การแชร์ไฟล์และโฟลเดอร์บน Windows 10

0

ถึงแม้ว่าปัจจุบันเราสามารถแชร์ข้อมูลผ่านทางบริการเก็บข้อมูลบนคลาวด์ (Cloud Storage) อย่างเช่น OneDrive ของไมโครซอฟท์ หรือ Google Drive ของกูเกิล ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว แต่มันยังไม่สามารถแทนที่การแชร์โฟลเดอร์ (Folder Sharing) ได้อย่างสมบูรณ์ 100% โดยเฉพาะการใช้งานในสำนักงาน ดังนั้นวันนี้ผมจึงจะขอแนะนำวิธีการแชร์ไฟล์และโฟลเดอร์บน Windows ในแบบ Workgroup หรือ Domain มาฝากครับ

หมายเหตุ:

  • บทความนี้ใช้ Windows 10 เป็นระบบอ้างอิง
  • บทความนี้แนะนำวิธีการแชร์โฟลเดอร์บน Windows ในแบบ Workgroup และ Active Directory Domain
  • บนเครื่องที่แชร์โฟลเดอร์ (โฮสต์) จะต้องตั้งค่า Windows Firewall ให้อนุญาตให้ทราฟิก File and Printer Sharing ผ่าน

การแชร์ไฟล์โฟลเดอร์บน Windows แบ่งออกเป็น 2 วิธี ดังนี้

การแชร์ไฟล์และโฟลเดอร์บน Windows แบบ Basic
การแชร์โฟลเดอร์บน Windows แบบ Basic มีการทำงานแบบแบบวิซาร์ดจึงไม่มีอะไรยุ่งยากเพียงแค่คลิกเม้าส์ 2-3 ครั้งก็เสร็จแล้ว โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เปิด File Explorer คลิกขวาโฟลเดอร์ที่ต้องการแชร์แล้วคลิก Share with จากนั้นคลิกเลือกผู้ใช้ที่ต้องการแชร์ เช่น User2

รูปที่ 1

2. บนหน้า File Sharing ให้คลิก Yes, share the items

รูปที่ 2

3. ทำตามข้อ 1 – 2 จนครบผู้ใช้ที่คุณต้องการแชร์โฟลเดอร์ให้

การแชร์ไฟล์และโฟลเดอร์บน Windows แบบ Advanced
การแชร์โฟลเดอร์บน Windows แบบ Advanced Sharing นั้นมีขั้นตอนมากกว่าการแบบ Basic เนื่องจากคุณจะต้องกำหนดสิทธิ (Permission) สำหรับการเข้าถึงผ่านทางเครือข่าย และความปลอดภัย (Security) สำหรับการเข้าถึงระบบไฟล์ NTFS ให้กับกลุ่มหรือผู้ใช้ที่ต้องการแชร์โฟลเดอร์เอง โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เปิด File Explorer คลิกขวาโฟลเดอร์ที่ต้องการแชร์แล้วเลือก Properties

รูปที่ 3

2. บนหน้า Properties คลิกแท็บ Sharing จากนั้นคลิก Advanced Sharing

รูปที่ 4

3. บนหน้า Advanced Sharing ให้ติ๊ก Share this folder ซึ่ง Windows จะกำหนดชื่อแชร์โฟลเดอร์ (Share name) ตามชื่อโฟลเดอร์โดยอัตโนมัติ แต่ถ้าหากคุณต้องการตั้งชื่อแชร์โฟลเดอร์เอง ให้ป้อนชื่อที่ต้องการในช่อง Share name เสร็จแล้วคลิก Permission

Limit the number of simultaneous users to เป็นตัวเลือกสำหรับใช้กำหนดจำนวนการเข้าใช้งานพร้อมกัน ค่าเริ่มต้น (สูงสุด) คือ 20 คน

รูปที่ 5

4. บนหน้า Permission โดยเริ่มต้น Windows จะกำหนดสิทธิให้กลุ่ม Everyone เข้าถึงแชร์โฟลเดอร์แบบอ่านอย่างเดียว (Read) ให้คลิก Add

ทิป: สามารถลบกลุ่ม Everyone ออกได้ถ้าต้องการ โดยคลิกเลือก Everyone แล้วคลิก Remove

รูปที่ 6

5. บนหน้า Select Users or Groups ให้ป้อนชื่อกลุ่มหรือผู้ใช้ที่ต้องการในช่อง Enter the object name to select แล้วคลิก Check Names เพื่อให้ระบบตรวจสอบและแปลงชื่อผู้ใช้เป็นฟอร์แมตที่ถูกต้อง เสร็จแล้วคลิก OK

รูปที่ 7

6. บนหน้า Permissions คลิกกลุ่มหรือผู้ใช้จากนั้นกำหนดสิทธิที่ต้องการ คือ Full Control, Change และ Read ในคอลัมน์ Allow ในช่อง Permission for เสร็จแล้วคลิก OK

ในขั้นตอนนี้ ถ้าคุณต้องการกำหนด Permissions ให้กลุ่มหรือชื่อผู้ใช้เพิ่มเติมให้คลิก Apply แทน OK จากนั้นทำการกำหนดสิทธิจนครบถ้วนตามความต้องการ เสร็จแล้วจึงคลิก OK

