ไมโครซอฟท์ออก Windows Server 2016 Technical Preview 5

0

วันที่ 27 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ไมโครซอฟท์เปิดให้ทดสอบ Windows Server 2016 Technical Preview 5 โดยเวอร์ชันตัวอย่างตัวที่ 5 ของ Windows Server เวอร์ชันถัดไปนี้ยกระดับการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการโจมตีในโลกไซเบอร์ที่มีความซับซ้อนโดยใช้การควบคุมการเข้าถึงสิทธิพิเศษ (Control Privileged Access) Shielded Virtual Machine (VM) และการปกป้องเซิร์ฟเวอร์จากภัยคุกคามสมัยใหม่ IT Pro ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ด้านล่างครับ

มีอะไรใหม่ใน Windows Server 2016 Technical Preview 5
ข้อมูลอย่างเป็นทางการจากเว็บไซต์ไมโครซอฟท์ระบุว่า Technical Preview 5 มีคุณสมบัติใหม่และการปรับปรุงการทำงานในแต่ละด้านดังนี้

General
Technical Preview 5 ได้ปรับปรุง Win32 Time และบริการ Hyper-V Time Synchronization ทำให้เวลามีความเที่ยงตรงมากขึ้นที่ระดับ 1/1000 วินาที ส่งผลให้เป็นประโยชน์อย่างมากกับทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) ทำให้ Windows Server สามารถให้บริการโฮสต์ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบใหม่ของ UTC ที่จะบังคับใช้ในอนาคต

Hyper-V
Windows Containers: Technical Preview 5 ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ปรับปรุง Network Management ให้ง่ายขึ้น และเพิ่มการรองรับ Windows Container บน Windows 10

Nano Server
ใน Technical Preview 5 นี้ ได้ปรับปรุง Nano Server โดยเพิ่มโมดูลสำหรับสร้างอิมเมจ Nano Server ซึ่งแยกฟังก์ชันการทำงานของโฮสต์ทางกายภาพและคอมพิวเตอร์เสมือนออกจากกันมากขึ้น สามารถรองรับรุ่นของ Windows Server มากขึ้น ปรับปรุง Recovery Console โดยแยกกฏไฟร์วอลล์ขาเข้าและขาออกจากกัน และเพิ่มความสามารถในการซ่อมแซมการตั้งค่า WinRM

Remote Desktop Services
ใน Technical Preview 5 เมื่อใช้งาน RDS แบบพร้อมใช้งานสูง จะทำให้สามารถยกระดับ Azure SQL Database สำหรับ RD Connection Brokers เป็นโหมดพร้อมใช้งานสูงได้

Identity and Access
Identity ใน Technical Preview 5 มีคุณสมบัติใหม่ที่เพิ่มความสามารถให้องค์กรในการรักษาความปลอดภัยให้กับสภาพแวดล้อม Active Directory (AD) และช่วยเหลือการไมเกรทไปสู่การใช้งานแบบ Cloud-only และแบบ Hybrid ซึ่งบางแอปพลิเคชันและบริการทำงานบนโฮสต์บนคลาวด์ และบางแอปพลิเคชันและบริการทำงานบนโฮสต์ในองค์กร

Active Directory Certificate Services (AD CS)
AD CS เพิ่มการรองรับการยืนยันกุญแจ (Key Attestation) TPM ทำให้สามารถใช้ Smart Card KSP ในการยืนยันกุญแจได้ สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกโดเมน สามารถใช้ NDES ลงทะเบียนเพื่อรับใบรับรองซึ่งสามารถใช้ยืนยันกุญแจลับใน TPM ได้

Web Application Proxy
ใน Technical Preview 5 ได้รับปรับปรุง Web Application Proxy ให้รองรับการ Publishing และ Preauthentication แอปพลิเคชันได้มากขึ้น และปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานของผู้ใช้

Active Directory Domain Services (AD DS)
เหมือน Technical Preview 4

Active Directory Federation Services (AD FS)
เหมือน Technical Preview 4

Management and Automation
Technical Preview 5 ได้เพิ่มความสามารถในการรัน PowerShell.exe แบบโลคอลบน Nano Server (ก่อนหน้านี้รันแบบรีโมทได้อย่างเดียว) เพิ่ม cmdlet ของ Local Users แบบ Groups แบบใหม่เพื่อแทนที่ GUI รองรับการดีบัก PowerShell และเพิ่มการรองรับบันทึกและถอดความระบบรักษาคววามปลอดภัยและ JEA สำหรับ Nano Server

