ไมโครซอฟท์ปรับปรุง Windows 10 Version 1607 ก่อนออก Anniversary Update

0

ไมโครซอฟท์ออก Cumulative Update (KB3176925) เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน Windows 10 Version 1607 คาดว่าเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออก Windows 10 Anniversary Update ในวันที่ 2 สิงหาคมที่จะถึงนี้

Cumulative Update for Windows 10 Version 1607 (KB3176925)
22 กรกฎาคม 2559: ไมโครซอฟท์ออก Cumulative Update for Windows 10 Version 1607 (KB3176925) สำหรับแก้ไขข้อบกพร่องเล็กๆ น้อยๆ และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน Windows 10 Version 1607 Build 14393 ซึ่งออกให้ Fast Ring และ Slow Ring เมื่อวันที่ 18 และ 21 กรกฎาคม ตามลำดับ

อัพเดต KB3176925 นี้ออกให้กับผู้ใช้ (Windows Insider) ทั้งเวอร์ชันพีซีและโมบายล์ โดยคาดว่าเป็นการปรับปรุงระบบเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการออก Windows 10 Anniversary Update ในวันที่ 2 สิงหาคมที่จะถึงนี้

อัพเดต KB3176925 แก้ปัญหาการทำงานต่างๆ ดังนี้

  • แก้ปัญหาคีย์บอร์ดบนอุปกรณ์แท็บเล็ตบางรุ่นไม่หมุนเป็นโหมด lanscape
  • แก้ปัญหา Windows Updates ทำงานช้าบนอุปกรณ์ที่ทำงานในโหมดเตรียมพร้อมและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลา (Connected Standby)
  • แก้ปัญหาการอินพุตข้อความภาษาเกาหลีด้วย Input Method Editor (IME) ในแอป Store บางตัว
  • แก้ปัญหาเปิดแอป Store ไม่ได้ เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับไลเซนส์
  • แก้ปัญหาการซิงค์ข้อมูลของแอปที่ใช้ DDE สำหรับการสื่อสาร inter-process

รูปที่ 1

การติดตั้ง Cumulative Update for Windows 10 Version 1607 (KB3176925)
ผู้ใช้ Windows 10 Version 1607 สามารถทำการตรวจสอบและติดตั้งอัพเดตได้ด้วยแอป Setting โดยเข้าไปที่ Settings > Update & security > Windows Update จากนั้นคลิก Check for updates แล้วทำการติดตั้งอัพเดต (ถ้ามี) โดยหลังติดตั้งแล้วเสร็จจะต้องเริ่มต้นระบบใหม่เพื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

รูปที่ 2

หลังจากติดตั้งการปรับปรุง KB3176925 หมายเลขเวอร์ชันจะเปลี่ยนเป็น Windows 10 Version 1607 (OS Build 14393.3) ดังรูปด้านล่างครับ

รูปที่ 3

ข้อสังเกต
ถึงตอนนี้ Windows 10 Version 1607 Build 14393 น่าจะเป็น Windows 10 Anniversary Update RTM อย่างแน่นอนแล้ว เมื่อพิจารณราจากลำดับเหตุการณ์ด้านล่าง

  • 18 กรกฏาคม 2559: Windows 10 Version 1607 Build 14393 ออกให้ Fast Ring
  • 21 กรกฏาคม 2559: Windows 10 Version 1607 Build 14393 ออกให้ Slow Ring
  • 22 กรกฏาคม 2559: ออก Cumulative Update for Windows 10 Version 1607 โดยไม่เปลี่ยนแปลง Build

ข้อมูลอ้างอิง
Microsoft: Cumulative Update for Windows 10 Version 1607: July 22, 2016
Microsoft Ships First Cumulative Update for Windows 10 Version 1607

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.