ตั้งค่า Windows 10 ไม่ให้แสดงโปรแกรมที่ใช้งานบ่อยและไฟล์ที่เปิดใช้งานล่าสุด

0

ใน Windows 10 นั้นจะทำการเปิดใช้ Show most used apps และ Show recently opened items in Jump Lists on Start or the taskbar โดยเริ่มต้น (Default) เพื่อช่วยให้เราเข้าถึงแอปหรือโปรแกรมที่เปิดใช้บ่อยและไอเท็มหรือไฟล์ที่ถูกเปิดล่าสุดได้อย่างรวดเร็ว
โดยแอปและโปรแกรมที่เปิดใช้บ่อยจะถูกแสดงภายใต้ Most used (Jump Lists) บนหน้า Start รวมถึงในหน้าไดอะล็อก Run (การเปิดไดอะล็อก Run  ทำได้โดยการกด Windows + R)

รูปที่ 1

รูปที่ 2

สำหรับไอเท็มหรือไฟล์ที่ถูกเปิดล่าสุด เช่น ไฟล์ โฟลเดอร์ หรือ เว็บไซต์ นั้น จะถูกแสดงในจุดต่างๆ ดังนี้

  • ไอเท็มหรือไฟล์ที่ถูกเปิดล่าสุดจะแสดงอยู่ใน File Explorer โดยโฟลเดอร์จะแสดงอยู่ภายใต้ Quick Access และ Frequent folders ของ Quick Access ส่วนไฟล์จะแสดงอยู่ใน Recent files ของ Quick Access

รูปที่ 3

  • โฟลเดอร์ที่ถูกเปิดล่าสุดจะแสดงอยู่ใน Frequent folders ในเมนู File ของ File Explorer

รูปที่ 4

  • แสดงอยู่ภายใต้ Recent (บางโปรแกรมเรียกว่า Frequent) เมื่อคลิกขวาบนโปรแกรมที่อยู่แถบงาน ตัวอย่างเช่น เมื่อคลิกขวาบน File Explorer จะได้ Jump Lists ลักษณะดังรูปที่ 5

รูปที่ 5

ปิด Windows 10 ไม่ให้แสดงโปรแกรมที่ใช้งานบ่อยและไอเท็มที่เปิดใช้งานล่าสุด

ฟังก์ชันการแสดงแอปหรือโปรแกรมที่เปิดใช้บ่อยและไอเท็มหรือไฟล์ที่ถูกเปิดล่าสุดนี้มีทั้งด้านที่เป็นประโยชน์ คือ ช่วยให้เราเข้าถึงโปรแกรมที่เปิดใช้บ่อยและไอเท็มที่เปิดล่าสุดได้อย่างรวดเร็ว แต่ในขณะเดียวกันอาจทำให้ไม่มีความเป็นส่วนตัว ดังนั้น ถ้าคุณไม่สบายใจหรือกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัว คุณสามารถปิดการทำงานดังกล่าวนี้ได้จากหน้า Personalization ใน Settings

การตั้งค่า Windows 10 ไม่ให้แสดงแอปหรือโปรแกรมที่เปิดล่าสุดและแสดงไอเท็มหรือไฟล์ที่ถูกเปิดล่าสุด ทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ ครับ

บทความนี้ใช้ Windows 10 Version 1511 เป็นระบบอ้างอิงครับ แต่วิธีการในบทความนี้สามารถใช้งานได้บน Windows 10 เวอร์ชัน 1511, 1607, 1703, 1709 และ 1803

1. คลิกปุ่มเริ่ม (Start) แล้วคลิก Settings

รูปที่ 6

2. บนหน้า Settings คลิก Personalization

รูปที่ 7

3. บนหน้า PERSONALIZATION ในด้านซ้ายมือให้เลือก Start จากนั้นในด้านขวามือภายใต้หัวข้อ Show most used apps และ Show recently opened items in Jump Lists on Start or the taskbar ให้เลื่อนการตั้งค่าเป็น Off (ค่าเริ่มต้น = On) เสร็จแล้วปิดหน้า Settings

รูปที่ 8

ผลการทำงาน

หลังจากคุณทำการปิด Show most used apps และ Show recently opened items in Jump Lists on Start or the taskbar แล้ว Windows 10 จะไม่แสดงโปรแกรมที่เปิดใช้บ่อยและไอเท็มที่ถูกเปิดล่าสุดอีกต่อไปครับ

วิดีโอการแสดง Most used apps และ Recently opened files บน Windows 10

วิดีโอสาธิตขั้นตอนการปิดการแสดง Most used apps และ Recently opened files บน Windows 10 (เวอร์ชัน 1803)

หมายเหตุ: หากต้องการให้ Windows 10 กลับมาแสดงโปรแกรมที่เปิดใช้บ่อยและไอเท็มที่ถูกเปิดล่าสุดในขั้นตอนที่ 3 ให้ตั้งค่าเป็น On

ประวัติการปรับปรุงบทความ
24 กันยายน 2561: แก้ไขคำผิด, เพิ่มคลิปวิดีโอ
9 พฤษภาคม 25ถต: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.