Networking
TP5 มีการปรับปรุงเครือข่าย 3 ด้านหลักดังนี้

 • สามารถ mirror และ route ทราฟิกไปยังแอพไพลแอนช์เสมือนตัวใหม่หรือตัวที่มีอยู่แล้วได้ และเมื่อทำงานร่วมกันกับไฟร์วอลล์แบบกระจาย (Distributed Firewall) และกลุ่มการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Network Security) จะทำให้สามารถแยกเครือข่ายได้แบบไดนามิก และรักษาความปลอดภัยให้ภาระงานในลักษณะคล้ายกับ Azure
 • สามารถใช้งานและจัดการสแต็ก Software-Defined Networking (SDN) ทั้งระบบด้วย System Center Virtual Machine Manager (SCVMM)
 • สามารถใช้ Docker เพื่อจัดการเครื่อข่าย Windows Server Container และนโยบาย SDN ที่เกี่ยวข้องทั้งกับคอมพิวเตอร์เสมือและ Container

Security
Windows Server 2016 Technical Preview มีคุณสมบัติ Just Enough Administration ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยที่ทำให้การบริหารงานที่ได้รับมอบหมายสำหรับทุกสิ่งซึ่งสามารถจัดการได้ด้วย Windows PowerShell โดยใน Technical Preview 5 เพิ่มการรองรับการรันภายใต้ Network Identity การเชื่อมต่อผ่าน PowerShell Direct การทำสำเนาไฟล์ ไป/จาก JEA อย่างปลอดภัย และการตั้งค่าให้ PowerShell ทำการเปิดใช้ในบริบทของ JEA โดยเริ่มต้น

Shielded Virtual Machines
Technical Preview 5 เพิ่มคุณสมบัติใหม่ใน Shielded VM ดังนี้

 • โหมด “Encryption Supported” ใหม่ซึ่งให้ตัวเลือกในการปกป้องมากขึ้นกว่า VM ธรรมดา แต่โหมดที่ต่ำกว่า “Shielded” ยังคงรองรับ vTPM การเข้ารหัสดิสก์ การเข้ารหัสทราฟิก Live Migration และคุณสมบัติอื่นๆ รวมถึง Direct Fabric Administration Conveniences อย่างเช่น VM console connections และ Powershell Direct
 • รองรับการแปลง VM Generation 2 ธรรมดา (non-shielded VM) ไปเป็น Shielded VM อย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการเข้ารหัสดิสก์อัตโนมัติ
 • Hyper-V Virtual Machine Manager สามารถดูโครงสร้าง (Fabric) ของ Shielded VM ที่ได้รับมอบหมายอำนาจให้รัน จัดเตรียมวิธีสำหรับผู้ดูแลโครงสร้างเพื่อเปิด Key Protector (KP) ของ Shielded VM และดูโครงสร้างที่ได้รับอนุญาตให้รัน
 • สามารถสวิทช์โหมดการยืนยัน (Attestation mode) บนโฮสต์ Guardian Service ที่กำลังรันได้ โดยสามารถทำการสวิทช์จากโหมดการยืนยันแบบ Active Directory-based ซึ่งง่ายกว่าแต่ปลอดภัยน้อยไปเป็นโหมดการยืนยันแบบ TPM-based ได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นระบบใหม่
 • เครื่องมือวินิจฉัยการทำงานบนพื้นฐาน Windows PowerShell แบบ End-to-end ซึ่งสามารถตรวจจับการตั้งค่าผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดได้ทั้งบนโฮสต์แบบ Guarded Hyper-V และ Guardian Service
 • สภาพแวดล้อมการกู้คืนซึ่งให้วิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างปลอดภัยและซ่อมแซม Shielded VM ภายในโครงสร้างที่รันตามปกติ ในขณะที่ให้การปกป้องในระดับเดียวกันกับ Shielded VM

Windows Defender
เหมือน Technical Preview 4

Storage
File and Storage Services: Technical Preview 5 ได้ปรับปรุง Storage ให้ใช้งานง่ายขึ้น จัดการได้มากขึ้น และ Storage Spaces Direct มีขนาดเล็กลง Health Service แบบใหม่ที่ปรับปรุงการตรวจสอบการทำงานแบบ day-to-day การทำงาน และการบำรุงรักษา Storage Spaces Direct อย่างต่อเนื่อง ปรับปรุง Storage Replica โดยการขยายคลัสเตอร์เพื่อรองรับ Asynchronous เพื่อให้การทำงานยืดหยุ่นมากขึ้น การบริหารงานที่ได้รับมอบหมาย และปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยการรองรับ Provisioned Storage ขนาดเบา

Failover Clustering: Technical Preview 5 เพิ่มเติม VM Node Fairness เพื่อทำโหลดบาลานซ์คอมพิวเตอร์เสมือนข้ามโหนดในคลัสเตอร์แบบไรร้อยต่อ VM Start Order แนะนำคุณสมบัติ Start order orchestration สำหรับคอมพิวเตอร์เสมือน (และทุกกลุ่ม) ในคลัสเตอร์ และ Simplified SMB Multi-channel และ Multi-NIC Cluster Networks เพื่อทำให้การติดตั้งเครือข่ายความเร็วสูงบน File Server แบบ Scale-out ได้เร็วขึ้น

