แอคติเวต Office 2016 จาก Windows Command line

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

บทความนี้ผมมีวิธีการแอคติเวต Microsoft Office 2016 จากบรรทัดคำสั่ง (Command line) มาฝากเพื่อให้ผู้อ่านโดยเฉพาะฝ่ายไอทีหรือเฮลป์เดสก์นำไปต่อยอดหรือประยุกต์ใช้งานในการติดตั้ง Office 2016 ให้กับผู้ใช้ในสำนักงานครับ

เรื่องที่นำมาฝากนี้เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ คือผมได้ทำการติดตั้ง Office 2016 ให้แก่ผู้ใช้แต่(ดัน)ไม่ได้ป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์ผลคือแอคติเวตโปรแกรมไม่ได้จึงต้องชดใช้ความผิดพลาดด้วยการไล่ทำการแก้ไข อย่างไรก็ตามการป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์แบบกราฟิกนั้นยุ่งยากผมจึงเลือกใช้วิธีป้อนจากบรรทัดคำสั่งแทนครับ

การแอคติเวต Office 2016 จากบรรทัดคำสั่งจะใช้ไฟล์ ospp.vbs ซึ่งไฟล์ดังกล่าวนี้จะเก็บอยูในโฟลเดอร์แตกต่างกันไปตามเวอร์ชันของ Office 2016 และ Windows ดังนี้

Office 2016 เวอร์ชัน 32-บิต บน Windows เวอร์ชัน 32-บิต ไฟล์ ospp.vbs เก็บอยู่ที่
C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs

Office 2016 เวอร์ชัน 32-บิต บน Windows เวอร์ชัน 64-บิต ไฟล์ ospp.vbs เก็บอยู่ที่
C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs

Office 2016 เวอร์ชัน64-บิต บน Windows เวอร์ชัน 64-บิต ไฟล์ ospp.vbs เก็บอยู่ที่
C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs

ข้อมูลระบบ
ตัวอย่างนี้ผมใช้ Office 2016 Pro 32-บิต ติดตั้งบนเครื่องพีซี Windows 10 Pro 64-บิต หมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็น Multiple Activation Key (MAK) ครับ

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพีซีที่ต้องการแอคติเวต Office 2016 สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ จากนั้นให้คลิกขวาบนปุ่ม Start หรือกดปุ่ม Windows + X จากนั้นคลิก Command Prompt (Admin) แล้วคลิก Yes บนหน้า User Account Control (ถ้ามี)

กรณีได้รับพร้อมท์ให้ป้อนครีเดนเชียลให้คุณป้อนชื่อบัญชีและรหัสผ่านของผู้ใช้กลุ่มผู้ดูแลระบบ

2. ที่หน้าคอมมานด์พร้อมท์ให้ทำการติดตั้งหมายเลขผลิตภัณฑ์ของ Office 2016 โดยการรันคำสั่งตามรูปแบบด้านล่าง แล้วรอจนการทำงานแล้วเสร็จ

cscript “C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inpkey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

เมื่อ XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX คือ หมายเลขผลิตภัณฑ์ MAK 25 ตัว ของ Office 2016

จะได้ผลการทำงานดังรูปด้านล่าง

รูปที่ 1

3. ที่หน้าคอมมานด์พร้อมท์ให้ทำการแอคติเวต Office 2016 โดยการรันคำสั่งตามรูปแบบด้านล่าง แล้วรอจนการทำงานแล้วเสร็จ

cscript “C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /act

จะได้ผลการทำงานดังรูปด้านล่าง จากนั้น Office 2016 จะถูกเปิดใช้งานและสามารถใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหาครับ

รูปที่ 2

รายละเอียกการใช้งานคำสั่ง ospp.vbs อ่านได้ที่ Microsoft TechNet

ทิป:
สามารถตรวจสอบหมายเลขผลิตภัณฑ์ของ Office 2016 ได้โดยการรันคำสั่งตามรูปแบบด้านล่าง (คำสั่งที่ใช้ต้องสัมพันธ์กับเวอร์ชันของ Office 2016 และ Windows ตามที่ระบุด้านบนครับ)

cscript “C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /dstatus

สรุป
คุณสามารถติดตั้งหมายเลขผลิตภัณฑ์และทำการแอคติเวต Office 2016 จากบรรทัดคำสั่งโดยใช้ OSPP.VBS ตามวิธีการที่แสดงไว้ด้านบน กรณีที่ต้องทำการแอคติเวต Office 2016 จำนวนหลายเครื่องหรือต้องทำเป็นประจำสามารถทำเป็นแบทช์ไฟล์เพื่อเพิ่มความสะเวดในการใช้งาน

ความเห็นของผู้เขียน
ในความเห็นผม การแอคติเวต Office 2016 แบบกราฟิกและแบบบรรทัดคำสั่งสามารถใช้งานได้ดีเมื่อต้องทำงานกับเครื่องพีซีจำนวนไม่มาก เช่น 2-3 เครื่องแต่ถ้าต้องทำบนพีซีจำนวนมาก เช่น 20-30 เครื่องการใช้งานแบบบรรทัดคำสั่งจะมีความสะดวกกว่าเพราะไม่ต้องเสียป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์ครับ

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
Microsoft Community

Share.

Comments are closed.