รูปที่ 8

7. คลิก OK บนหน้า Advanced Sharing

8. [บนหน้า Properties ถ้าคุณไม่ต้องการกำหนดความปลอดภัยเพิ่มเติมให้คลิก Close เพื่อจบการแชร์โฟเดอร์] บนหน้า Properties ให้คลิกแท็บ Security แล้วคลิก Edit

รูปที่ 9

9. บนหน้า Permissions ให้คลิก Add [ถ้าหากมีผู้ใช้หรือกลุ่มที่ต้องการให้ข้ามไปทำข้อ 11]

รูปที่ 10

10. บนหน้า Select Users or Groups ให้ป้อนชื่อผู้ใช้ที่ต้องการในช่อง Enter the object name to select แล้วคลิก Check Names เพื่อให้ระบบตรวจสอบและแปลงชื่อผู้ใช้เป็นฟอร์แมตที่ถูกต้อง เสร็จแล้วคลิก
OK

รูปที่ 11

11. บนหน้า Permissions ให้คลิกเลือกชื่อผู้ใช้หรือกลุ่มที่ต้องการกำหนดสิทธิจากในช่อง Group or user names: จากนั้นติ๊กเลือกสิทธิที่ต้องการมอบให้ผู้ใช้จากคอลัมน์ Allow ในช่อง Permission เช่น Full control, Modify, Read & execute เสร็จแล้วคลิก OK

รูปด้านล่างแสดงให้เห็นการให้สิทธิ Full control ให้ User1 โดยด้านซ้ายเป็นรูปก่อนกำหนดสิทธิส่วนด้านขวาเป็นรูปหลังกำหนดสิทธิ

รูปที่ 12

12. บนหน้า Properties คลิก Close เพื่อจบการแชร์โฟลเดอร์ขั้นสูง

ทิป: เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจัดการแชร์โฟลเดอร์ควรกำหนด Share Permission และ Security ให้กับกลุ่ม จากนั้นจึงค่อยเพิ่มผู้ใช้ที้ต้องการเข้าเป็นสมาชิกชิกกลุ่ม

การเข้าถึงแชร์โฟลเดอร์
การเข้าถึงแชร์โฟลเดอร์จากพีซีเครื่องอื่นทำได้โดย

1. คลิกขวาบน Start แล้วคลิก Run หรือกดปุ่ม Windows + R จากนั้นป้อน Universal Naming Convention (UNC) ของแชร์โฟลเดอร์ ตัวอย่างเช่น \\computer_name\shared_folder เช่น \\saranitus1\saranitus หรือ \\192.168.1.10\saranitus

Universal Naming Convention หรือ UNC เป็นชื่อเต็มสำหรับใช้อ้างอิงทรัพยากรบนเครือข่าย UNC จะอยู่ในรูปแบบ \\Computer_name\Share_name เมื่อ Computer_name คือ ชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ (ใช้ IP Address ได้เช่นกัน) และ Share_name คือ ชื่อแชร์โฟลเดอร์

2. บนหน้า Windows Security ให้ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในช่อง User name และ Password ตามลำดับ เสร็จแล้วคลิก OK

รูปที่ 13

หากไม่มีอะไรผิดพลาดคุณจะสามารถเข้าถึงแชร์โฟลเดอร์ได้ แต่ถ้าหากเข้าถึงไม่ได้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านถูกต้อง และชื่อผู้ใช้ที่ป้อนมีสิทธิในการเข้าถึงแชร์โฟลเดอร์ดังกล่าว

รูปที่ 14

การยกเลิกแชร์โฟลเดอร์
ถ้าคุณต้องยกเลิกหรือหยุดการแชร์โฟลเดอร์คุณสามารถทำได้

1. เปิด File Explorer แล้วคลิกขวาบนแชร์โฟลเดอร์ที่ต้องการ จากนั้นคลิก Stop sharing

รูปที่ 15

2. บนหน้า File Sharing คลิก Stop sharing

รูปที่ 16

เครื่องมือชื่อ Shared Folders
Windows ได้จัดเตรียมเครื่องมือชื่อ Shared Folders สำหรับใช้จัดการแชร์โฟลเดอร์ การเปิด Shared Folders ทำได้โดยการคลิกขวาบน Start แล้วคลิก Run หรือกดปุ่ม Windows + R แล้วป้อน fsmgmt.msc ในช่อง Open เสร็จแล้วคลิก OK หรือกดปุ่ม Enter

รูปที่ 17

การแชร์โฟลเดอร์บน Windows สามารถทำได้ตามวิธีการด้านบน โดยสามารถเลือกใช้วิธีแบบ Basic หรือ Advanced ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ วิธีการแชร์โฟลเดอร์ในบทความนี้สามารถประยุกต์ใช้ทำการแชร์โฟลเดอร์บน Windows ตั้งแต่เวอร์ชัน XP จนถึง Windows 10 และทั้งการใช้งานในแบบ Workgroup และ Domain

ข้อมูลอ้างอิง
Share files with someone
Share files and folders

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.