ดาวน์โหลด Windows Server 2016 Technical Preview 5
IT Pro ที่ต้องการทดสอบ Windows Server 2016 Technical Preview 5 (Build 10586) สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ TechNet Evaluation Center ของไมโครซอฟท์ อย่าลืมเตรียมบัญชีไมโครซอฟท์ (Outlook หรือ Hotmail) สำหรับใช้ในการลงชื่อเพื่อเข้าระบบดาวน์โหลดด้วยนะครับ ซึ่งในเวอร์ชัน Technical Preview 5 มีให้ดาวน์โหลดในรูปแบบไฟล์อิมเมจไอเอสโอ (ISO image) สำหรับ Windows Server 2016 Technical Preview 5 และ VHD สำหรับ Nano Server ครับ

กรณีที่คุณดาวน์โหลดไฟล์อิมเมจไอเอสโอและต้องการใช้ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์จริง คุณจะต้องทำการ สร้างแฟลชไดรฟ์ USB สำหรับติดตั้ง Windows หรือเบิร์นลงแผ่นดีวีดีก่อน แต่ถ้าคุณต้องการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เสมือนคุณสามารถนำไปใช้ได้ทันทีครับ

ความต้องการระบบของ Windows Server 2016 Technical Preview
Windows Server Technical Preview มีความต้องการระบบฮาร์ดแวร์ขั้นต่ำดังนี้

โปรเซสเซอร์: 1.4 GHz 64-บิต

 • ทำงานได้กับชุดคำสั่ง x64
 • รองรับ NX และ DEP
 • รองรับ CMPXCHG16b, LAHF/SAHF และ PrefetchW
 • รองรับ Second Level Address Translation (EPT หรือ NPT)

หน่วยความจำ: หน่วยความจำอย่างน้อย 512 MB ECC
ฮาร์ดดิสก์: พื้นที่ฮาร์ดดิสก์อย่างต่ำ 32 GB

ความต้องการระบบอื่นๆ:

 • การ์ดเครือข่าย Gigabit 10/100/1000baseT
 • ไดรฟ์ DVD (ในกรณีต้องการติดตั้งระบบปฏิบัติการจากแผ่นดีวีดี)
 • จอภาพความละเอียด 1024×768 หรือสูงกว่า
 • แป้นพิมพ์, เม้าส์ และอินเทอร์เน็ต (ในกรณีที่คุณต้องการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต)

Product Key สำหรับ Windows Server 2016 Technical Preview 5
Windows Server 2016 Technical Preview 5 จะต้องป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนการติดตั้ง โดยคุณต้องใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับเวอร์ชันที่ต้องการติดตั้งดังนี้

Standard: MFY9F-XBN2F-TYFMP-CCV49-RMYVH
Datacenter: 6XBNX-4JQGW-QX6QG-74P76-72V67

Windows Server 2016 Standard vs Datacenter
Windows Server 2016 เวอร์ชัน Standard และ Datacenter มีคุณสมบัติแตกต่างกันดังนี้

Windows Server 2016 Standard

 • รองรับได้ 2 VM หรือ Hyper-V containers
 • Windows containers ไม่จำกัด
 • ตัวเลือกสำหรับการใช้งาน Nano Server สำหรับ “just enough OS”

Windows Server 2016 Datacenter

 • รองรับ 2 VM และ Hyper-V containers ไม่จำกัด
 • รองรับ Windows containers ไม่จำกัด
 • ตัวเลือกสำหรับการใช้งาน Nano Server สำหรับ “just enough OS”
 • รองรับ Shielded VM และ Host Guardian Service
 • มีคุณสมบัติ Storage รวมถึง Storage Spaces Direct และ Storage Replica
 • มีสแต็ก Networking ใหม่

ภาพหน้าจอ Windows Server 2016 Technical Preview 5
Windows Server 2016 Technical Preview 5 มีหมายเลข Version 1511 (OS Build 14300.1000) สำหรับการติดตั้งแบบ Desktop Experience ซึ่งเป็นโหมดที่มีระบบอินเทอร์เฟซแบบกราฟิกเต็มรูปแบบนั้นจะมีหน้าตาคล้ายกับ Windows 10 Insider Preview Build 14332 โดยรูปด้านล่างเป็นอินเทอร์เฟซ(บางส่วน) ของ Windows Server 2016 Technical Preview 5 ครับ

About Windows

Desktop

Start

Action Center

Tablet Mode

Settings

แหล่งอ้างอิง
What’s New in Windows Server 2016 Technical Preview 5
What’s new in Storage Spaces Direct Technical Preview 5
Microsoft simplifies hybrid management with new System Center 2016 Preview and Operations Management Suite

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.