วิธีแปลงไฟล์ Windows 10 ESD เป็น WIM ด้วย DISM

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

วันนี้ผมมีวิธีการแปลงไฟล์ Electronic Software Distribution (ESD) ของ Windows 10 ไปเป็น Windows Imaging Format (WIM) ด้วยโปรแกรม DISM.EXE มาฝากผู้อ่านทุกท่านครับ

เรื่องนี้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ คือว่า ผมต้องการไฟล์ Install.WIM เพื่อติดตั้ง Windows 10 บนฮาร์ดดิสก์เสมือน (Virtual Hard Disk) แต่เมื่อเปิด แฟลชไดรฟ์ติดตั้ง Windows 10 ที่สร้างด้วย Media creation tool ปรากฏว่าไม่มีไฟล์ Install.WIM โดยมีเพียงไฟล์ Install.ESD เท่านั้น ในสถานการณ์เช่นนี้ ผมมี 2 ตัวเลือก คือ ทำการดาวน์โหลด Windows 10 ในรูปแบบไฟล์อิมเมจ ISO หรือทำการแปลงไฟล์ ESD เป็น WIM ซึ่งผมเลือกวิธีการหลังเพราะคิดว่าน่าจะเป็นวิธีที่เร็วกว่า

การแปลงไฟล์ ESD เป็น WIM
มีโปรแกรมหลายตัวที่สามารถใช้แปลงไฟล์ ESD เป็น WIM ได้ แต่คุณไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดโปรแกรมให้เสียเวลาเพราะ Windows 10 มีโปรแกรมให้มาพร้อมแล้วนั้นคือโปรแกรม DISM.EXE

สำหรับการแปลงไฟล์ ESD เป็น WIM มีขั้นตอนดังนี้

1. ต่อแฟลชไดรฟ์ติดตั้ง Windows 10 เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ (ผมใช้ Windows 10) แล้วทำการคัดลออกไฟล์ Install.ESD ลงโฟลเดอร์บนฮาร์ดดิสก์ที่สะดวกต่อการใช้งาน เช่น D:\Win10

โดยไฟล์ Install.ESD จะเก็บอยูในโฟลเดอร์
[drive_letter]:\x64\sources
[drive_letter]:\x86\sources

เมื่อ:
drive_letter คือชื่อไดรฟ์ของแฟลชไดรฟ์ติดตั้ง Windows 10

2. เปิดคอมมานด์พร้อมด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ โดยคลิกขวาบนปุ่ม Start หรือกดปุ่ม Windows + X จากนั้นคลิก Command Prompt (Admin) แล้วคลิก Yes บนหน้า User Account Control (ถ้ามี)

3. ที่หน้าคอมมานด์พร้อมท์ให้รันสั่งด้านล่าง โดยในขั้นตอนนี้ ให้คุณจดหมายเลขดัชนี (Index) ของอิมเมจตัวที่ต้องการ โดยในตัวอย่างนี้คือ Index : 1 ซึ่งเป็นอิมเมจ Windows 10 Pro

DISM /Get-WimInfo /WimFile:D:\Win10\Install.ESD

เมื่อ:
D:\Win10\Install.ESD เป็นพาธของไฟล์ ESD การใช้งานจริงให้เปลี่ยนตามพาธบนเครื่องของคุณเอง

Get-WimInfo

3. ทีหน้าคอมมานด์พร้อมท์ให้รันสั่งด้านล่าง

DISM /Export-Image /SourceImageFile:D:\Win10\Install.ESD /SourceIndex:1 /DestinationImageFile:D:\Win10\Install.WIM /Compress:max /CheckIntegrity

เมื่อ:
D:\Win10\Install.ESD เป็นพาธของไฟล์ ESD การใช้งานจริงให้เปลี่ยนตามพาธบนเครื่องของคุณเอง
/SourceIndex:1 หมายเลขดัชนีของอิมเมจตัวที่ต้องการที่ได้จากขั้นตอนที่ 2
/DestinationImageFile:D:\Win10\Install.WIM เป็นพาธของไฟล์ WIM การใช้งานจริงให้เปลี่ยนตามพาธบนเครื่องของคุณเอง
/Compress:max กำหนดให้ทำการบีบอัดอิมเมจสูงสุดซึ่งไฟล์อิมเมจที่ได้จะมีขนาดเล็กแต่จะใช้เวลาทำงานนานกว่า หากคุณต้องการประหยัดเวลาให้กำหนดการบีบอัดแบบเร็วโดยใช้ /Compress:fast แต่ไฟล์ WIM ที่ได้จะมีขนาดใหญ่กว่า
/CheckIntegrity [ตัวเลือก] กำหนดให้ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของไฟล์อิมเมจ DISM จะหยุดทำงานทันทีถ้าไฟล์อิมเมจมีปัญหา

Export-Image

ผลการทำงาน
หลังจาก DISM ทำงานแล้วเสร็จจะได้ไฟล์ WIM (ตัวอย่างนี้ไฟล์ชื่อ Install.WIM) ซึ่งสามารถนำไปใช้ติดตั้ง Windows 10 บนฮาร์ดิสก์เสมือน หรือใช้งานอื่นๆ ตามความต้องการของคุณ

WIM files

รูปด้านบนเป็นไฟล์ WIM ที่ได้ที่ได้จากการทำงาน โดยไฟล์ Install.wim ใช้การบีบอัดอิมเมจสูงสุดจะมีขนาดเล็กที่สุด ไฟล์ Install1.wim ใช้การบีบอัดอิมเมจเร็ว และ Install2.wim ไม่ทำการบีบอัดอิมเมจจะมีขนาดใหญ่ที่สุด (ข้อสังเกต: ไฟล์ WIM ทั้ง 3 ไฟล์มีขนาดใหญ่กว่าไฟล์ ESD)

ข้อมูลอ้างอิง
อ่านคู่มือคำสั่ง DISM ได้จากเว็บไซต์ DISM Image Management Command-Line Options ครับ

ประวัติการปรับปรุง:
11 มิ.ย. 59: เพิ่มรูป “WIM files”
10 มิ.ย. 59: เผยแพร่ครั้งแรก

Share.

Comments are closed.