วิธีเปลี่ยน Default Wallpaper บน Windows 10

0

บทความนี้ผมมีวิธีการเปลี่ยน Default Wallpaper* หรือวอลเปเปอร์เริ่มต้นของ Windows 7, 8/8.1 และ 10 มาฝาก เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะเครื่องขององค์การครับ

ตั้งค่า Default Wallpaper ให้ผู้ใช้ทุกคนบน Windows 10

เป็นที่ทราบกันดีว่า ตั้งแต่ Windows 7 เป็นต้นมา Windows จะใช้ไฟล์ img0.jpg เป็นวอลเปเปอร์เริ่มต้นโดยจะเก็บไฟล์ดังกล่าวไว้ในโฟลเดอร์ C:\Windows\Web\Wallpaper\Windows\ นั่นหมายความว่า ถ้าคุณทำการแทนที่ไฟล์ img0.jpg ด้วยไฟล์รูปภาพของคุณวอลเปเปอร์เริ่มต้นก็จะเปลี่ยนเป็นรูปภาพที่คุณทำการเปลี่ยนในทันที แต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วมันไม่ได้ง่ายดายขนาดนั้นเพราะปัญหาคือ ไฟล์ img0.jpg เป็นไฟล์ System protected ทำให้ระบบจะไม่อนุญาตให้คุณทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไข (ลบ, เปลียนชื่อ ฯลฯ)

ดังนั้น เมื่อคุณทำการเปลี่ยนชื่อไฟล์ที่คุณต้องการใช้เป็นวอลเปเปอร์เริ่มต้นเป็นชื่อไฟล์ img0.jpg แล้วพยายามคัดลอกลงในโฟลเดอร์ C:\Windows\Web\Wallpaper\Windows\ เพื่อแทนที่ไฟล์ img0.jpg ต้นฉบับ (ไฟล์ที่มาพร้อม Windows) ระบบจะไม่อนุญาต โดยระบบจะแสดงหน้า Replace or Skip Files ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1

บนหน้านี้ (รูปที่ 1) ถ้าคุณคลิก Replace the file in the destination ระบบจะแสดงหน้า Destination Folder Access Denied ดังรูปที่ 2 และถ้าคุณคลิก Continue ระบบจะแสดงหน้า Destination Folder Access Denied ดังรูปที่ 3 และถ้าคุณคลิก Try Again ก็ยังได้ผลเช่นเดิมคือขึ้น Destination Folder Access Denied

รูปที่ 2

รูปที่ 3

ปัญหานี้แก้ไขได้โดยให้คุณ Take Ownership และ Change permission ไฟล์ img0.jpg เพื่อให้คุณมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไข (เพื่อให้สามารถลบหรือเปลี่ยนชื่อไฟล์ได้)

วิธีการ Take Ownership และ Change permission ไฟล์ img0.jpg นั้นทำได้ทั้งแบบกราฟิกอินเทอร์เฟซ (GUI) โดยใช้ File Explorer และใช้บรรทัดคำสั่ง (Command line)

วิธีแบบบรรทัดคำสั่งทำได้โดยใช้คำสั่ง Takeown.exe และ Icacls.exe ตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิกขวาบนปุ่ม Start หรือกดปุ่ม Windows + X จากนั้นคลิก Command Prompt (Admin) แล้วคลิก Yes บนหน้า User Account Control (ถ้ามี)

2. ทำการรันคำสั่งด้านล่างเพื่อ Take Ownership ไฟล์จาก TrustedInstaller เป็นกลุ่มผู้ดูแลระบบ (Administrators)
Takeown /F “C:\Windows\Web\Wallpaper\Windows\img0.jpg” /A

รูปที่ 4

3. ทำการรันคำสั่งด้านล่างเพื่อให้สิทธิ์ Full Control แก่ผู้ใช้ชื่อ user1
Icacls “C:\Windows\Web\Wallpaper\Windows\img0.jpg” /grant user1:(f)

รูปที่ 5

สำหรับวิธี Take Ownership และ Change permission แบบกราฟิกอินเทอร์เฟซอ่านได้ที่ วิธี Take Ownership บน Windows 10

4. ทำการเปลี่ยนชื่อไฟล์ที่ต้องการใช้เป็นวอลเปเปอร์เริ่มต้นใหม่ให้เป็นชื่อ img0.jpg จากนั้นใช้ File Explorer ทำการคัดลอกลงในโฟลเดอร์ C:\Windows\Web\Wallpaper\Windows\ โดยเลือก Replace the file in the destination (ดูรูปที่ 1 ประกอบ)

!ข้อควรระวัง: ไฟล์ที่ใช้เป็นวอลเปเปอร์ควรมีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดของมอนิเตอร์เพื่อความสวยงาม

หลังจากนั้นเมื่อผู้ใช้ทำการลงชื่อเข้าจะได้วอลเปเปอร์เริ่มต้นเป็นรูปตามที่ใช้ในขั้นตอนที่ 4 อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงจะมีผลกับผู้ใช้ที่เข้าใช้งานเป็นครั้งแรกเท่านั้น สำหรับผู้ใช้ที่เคยเข้าใช้งานเครื่องแล้ว (มีโปรไฟล์อยู่แล้ว) จะยังเป็นวอลเปเปอร์แบบเดิม

!สำคัญ: ถ้าต้องการให้การเปลี่ยนวอลเปเปอร์เริ่มต้นมีผลกับผู้ใช้ที่เคยเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนทำการเปลี่ยนวอลเปเปอร์เริ่มต้นจะต้องทำการลบโปรไฟล์ที่มีอยู่ทิ้ง – แต่เนื่องจากข้อมูลต่างๆ ที่เก็บไว้บน Desktop, Documents, Download, Picture และ ฯลฯ จะถูกลบออกทั้งหมด ดังนั้นให้ทำการสำรองข้อมูลเก็บไว้ในที่ปลอดภัยก่อนทำการลบโปรไฟล์

ทั้งหมดนี้ คือวิธีการเปลี่ยนวอลเปเปอร์เริ่มต้นโดยการแทนที่ไฟล์ img0.jpg ต้นฉบับด้วยไฟล์ใหม่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับใช้เปลี่ยนวอลเปเปอร์เริ่มต้นของ Windows ที่นำมาฝากผู้อ่านในบทความนี้ครับ

ป.ล. การเปลี่ยนวอลเปเปอร์เริ่มต้นบน Windows ทำได้หลายวิธี อย่างเช่น การแก้ไขรีจีสทรีย์ การใช้นโยบายกลุ่ม (Group Policy) คุณสามารถเลือกใช้งานตามความถนัดและชื่นชอบครับ

Default Wallpaper*
Default Wallpaper หรือวอลเปเปอร์เริ่มต้นเป็นรูปภาพที่ Windows ใช้เป็นฉากหลังของหน้าเดสก์ท็อปให้กับผู้ใช้ในการลงชื่อเข้าใช้งานในครั้งแรก อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้สามารถทำการเปลี่ยนวอลเปเปอร์เป็นรูปภาพที่ชื่นชอบได้เองในภายหลังถ้าหากได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบ

ประวัติการปรับปรุง:
16 กรกฎาคม 2560 – แก้ไขคำผิด, ปรับปรุงเนื้อหา
26 กรกฎาคม 2559 – เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.