: เสร็จแล้วคลิก Ok

รูปที่ 3: Word Options (Word 2016)

ผลการทำงาน
หลังจากตั้ง Office 2016 ไม่ให้แสดง Start screen เมื่อคุณเปิดโปรแกรมมันจะเข้าสูงหน้าต่างหลักในทันทีดังรูปที่ 4

รูปที่ 4: Word 2016

สรุป
ถ้าคุณไม่ต้องการให้ Office 2016 (หรือ Office 20123) แสดงหน้า Start screen เมื่อเปิดโปรแกรม คุณสามารถปิดการทำงานได้ตามวิธีการด้านบนครับ

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.